Det har vært en betydelig vekst i netthandelen etter at pandemien var et faktum. Faktisk vokste det globale netthandelssalget med 27,6 % i 2020. Denne veksten er ikke begrenset til bare ett globalt marked – nesten alle markeder opplevde en eller annen form for vekst under pandemien. Selv om pandemien nå viser tegn på å avta, forventes det globale netthandelssalget å øke med 14,3 % i 2021.

1110.webp
1110.webp

Når etterspørselen etter leveransetjenester øker, blir også behovet for å bemanne ledige stillinger mer akutt. Noen selskaper investerer nå i automatiseringsteknologier på arbeidsplassen for å tette bemanningsgapet. Selv om denne strategien kan redusere den totale etterspørselen etter personell, medfører det likevel økt etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft som kan jobbe side om side med denne teknologien.

Til syvende og sist gjør den globale mangelen på kvalifisert personell det ekstremt vanskelig for arbeidsgivere i logistikkbransjen å rekruttere attraktive kandidater i en tid da det er viktigere enn noensinne å bemanne ledige stillinger.

Men selv om det å tiltrekke seg, rekruttere og holde på høyt kvalifiserte kandidater kan være vanskeligere i dagens konkurransepregede jobbmarked, er det ikke umulig. Med de rette ressursene og ansettelsesstrategiene kan selskaper i foryningskjeden gjøre betydelige fremskritt i å rekruttere talentene de trenger for å lykkes i det post-pandemiske markedet.

Hos Randstad er vår høyeste prioritet å hjelpe kundene å ikke bare finne personell – men å finne riktig personell. Vi har identifisert de tre beste tipsene for å tiltrekke seg logistikkarbeidere i et svært konkurransepreget marked med betydelig bemanningsunderskudd.

Vi har laget en guide med våre beste tips for å tiltrekke seg logistikkarbeidere.

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

slik blir du attraktiv for logistikkmedarbeidere.

last ned guide

tilby konkurransedyktige lønn og ansattefordeler

Hvis bedriften din strever med å tiltrekke og rekruttere kvalifisert arbeidskraft, er en av de første tingene dere burde gjøre, å se over den nåværende kompensasjonspakken dere tilbyr. Ifølge Employer Brand Research 2021-rapporten vår mener 54% av norske arbeidstakere at lønn og gode ansattefordeler er viktige faktorer når de skal bytte arbeidsgiver. 

Dette utgjør mer enn to tredjedeler av arbeidsmarkedet, inkludert både aktive og passive kandidater. Hvis du vil tiltrekke deg disse kandidatene, må du tilby en konkurransedyktig kompensasjonspakke som inkluderer optimal lønn og meningsfulle ansatteordninger.

54% av norske arbeidstakere mener at lønn og ansattefordeler er  viktige faktorer når de skal bytte arbeidsgiver. 

konkurransedyktig lønn

I alle markeder er det et faktum at når etterspørselen øker, øker også kostnadene. I dette konkrete eksemplet medfører økt etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft at man må tilby høyere lønn. Arbeidsgiverne i forsyningskjeden må innse at jobbmarkedet er endret.

Dagens kandidater er bedre informert enn kanskje noen annen gang i historien. De gjør aktivt research om selskaper, leser omtaler og sammenligner lønninger. Faktum er at hvis selskapet ditt ikke tilbyr konkurransedyktig lønn, kommer de best kvalifiserte folkene helt enkelt til å se etter andre steder å jobbe. Og enda verre: Uten konkurransedyktige kompensasjonspakker kan selskapet ditt også få problemer med å holde på eksisterende ansatte.

Den gode nyheten er at høyere lønn ikke alltid betyr økte kostnader. Når det gjøres riktig, kan selskapet ditt faktisk ende opp med å spare penger gjennom redusert fravær og overtidstimer ved å tilby konkurransedyktige lønninger. Trikset er å fastsette den optimale lønnen for ditt spesifikke marked. Når lønningene er for lave, kan det være umulig å tiltrekke de mest attraktive kandidatene, men hvis lønnsnivået er for høyt, kan det hemme selskapets evne i å investere i andre viktige områder.

Det er viktig å bruke dyptpløyende markedsresearch og analyse for å beregne det optimale lønnstilbudet for selskapet ditt, slik at det blir mulig å holde bedriften konkurransedyktig i dagens jobbmarked og gjøre det mer attraktivt for prospektive kandidater å søke på ledige stillinger hos dere.

meningsfulle ansatteordninger

Konkurransedyktig lønn er bare én del av bildet – gode ansatteordninger spiller også en viktig rolle. Faktisk har pandemien ansporet arbeidere over hele verden til å tenke nytt om hvilke fordeler og ordninger som er viktigst for dem. Det er kritisk viktig at arbeidsgiverne forstår dette skiftet og tilbyr de godene og ansatteordningene som er viktigst for både nåværende og potensielle arbeidstakere.

Her går vi nærmere inn på noen av de viktigste fordelene de ansatte ønsker seg.

god balanse mellom jobb og fritid

Pandemien har aktualisert viktigheten å ha en god balanse mellom jobb og fritid. Etter hvert som folk måtte finne ut av hvordan de skulle jobbe hjemmefra, ta seg av aldrende foreldre og ha hjemmeskole med barna, innså de hvor viktig det er å ha en fleksibel arbeidsplass.

Selv om jobb fra hjemmekontor kan være vanskelig for mange i logistikkbransjen, for eksempel innen lager og transport, er det viktig å se etter måter man kan gi de ansatte en bedre balanse mellom jobb og fritid på. Ekstra betalt fri og muligheten til å bytte skift er bare noe av det arbeidsgiverne kan legge på bordet.

helsetjenester

Ettersom over 178 millioner mennesker er direkte berørt av covid-19-pandemien, er det bare naturlig at kandidatene legger større vekt på arbeidsgiverbetalte helsetjenester og supplerende forsikringer. Dette er særlig viktig for kandidater som søker etter jobb i land uten solide offentlige velferdssystemer.

Og siden helsetjenestene bare blir dyrere for hvert år, bør arbeidsgiverne aktivt sammenligne alternativene de har og tilby de ansatte helseforsikringer eller konkurransedyktige helsepakker som dekker både øyehelse, tannhelse og annet.  

karrieremuligheter

Randstad Employer Brand Research viser at 41 % av norske arbeidstakere anser karriereutvikling som et sentralt element når de ser seg om etter nye jobbmuligheter. I alderen 25 til 34 er tallene enda høyere

Last ned: Randstad Employer Brand Research 2021

Det å implementere et program for karriereutvikling kan ikke bare øke bedriftens potensial til å tiltrekke kandidater av høy kvalitet, men kan også redusere behovet for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Når du kan tilby de rette opplæringsprogrammene, kan du arbeide proaktivt med å tette kompetanseunderskuddet internt i selskapet. Og det beste av alt er at et helhetlig karriereutviklingsprogram av høy kvalitet også kan øke ansattlojaliteten over hele linjen.

41 % av norske arbeidstakere anser karriereutvikling som et sentralt element når de ser seg om etter nye jobbmuligheter

1096
1096

styrk ditt employer brand

En av de beste tingene bedriften din kan gjøre for å skille seg ut i den stadig voksende logistikkbransjen, er å styrke deres employer brand. Dagens kandidater har tilgang til mer informasjon om arbeidsgiverne enn noensinne, og kan innhente kunnskap om både nåværende og fremtidige arbeidsgivere via sosiale medier, karrieresider og omtalesider.

Bare én negativ omtale på nettet kan være nok til at noen av de mest attraktive kandidatene unnlater å søke på en stilling. Undersøkelser viser faktisk at 75 % av jobbsøkerne tar arbeidsgiverens «employer brand» i betraktning før de søker på en jobb.

Derfor er det helt essensielt at bedriftene selv jobber proaktivt med å bygge opp et sterkt og positivt employer brand. Her har du noen tips til hvordan du kommer i gang.

1. kartlegg bedriftens employer brand

Det er så godt som umulig å styrke bedriftens employer brand uten å først gjøre en grundig kartlegging av hvor landet ligger akkurat nå. Søk etter selskapet ditt på nettet for å se om det er noen problemområder som skiller seg ut, og gjennomfør undersøkelser som tar pulsen på hvordan de ansatte oppfatter selskapet som en «merkevare». Dere bør også gjennomføre grundig markedsresearch for å kartlegge konkurransen.

Når du har denne informasjonen, bør du kunne identifisere to eller tre forbedringsområder. Bruk strategisk planlegging til å takle disse problemene. Hvis du for eksempel avdekker at det ligger mange dårlige omtaler fra tidligere ansatte ute på nettet, kan du treffe målrettede tiltak for å møte de negative omtalene med positive kommentarer fra nåværende ansatte.

2. utarbeid et solid verdiløfte til ansatte

En av de viktigste delene av en employer brand-strategi er å ha et solid verdiløfte til ansatte (employee value proposition, EVP). Et effektivt verdiløfte forteller rett og slett hvorfor en kandidat burde ha lyst til å jobbe for bedriften din, og bør gi en tydelig beskrivelse av hvilke fordeler og ansatteordninger selskapet tilbyr de ansatte i bytte mot deres ferdigheter og talenter.

Det er helt avgjørende at dette verdiløftet er relevant, transparent og presist. Når arbeidsgivers verdiløfte er i tråd med selskapets overordnede verdier og mål, kan det ikke bare forbedre rekrutteringsarbeidet, men også forhindre gjennomtrekk i bedriften idet de ansatte blir mer motivert til å bli i jobben.

3. oppmuntre de ansatte til å promotere bedriften som merkevare

Ikke undervurder verdien av dine nåværende ansatte og hvor effektivt de kan promotere bedriften din som merkevare – altså fungere som merkevareambassadører for bedriften. Ferske undersøkelser viser at over 65 % av jobbsøkerne stoler mer på omtaler fra nåværende og tidligere ansatte enn noen annen kilde når de vil sette seg inn i kulturen i en gitt bedrift.

Du kan bruke markedsføringsteknikker som historiefortelling, der medarbeiderne dine forteller om hvordan det er å jobbe for bedriften. I tillegg er henvisninger fra ansatte en av de beste kildene til å finne attraktive potensielle kandidater.

4. markedsfør bedriften som en merkevare

Rekruttering er definitivt ikke en prosess der du bare kan legge ut en ledig stilling, og så går resten av seg selv. I stedet krever det at du har en nøye planlagt markedsføringsstrategi i bunnen som sikrer at utlysningen når ut til målgruppen. På samme måte som med markedsføring overfor forbrukere må rekrutterere vite hvor og hvordan de skal nå frem til den ideelle kandidatpoolen.

Bruk ulike fora for å publisere stillingsutlysninger, som jobbportaler, sosiale medier og fagfora for å nå enda bredere ut. I tillegg bør du sørge for at dere har en egen karriereside som gir interesserte kandidater mer informasjon om selskapets mål, verdier og «employer brand».

invester i HR-teknologi

Kompleksiteten ved administrering av en arbeidsstyrke i logistikkbransjen har om noe bare blitt forsterket i løpet av pandemien. Bedriftene kan redusere noe av presset her ved å dra nytte av verktøyene, ressursene og tjenestene som tilbys i form av løsninger for personaladministrasjon. Slike løsninger har heldigvis vist seg å ha en positiv effekt på ansattlojaliteten og gi økt produktivitet.

Men det finnes også flere fordeler ved disse løsningene – her skal vi fortelle om noen av dem.

bedre rekrutteringsresultater

HR-teknologien som tilbys av bemanningsselskaper, er spesielt designet for å hjelpe arbeidsgivere med å tiltrekke seg og kapre de rette kandidatene for de rette jobbene. Denne teknologien kan screene kandidater i henhold til fastsatte kriterier i selskapet. For eksempel kan Relevate Reference hjelpe bedriftene å skaffe kvalifisert personell raskere ved å effektivisere prosessen med referansesjekk.

Ved å samarbeide med et bemanningsselskap som Randstad kan bedriften din umiddelbart få tilgang til avansert HR-teknologi og en talentpool med høyt kvalifiserte og screenede kandidater. HR-partnere kan også hjelpe bedrifter med å bemanne midlertidige og sesongbaserte stillinger.

forenklet bemanningsplanlegging

Ettersom kravene i logistikkmarkedet fortsetter å svinge fra uke til uke, er behovet for fleksible arbeidstider fortsatt stort. Løsninger for bemanningsplanlegging kan bidra til å forenkle denne prosessen gjennom å gi en tydelig oversikt over alt tilgjengelig personell via brukervennlig programvare.

Avhengig av de unike behovene i din bedrift kan løsninger for bemanningsplanlegging, som de som tilbys via Randstads inhouse-tjenester, også leveres i form av onsite-støttetjenester for å administrere skiftarbeidere og håndtere bemanningsprosessen og en rekke andre daglige planleggingsoppgaver.

raskere integrering i bedriften

Enkelte selskaper som leverer tjenester for personaladministrasjon, inkludert Randstad, kan også ta seg av onboarding-prosessen i logistikkbransjen. Dette omfatter orientering av nyansatte, nødvendig opplæring og arbeidet med å integreres i bedriften.

Når kandidatene tas gjennom onboardingprosessen av folk med den riktige kompetansen, kan det bidra til både økt produksjon og høyere ansattlojalitet. Research Randstad har gjort i USA, viser faktisk at en god onboardingprosess kan øke lojaliteten hos nyansatte med over 80 %, noe som igjen reduserer belastningen med å stadig rekruttere nytt personell blant logistikkselskapene.  

en god onboarding kan øke lojaliteten hos nyansatte med over 80 %

Ekspertene spår at bemanningsunderskuddet kommer til å fortsette å øke de neste årene. Derfor er det svært viktig at arbeidsgivere – særlig i logistikkbransjen, der konkurransen om kvalifisert personell er knivskarp – treffer tiltak nå for å ruste virksomheten for det post-pandemiske arbeidsmarkedet.

Synes du disse tipsene er nyttige? Vi har satt sammen en guide der vi oppsummerer de beste tipsene våre til å tiltrekke seg logistikkarbeidere.

about the author
ragne odberg myrsve
ragne odberg myrsve

Ragne Odberg Myrsve

business area director

Business Area Director i Randstad. Har 20 års erfaring fra bemanningsbransjen og er leder for 6 distriktskontorer i selskapet. Er opptatt av å skape en arbeidsplass der mennesker trives og skaper resultater sammen.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her