Bør din nærmeste sjef være eldre eller yngre enn deg selv? I en ny, internasjonal meningsmåling svarer åtte av 10 nordmenn at alder ikke betyr så mye. Halvparten foretrekker likevel at sjefen er eldre enn dem selv.

Den nærmeste lederen er tradisjonelt sett eldre enn sine medarbeidere. I den globale arbeidsmarkedsanalysen Randstad Workmonitor, svarer 69 prosent av de mer enn 25.000 intervjuede arbeidstagerne, at de foretrekker at deres nærmeste sjef er like gammel eller eldre enn dem selv.

53 prosent av de norske ansatte som deltok i undersøkelsen, ønsker en like gammel eller eldre leder å rapportere til. Av arbeidstagere i de 34 landene, i privat sektor som deltok i undersøkelsen, er det bare i Polen at de ansatte er mindre opptatt av at sjefen skal være elder enn dem selv.

-Nordmenn er mer åpne for at alder ikke er en hindring når du er sjef, enten du er yngre eller eldre enn dine medarbeidere. Jeg tror dette blant annet kan henge sammen med at den norske lederstilen er mer åpen og inkluderende enn i mange andre land. Det viktigste for oss er tross alt at sjefen er inspirerende og åpen, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I den samme undersøkelsen svarer èn av fem nordmenn at de foretrekker en sjef som er yngre enn dem selv. 83 prosent de norske respondentene svarer samtidig at sjefen alder ikke er vesentlig, så lenge vedkommende er en inspirerende leder. Like mange oppgir at sin nærmeste leder er flink til å jobbe sammen med forskjellige generasjoner.

-Andelen som jobber er i stadig vekst, og spennet i alder vil være mye større fremover, etter som arbeidsstyrken både lever og jobber mye lengre en tidligere. Det digitale skiftet krever ny kunnskap, og åpner for at yngre ledere kommer hurtig til toppen. Det er noe eldre arbeidstagere blir nødt til å forholde seg til. Eldre ansatte må på lik linje med de unge akseptere at de ikke vet alt. Nøkkelen er fokus på kommunikasjon og åpen dialog, samt en grunnleggende respekt for at alder og dyktighet ikke automatisk henger sammen. Også lederskap handler om åpen etablering og forhandling om forventninger, sier Eivind Bøe.

I den samme undersøkelsen svarer ni av 10 nordmenn at de foretrekker å jobbe i team som består av ulike aldersgrupper.

-I arbeidslivet er det ofte mye fokus på sammensetning av team bestående av ulike personligheter, kunnskaper og kjønn. Fokus på ulike aldersgrupper har kanskje ikke fått like mye oppmerksomhet, men jeg synes det er positivt at undersøkelsen også setter fokus på alderssammensetning, og at så mange er positive til et bredt spekter av generasjoner i teamene, sier Eivind Bøe.

Her er noen resultater fra undersøkelsen:

”Jeg foretrekker at min nærmeste sjef er like gammel eller eldre enn meg selv”:

Globalt gjennomsnitt: 69%

Fem land på topp:

HongKong                  86%

Kina                            85%

Malaysia                     81%

Hellas                          82%

India                           80%

Fem land i bunnen:

Portugal                     59%

Danmark                    58%

Norge                          53%

Nederland                  52%

Polen                          47%

Last gjerne ned hele undersøkelsen, som du finner ved å klikke på knappen under.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her