Som verdens største HR-selskap har Randstad et nettverk som dekker store deler av den globale økonomien. Vi har snakket med våre kunder for å se hvilke trender som peker seg ut innenfor forskjellige fagområder. I denne artikkelserien skal vi ta for oss ulike bransjer, og ser først på lager, logistikk og industri.

lager og logistikk trender 2019
lager og logistikk trender 2019

For virksomheter innen lager og logistikk har vi identifisert 5 hovedtrender som kommer til å påvirke hvordan man skal rekruttere og bemanne i 2019. Flere av trendene ser vi også at gjør seg gjeldende på generelt grunnlag på kryss av bransje. Som arbeidsgiver er det viktig at du har kontroll på disse dersom du skal være attraktiv på et jobbmarked som er stadig mer kandidatdrevet.

bedre kjønnsbalanse

Logistikkbedrifter har tradisjonelt ikke vært flinke nok til å tiltrekke seg og engasjere kvinnelige medarbeidere og ledere. Selv om bedriftene har iverksatt tiltak for å gjøre noe med dette, er det fortsatt mye som gjenstår. De som ansetter vil måtte fortsette å lete etter nye måter å engasjere kvinnelige kandidater på, ikke bare for å sikre at man får tak i nok dyktige medarbeidere, men også for å forbedre bedriftens økonomiske resultater. Det er nemlig mange studier som har vist at en god kjønnsbalanse er positivt for bunnlinjen.

økt etterspørsel etter teknologikompetanse

Typen kompetanse som etterspørres, har endret seg raskt de siste årene, og kommer til å endre seg enda mer i månedene fram mot 2020. Uavhengig av bransje ser vi en trend mot kandidatstyrte markeder, og mangel på spisskompetanse. Ansatte med god teknologikompetanse blir mer og mer ettertraktede. Dette skaper utfordringer for bedrifter innen logistikk og forsyningskjeder, som kanskje må begynne å se seg om etter alternative modeller for å hjulene til å gå rundt. Dette kan inkludere frilansere eller medarbeidere fra andre land, som Sentral- og Øst-Europa, Asia og andre deler av verden.

tiltak for å redusere tiden det tar å få på plass nye medarbeidere

Et raskt søk etter ledige stillinger på portalene til ledende logistikkbedrifter i ulike regioner og på plattformer som LinkedIn og ulike stillingsportaler tyder på at de fleste annonser der man etterspør teknisk kompetanse, ligger ute i flere dager – noen ganger til og med i flere uker og måneder! Bedriftene prøver ved hjelp av nye rekrutteringsmetoder og -verktøy å redusere tiden det tar å få på plass nye medarbeidere. Denne trenden forventes å øke i 2019.

større mangel på kvalifiserte medarbeidere

Bransjen står overfor en stor mangel på nyutdannede. Denne trenden vil øke for hvert år. De nåværende utdanningstilbudene fokuserer ikke i stor nok grad på de tingene som trengs hvis man vil satse på en karriere i logistikkbransjen. Dette bidrar ytterligere til den mangelen på kvalifisert arbeidskraft som bransjen kommer til å stå overfor i årene som kommer, og som lederne i bransjen må ta tak i med en gang.

større åpenhet i ansettelsesprosessen

Det blir stadig vanligere å holde kandidater informert og oppdatert om statusen for jobbsøknadene deres. Bedriftene har begynt å bruke varsler via e-post, SMS og sosiale medier for å holde kandidater «varme» og holde dem orientert om framdriften i søknadsbehandlingen. Selv om dette raskt er i ferd med å bli normen i de fleste bransjer, ligger logistikkbransjen fortsatt etter, og den blir derfor vurdert negativt av kandidater når det gjelder åpenhet. Bedriftene kommer til å arbeide for å oppnå større åpenhet i ansettelsesprosessen i 2019.

Artikkelen baserer seg på data innhentet av Randstad Global Client Solutions gjennom intervjuer av vår store kunder over hele verden. 

Ønsker du å laste ned den fullstendige rapporten finner du den ved å trykke på knappen under. (*rapporten er på engelsk)

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her