Som verdens største HR-selskap har Randstad et nettverk som dekker store deler av den globale økonomien. Vi har snakket med våre kunder for å se hvilke trender som peker seg ut innenfor forskjellige fagområder. I denne artikkelserien har jeg kommet til en av de mest attraktive bransjene å jobbe innen, nemlig IT.

globale-trender-innen-it-
globale-trender-innen-it-

Når det gjelder IT som fagområde er det forventet at vi står foran en utvikling der sysselsettingen vil øke kraftig, og skape minst 200 000 000 nye jobber innen 2030. Dette er en videreutvikling av en trend som har vedvart over lang tid. Siden 2004 har IT og teknologisektoren utkonkurrert de fleste andre bransjer i forhold til vekst, og takten ser ut til å fortsette. Om du klarer å rekruttere de gode talentene innen teknologi ligger alt til rette for at du vil få et konkurransefortrinn

Innenfor IT har vi identifisert fem viktige globale trender, som kan påvirke hvordan du vil arbeide med rekruttering i 2019. Selv om noen av trendene kanskje ikke har slått ut for fullt i det norske markedet enda, er det uansett viktig å holde et øye med hvordan utviklingen kommer til å være i årene som kommer. Vi som jobber innen rekruttering og bemanning ser blant annet at vi har et stort underskudd på kompetanse innen ulike fagområder, og IT er et av områdene som i stadig økende grad kommer til å bli kandidatstyrt. For deg som arbeidsgiver betyr det at det blir viktigere og viktigere å framstå som attraktiv i et arbeidsmarked der jobbsøkerne har flere valgmuligheter enn det du har.

Flere former for kompetanse er vanskelig å oppdrive

De beste kandidatene innen nisjeområder som kryptologi, sikkerhet, AI og maskinlæring er spesielt vanskelig å få tak i. Bedriftene har ikke de prosessene og strategiene som skal til for å dekke behovet sitt for kompetanse på disse områdene. Spesialister innen informatikk, skytjenester og programmerere er også vanskelige å finne i tilstrekkelige antall. For å dekke behovet har bedriftene vi har snakket med sett på alternative måter å få inn medarbeidere. Dette kan være ved hjelp av frilansere og andre måter å leie inn dyktige medarbeidere på i tillegg til egne ansatte.

Etterspørselen etter dyktige medarbeidere er større enn tilbudet

Teknologikompetanse har hatt den høyeste etterspørselen de siste par årene og slik vil det være i lang tid framover. I 2019 forventes det å bli en ytterligere økning i etterspørselen, siden nesten alle bransjer er på jakt etter dyktige teknologimedarbeidere. IT-bransjen er selv i hard konkurranse med andre fagområder som ønsker medarbeidere innen IT-arkitektur, data mining og skyteknologi.

Mer fokus på uformell kompetanse («soft skills»)

Bedrifter og rekrutterere har i lang tid utviklet standardmetoder og verktøy for å kartlegge og rekruttere teknisk kompetanse. I det siste årene har fokus også vært på de mer uformelle sidene ved kandidatenes kompetanse, såkalte soft skills. Som følge av raske endringer i det teknologiske landskapet og i økonomien forøvrig, endres strategien til IT-bedriftene hurtig. Med store skift i teknologiene blir kandidatenes uformelle kompetanse stadig viktigere.

Mobilitet stadig viktigere ved siden av teknologisk kompetanse

Bedriftene må lete etter dyktige medarbeidere andre steder enn de pleier. IT-bransjen har lenge dekket sitt behov for arbeidskraft ved å sette ut arbeid til utlandet og ved å hente inn medarbeidere fra utlandet. Som følge av kompliserende endringer i regelverk – som feks endringene av de amerikanske visumreglene for fremmedarbeidere og nye skattesatser i mange områder – har det blitt vanskeligere å benytte seg av de tradisjonelle modellene. Derfor ønsker bedriftene å tiltrekke seg de mest mobile kandidatene, de som i mindre grad trenger insentiver, og som i mindre grad er hindret fra å ta jobber hvor enn i verden det måtte være behov for dem. Slike kandidater er svært ettertraktet i dag og også vanskelige å få tak i. Etter hvert som det blir stadig større knapphet på dyktige medarbeidere rundt om i verden, vil arbeidsgivere i IT-bransjen fortsette å lete etter medarbeidere med kritisk kompetanse i utlandet. Dermed brytes geografiske barrierer ned, det blir mer utenlandsoppdrag (både interne og eksterne), og lengden på engasjementene går ned for mange av de dyktigste medarbeiderne, siden de har flere muligheter enn før.

Gjenansettelse av medarbeidere som har vist seg å være dyktige

Bedriftene i IT-bransjen vil i økende grad forsøke å ansette tidligere medarbeidere på nytt. Dette er en kostnadseffektiv måte å skaffe seg dyktige ansatte på. «Boomerangansatte» er tidligere, dyktige teammedlemmer som kan bidra enda mer til organisasjonen når de engasjeres på nytt. De har tilegnet seg kunnskap og erfaring hos andre arbeidsgivere, og de er kjent med din bedrift og forstår dens filosofi. Kort sagt: De har vist at de behersker din struktur, din kultur og din bransje.

Artikkelen baserer seg på data innhentet av Randstad Global Client Solutions gjennom intervjuer av vår store kunder over hele verden. I en tidligere artikkel har jeg dekket trendene innen lager, logistikk og industri

Ønsker du å laste ned den fullstendige rapporten finner du den ved å trykke på knappen under. (*rapporten er på engelsk)

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her