I artikkelserien om globale HR-trender har vi kommet til tredje artikkel, der vi ser på hva som vil prege FMCG og detaljhandel i 2019 og 2020. Vi har snakket med våre kunder for å se hvilke trender som peker seg ut som spesielt tydelig innen fagområdet sett fra et HR-perspektiv. 

Hovedtrendene baserer seg på intervjuer gjort av Randstad Global Client Solution, der vi har intervjuet våre store kunder innen ulike fagområder. Med bakgrunn i oppfatningen fra våre samarbeidspartnere er det fem hovedtrender som står fram som spesielt tydelig for det globale fagområdet FMCG, og som vi mener vil ha avgjørende påvirkning på bransjen i tiden som kommer.

fmcg
fmcg

større konkurranse med andre sektorer om de beste medarbeiderne

FMCG-bransjen må i stadig større grad konkurrere med sektorene biovitenskap, IT og e-handel om de beste medarbeiderne. Det er flere jobbmuligheter enn før for dyktige medarbeidere fra FMCG-sektoren, og det blir også stadig mer utfordrende å håndtere avgangen til disse andre sektorene. Dette er spesielt tilfellet når det gjelder stillinger innen salg og teknologi. Som HR-leder må man dermed forberede seg på at det kan bli en knapphet på kvalifisert personell. 

nye strategier som følge av millenniumsgenerasjonens inntog

Akkurat når vi har tatt inn over oss millenniumgenerasjonens handlemønster, kommer en ny generasjon marsjerende inn. Millennialsene utformer nå strategiene, mens generasjon Z utgjør de voksende kundegruppene. Bedrifter innen FMCG vil måtte fokusere mer på generasjon Z, siden både kunder og potensielle medarbeidere i økende grad vil tilhøre denne generasjonen, særlig etter hvert som vi nærmer oss 2020. Fokuset vil være på å lage produkter og distribusjonsstrategier som retter seg mot denne generasjonen. Læring og utvikling er også noe HR-folk kommer til å ha fokus på. 

økt bruk av frilansere og fleksibel arbeidskraft

Den beste medarbeideren for en bestemt stilling er kanskje ikke en person som ønsker fast jobb, spesielt ikke nå da stadig flere i millenniumsgenerasjonen begynner å komme inn i arbeidsstyrken. Bedriftene tenker mer og mer strategisk og søker råd hos eksperter om hvordan man kan bruke frilansere mest mulig effektivt og opprettholde en optimal balanse mellom fast ansatte og fleksibel arbeidskraft.

virkninger av rettslige og sosioøkonomiske rammebetingelser

Sosiopolitiske endringer som Brexit og strengere regelverk i Europa på områder som produktansvar, immaterielle rettigheter, skatter og avgifter, toll osv. stiller sektoren overfor nye utfordringer og har ført til økt konkurranse bedriftene imellom om dyktige medarbeidere. Innføringen av nye regelverk som GDPR har også påvirket hva slags medarbeidere som blir engasjeret, og hvor raskt de kan engasjeres.

større fokus på å skaffe de medarbeiderne som trengs for å håndtere en uforutsigbar forbrukeratferd

Et stort antall produkter blir lansert av FMCG-bedrifter, og en viktig grunn er forbrukernes uforutsigbarhet. Selv om man har gode data om forbrukernes atferd, har bedriftene ikke alltid klart å utnytte dem. I årene som kommer, vil fokus ikke bare være på å produsere mer kostnadseffektivt, men også på å ha en fleksibel arbeidsstyrke som gjør at man kan maksimere produktivitet og minimere kostnader. Fokus vil også være på å ansette ledere som er i stand til å bruke stordata til effektivt og mer nøyaktig å forutsi forbrukeratferd.

Artikkelen baserer seg på data innhentet av Randstad Global Client Solutions gjennom intervjuer av vår store kunder over hele verden. 

Vi har tidligere dekket fagområdene IT og logistikk/industri/lager i disse artiklene:

globale hr-trender innenfor it

globale hr-trender innenfor lager og logistikk

Ønsker du å laste ned den fullstendige rapporten finner du den ved å trykke på knappen under. (*rapporten er på engelsk)

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her