Randstad sin undersøkelse, HR-trender, viser at over halvparten av selskapene som deltar i rapporten har tenkt å ansette i løpet av inneværende år. 50 % av disse oppgir manglende kompetanse i virksomheten som årsak til at det setter i gang en rekrutteringsprosess. Hvilke andre årsaker er det som gjør at selskapene ønsker å se seg om etter flere ansatte?

norway_-_hr_trends_survey_2018
norway_-_hr_trends_survey_2018

1. Ny kompetanse

Den aller viktigste grunnen til at norske selskaper ansetter i 2018 er mangel på kompetanse. For selskapene som svarer på Randstads undersøkelse viser det seg at nesten halvparten av de som skal ansette gjør dette fordi bedriften mangler forretningskritisk kompetanse. I mange bransjer har vi sett en rivende utvikling, og nye fagområder utvikler seg i takt med digitalisering, ny teknologi og endring i rammebetingelser. Alt dette kan være med på å påvirke tilgangen til kompetanse. En av ulempene for arbeidsgiver er at det gjerne er arbeidstakerne som sitter med de beste forhandlingskortene i en bransje som har underskudd på de gode hodene. Undersøkelsen viser også at det er disse bransjene, anført av IT og teknologi, som er nødt til å betale mest for å ansette de riktige menneskene.

2. Turnover

Det er ikke unaturlig at ansatte kommer og går, og selv om mobiliteten i det norske arbeidsmarkedet ikke er like høy som i endel andre markeder, så er det fortsatt den nest største grunnen til at man velger å se seg om etter nye ansatte. I løpet av en to-årsperiode har ca 50 % av norske arbeidstakere byttet jobb, så med dette i bakhodet er det ikke overraskende at jobbskifte er en viktig årsak til at selskapene må se seg om etter nye medarbeidere.

3. Vekst

Det er alltid hyggelig å jobbe i en bransje som er i vekst, og i 2018 var en stor andel av virksomhetene som svarte på undersøkelsen inne i en positiv utvikling. Over 30% av bedriftene leter etter en eller flere medarbeidere fordi omsetningen er økende. SSB hadde i juni en prognose for 2,1 % generell vekst innen norsk økonomi. Her er blant annet økt aktivitet i oljerelatert virksomhet en av de største driverne som bidrar til at tallene fortsatt er positive.

4. Pensjon

Like naturlig som det er at endel arbeidstakere søker seg nye utfordringer, er det også en naturlig del av arbeidslivet at eldre medarbeidere går over i pensjonistenes rekker. En tredjedel av selskapene har måttet erstatte eldre arbeidstakere med nyansatte. I dette ligger både en risiko og en mulighet. En risiko ved at tung kompetanse forsvinner, men en mulighet ved at man kan få inn nye medarbeidere som besitter en mer oppdatert kunnskap inn i virksomheten.

5. Nye forretningsområder

En kjent vekststrategi er diversifisering, ved at man utvider virksomhetens satsningsområder til nye felt. Dette medfører som regel også behov for flere medarbeidere, og ligger derfor på topp 5 over årsaker til å rekruttere. 1 av 4 selskaper er i ferd med å bredde sine forretningsområder på en slik måte at de dermed må ansette flere.

Oppsummert ser listen over begrunnelser for å rekruttere slik ut*:

  • Ny kompetanse 45,1 %
  • Turnover 37,8 %
  • Vekst 35,1 %
  • Pensjon 29,7 %
  • Nye forretningsområder 25,2 %

*Siden det er mulig å svare på flere enn ett alternativ, blir summen over 100 %. Se resten av listen ved å laste ned rapporten

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

5 grunner til å ansette.

last ned rapport

Om rapporten HR-trender:

HR-trender er en rapport utarbeidet av Randstad i Norge. Rapporten ble første gang gjennomført i 2018, og tar sikte på å kartlegge utviklingen innenfor HR og ledelse på et nasjonalt nivå.

Randstad Norway er en del av verdens største HR-selskap, Randstad, som er etablert i 38 land med mer enn 32 000 ansatte.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her