Dersom du leser stillingsannonsene som ligger på Finn.no, NAV.no og andre stillingsportaler så er det tydelig å se at de som ansetter tror de vet hva jobbsøkerne er ute etter. Ordlyden som brukes er ofte den samme, og godene det fristes med er ofte gjentakelser.

christian_1
christian_1

Som en del av Randstad Employer Brand Research, verdens største uavhengige HR-undersøkelse, har Randstad gjennomført dybdeintervjuer med 4000 norske arbeidstakere. Resultatet er klokkeklart. Det er et stort avvik mellom det som motiverer arbeidstakeren til å søke ny jobb, og det arbeidsgiverne selv anser å være attraktive betingelser. 

hyggelig jobb med god lønn

Norske HR-ledere må først lære seg at vi ikke er som alle andre. Arbeidstakerne her i nord skiller seg ut ved en rekke særtrekk, som gjør at vi ikke kan kopiere det som blir gjort lengre sør i Europa. For det første er vi mer opptatt av å ha det hyggelig på jobb. Godt arbeidsmiljø er derfor det som motiverer oss aller mest når vi skal velge ny arbeidsgiver. Det er flere grunner til dette. En av de er at vi lever i et samfunn med en av Europas laveste arbeidsledigheter. Det å ha jobb er derfor (for de alle fleste av oss) nesten som en selvfølge. Vi trenger derfor ikke ønske oss sikre jobber, som er noe av det resten av verdens arbeidstakere setter høyt på listen over krav til en ny arbeidsgiver. 

Det neste er attraktive lønnsbetingelser. Her er rekruttererne gjerne uklare, og ender opp med setninger som “konkurransedyktig” lønn. For noen stillinger kan det være riktig å være enda mer tydelig enn som så. I resten av Europa er det vanlig å kommunisere eksakte tall. Vi er nok ikke modne for dette enda, men man bør heller ikke være uredd for å tydelig kommunisere at det følger med en lønn og/eller goder som står i stil med søkers forventninger. Dette støttes også av daglig leder i Randstad, Eivind Bøe, som fort kort tid tilbake uttalte at Norske virksomheter ville vært tjent med større åpenhet rundt lønn i forbindelse med rekruttering. 

Det siste punktet der arbeidstaker bommer er beskrivelsen av jobbinnholdet. Over 40% av oss motiveres av interessante arbeidsoppgaver. Da må man for all del unngå floskler som “spennende”, “utfordrende”, men heller gå konkret til verks. I endel stillingsannonser hoppes det nærmest bukk over jobbinnholdet, mens det helles brukes plass på å ramse opp alle krav man som arbeidsgiver har til søker. Har du ikke tenkt over at en eventuell kandidat også har noen krav til en potensiell arbeidsgiver vil man nok heller ikke bli førstevalget for så mange. 

arbeidstakerne har mest fokus på seg selv

Når Randstad spør hva arbeidstakerne leser ut av stillingsannonsene, så kommer disse tre driverne på topp: Økonomisk sunnhet, sikker jobb og godt omdømme. Ikke feil å ha med noen av disse, men når vi nå vet at jobbsøkernes drivere er noe helt annet, så bør man kjenne sin besøkelsestid. De som klart og tydelig kommuniserer de faktorene som motiverer arbeidstakerne vil bli vinnerne på arbeidsmarkedet, og klare å tiltrekke seg de beste talentene. 

Selv om faktorene jeg har trukket fram her er helt krystallklare, så viser undersøkelsen også at det er enorme forskjeller mellom de forskjellige generasjonene. Du må derfor kjenne din målgruppe bedre enn noensinne. Skal du ansatte en 25-åring, så motiveres han/hun av noe helt annet enn 50-åringen. Er du tydelig mot målgruppen vil du få de rette kandidatene. 

Enkelte bransjer er mer utsatt enn andre når det gjelder problemer knyttet til rekruttering. Er du aktiv i en bransje der det er stor kamp om talentene vil du vite at konkurransen er heftig. Da er det viktig at du snur fokus på stillingsannonsen slik at du ikke bare vektlegger dine krav til søkerne, men heller hva du har å tilby. Mange arbeidstakere har altfor stort fokus på å få fortalt hvordan de ønsker at en potensielt nyansatt skal være, og dermed er faren overhengende for at du heller skremmer søkerne. Hva med å heller se på stillingsannonsen som et innsalg til kandidatene? Jobbsøkerne får ofte høre at førsteinntrykket dannes i løpet av de første sekundene av et intervju. På samme måte danner leseren seg et inntrykk av din virksomhet i løpet av den korte tiden det tar å skumme gjennom en stillingsannonse. Bruk tiden vel!

I et kandidatdrevet marked der det er mangel på kompetanse vil de som vinner kampen om den beste stillingsannonsen også vinne kampen mot konkurrentene ved at man rekrutterer de beste folkene. 

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her