Nordmenn er på fjerdeplass i verden når det gjelder jobbtilfredshet. Likevel leser vi stillingsannonser til ny trafikkrekord hvert år den første uken i januar. Nytt år, nye muligheter! Jobbmarkedet opplever noe av den samme optimismen som treningssentrene tjener på i januar: Vi vil ha noe nytt og bedre.

randstad_ranstad-2019441
randstad_ranstad-2019441

– Vi ser en klar økning i antall jobbsøknader i januar, men vi vet også at mange leser jobbannonser i juleferien. For arbeidsgivere kan det derfor være et poeng å komme tidlig i gang med rekrutteringen, og ikke vente med å utlyse ledige stillinger til januar, sier Eivind Bøe, administrerende direktør i HR- og rekrutteringsselskapet Randstad.

tid for endring

Randstad.no opplever størst trafikk i året den første uken i januar. Det samme gjelder store jobbportaler, som Finn.no. Sondre Hasvold, psykologspesialist og eier av Hasvold psykologtjenester tror januar er en naturlig tid for endring.

– Ønsket om endring kommer i januar fordi høsten er en travel periode for mange. Det er tiden for ferdigstilling av årsoppgaver og årsrapporter, og tiden før jul er også et travelt høydepunkt for salgs- og servicebransjen. Det er først i juleferien vi har tid til å stoppe opp og resonnere. I tillegg tilbringer vi da en gjerne en del tid med våre aller nærmeste, som også er med på å påvirke valgene våre rundt tidsbruk og økonomi, sier Hasvold.

nordmenn mest fornøyd

FINN.no sin årlige jobbundersøkelse viste i januar 2019 at 1 av 2 vurderer å bytte jobb de neste to årene. Likevel viser Randstads statistikk at bare halvparten av dem som sier at de ønsker å skifte jobb, faktisk gjør det.

Det kan skyldes at nordmenn stort sett er veldig fornøyd med jobben sin. I verdens største arbeidslivsundersøkelse, Randstad Workmonitor, svarer 79 prosent av de spurte nordmennene at de er svært fornøyd med sin nåværende jobb. Norge er på fjerdeplass i verden, og førsteplass i Skandinavia når det gjelder jobbtilfredshet. India (89 prosent), Mexico (85 prosent) og Tyrkia (80 prosent) ligger over Norge på den globale rankingen. I Skandinavia ligger Danmark rett bak (78 prosent), mens Sverige er på 29. plass av 35 land – der er bare 66 prosent veldig fornøyde med jobben sin.

– Er du misfornøyd med jobben din, er det viktig å gjøre noe med det. Noen ganger er den eneste løsningen å bytte jobb. Men aller helst bør man ha andre grunner for å skifte jobb enn misnøye med det man har. Jeg tror mange vil ha nytte av å være litt i forkant og ha reflektert over hva man vil ha ut av sin neste jobb – enten du ønsker nye utfordringer, ny læring, høyere lønn, nye kollegaer, eller ny sjef, sier Eivind Bøe.

unge bytter oftest

Statistikk fra Randstad viser at vi i snitt skifter arbeidsgiver hvert sjette år. Det tilsvarer syv til åtte jobbskifter i løpet av karrieren. Men dette tallet er økende. Særlig øker det blant urbane unge med høyere utdanning. De skifter jobb i snitt annethvert år.

– De unge er mer handlekraftige når det kommer til jobbskifte. I befolkningen ellers ser vi at det er langt flere som ønsker seg ny jobb enn som faktisk skifter jobb. Det sier nok noe om at vi tross alt har det ganske bra, sier Bøe.

For kommentarer eller flere detaljer om statistikken, ta gjerne kontakt med oss:

om undersøkelsen

Randstad Workmonitor er en kvartalsvis undersøkelse blant 25.000 arbeidstagere, fordelt på 34 land i Europa, Asia, Australia, USA/Canada og Sør-Amerika. Deltakerne er i alderen 18-65 år, og hvert land er representert med minst 500 respondenter, ofte opptil 800. Svarene avdekker lokale og globale trender innen mobilitet over tid. Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og har vokst siden. Det store nedslagsfeltet gjør at rapporten bidrar til en helhetlig forståelse av utviklingen i jobbmarkedet.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her