Robotisert prosessautomatisering (RPA) får stadig en viktigere rolle innen rekruttering og kan gi store fordeler for bedrifter som jobber med store rekrutteringsvolumer.

rpa blogg
rpa blogg

hva er RPA?

Robotprosessautomatisering (RPA) er et konsept som alle bedrifter – særlig større organisasjoner med et klart mål om å drifte mer effektivt og med større flyt – bør være oppmerksom på.

Det er anslått at markedet for automatisering av forretningsprosesser vil nå en verdi på 11,2 milliarder dollar (9,5 milliarder euro) i 2020 og 12,7 milliarder dollar innen utgangen av 2021.

Denne veksten skyldes i stor grad at selskapene oppdager hvilke gevinster det kan gi - som høyere kostnadseffektivitet, lavere risiko for menneskelige feil i sentrale oppgaver og til og med et sterkere employer brand

RPA er ikke avhengig av kontortid, så det kan hjelpe deg med å levere raskere svar og oppnå umiddelbart engasjement fra jobbsøkere. Dette understreker hvordan automatisering av viktige prosesser innen rekruttering både kan øke kandidatopplevelsen og hjelpe arbeidsgivere. Folk som søker jobb hos deg kan få umiddelbare svar på grunnleggende spørsmål fra roboter, mens den menneskelige kontakten de mottar er av høyere kvalitet fordi de ansatte har mer tid til å fokusere på dette aspektet av jobben sin.

Et område hvor disse fordelene er spesielt store, er ansettelser med høyt volum. Når du trenger å ansette mange mennesker på kort tid, kan RPA spille en viktig rolle i å hjelpe deg å holde tidsfrister og budsjetter, samt gjøre de riktige ansettelsene.

Søk og screening av kandidater

En viktig, men tidkrevende del av ansettelsesprosesser med høyt volum, er å finne et tilstrekkelig antall kandidater. Du må også komme opp med en effektiv måte å skanne søknader på, for å sikre at bare kvalifiserte søkere går videre etter den første fasen av prosessen.

Når du har behov for å søke bredt for å nå så mange kandidater som mulig, kan RPA hjelpe med oppgaver som å ta hånd om potensielle ansettelser via sosiale medier. Med over 3.5 millioner mennesker i Norge som bruker Facebook hver måned, har du ikke råd til å ignorere potensialet i sosiale medier når du skal annonsere ledige stillinger. RPA kan hjelpe deg med å utnytte denne kraften gjennom automatisert publisering på valgte plattformer og behandling av svar.

Når søknadene begynner å komme inn, kan du bruke programvare til å skanne kandidatene automatisk. På den måten kan du raskt identifisere hvem som oppfyller kriteriene som er inkludert i listen din over viktige ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring. Dette gir uvurderlige tidsbesparing når du er involvert i en store rekrutteringsprosesser. Samtidig har medarbeiderne i teamet ditt viktigere jobber å gjøre enn å sortere seg gjennom mengder av CV-er for å filtrere ut de som er klart uegnet.

I de tidligste stadiene av ansettelsesprosessen kan RPA kombineres med andre teknologier som bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å spare tid og gjøre arbeidet mer effektivt. Et eksempel er en chatbot-programvare, som for eksempel AllyO, som gjør det enklere å opprettholde dialogen og engasjementet til kandidatene og gi umiddelbare svar på vanlige spørsmål.

ATS og planlegging av intervjuer

Bruken av kandidathåndteringssystemer (ATS) er et av de vanligste eksemplene på hvordan et økende antall arbeidsgivere innlemmer automatisering i rekrutteringsfunksjonene sine. Forskning har vist at tre av fire rekrutterere bruker en eller annen type ATS-system.

En automatisert ATS-plattform gjør det mulig for deg å holde oversikt over fremdriften i søknadsprosessen fra start til slutt. Informasjon om individuelle kandidater og hvordan de presterer kan lagres i en sentral database, der den er tilgjengelig for ansettelse av ledere og andre interessenter.

Et ATS kan også brukes til å planlegge intervjuer. Automatisert valg av kvalifiserte søkere og tildeling av et tilgjengelig tidspunkt for intervju, som kobles opp mot kalenderen til den aktuelle linjelederen, kan være svært nyttig for å spare tid. Det fjerner mye av det manuelle arbeidet i det som kan være et av de mest arbeidskrevende aspektene ved hele rekrutteringsprosessen.

RPA i drift

Randstad har lang erfaring med hvordan automatisering av viktige prosesser kan ha en klar positiv innvirkning på aktiviteter for rekruttering av høyt volum, senest i et unikt og utfordrende prosjekt som hadde sin opprinnelse i COVID-19-pandemien.

En stor, multinasjonal bilprodusent fikk et umiddelbart ansettelsesbehov da den ble med i et prosjekt for å produsere viktig utstyr for Storbritannias National Health Service.

På dette tidspunktet kontaktet selskapet Randstad sin Inhouse Services-avdelingen, som spesialiserer seg på å tilby rekrutteringsløsninger fra A til Å med fokus på ansettelser med høyt volum, samt onboarding og administrasjon av nye arbeidere.

Randstads Inhouse Services’ tilnærming til denne utfordringen var en kombinasjon av RPA og menneskelig ekspertise – i tråd med "Tech & Touch"-prinsippet som ligger i sentralt i  merkevareidentiteten vår.

Hvis du ønsker å finne ut mer, har Randstad laget en case-studie som gir ytterligere informasjon om dette spesielle prosjektet, hvilken tilnærming vi valgte og hvilke resultater vi var i stand til å oppnå for kunden.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her