Mange av oss opplever å miste nøkkelkompetanse ved at sentrale medarbeidere slutter. For noen er det enkelt å finne erstattere, mens annen kompetanse er så stor mangelvare at selskapet ditt påvirkes negativt av tapet. Hva er grunnen til at de ansatte forlater deg, og hvilke tiltak bør du gjøre for proaktivt å hindre at det skjer?

hvorfor_slutter_dine_ansatte
hvorfor_slutter_dine_ansatte

I 2020 gjennomførte Randstad dybdeintervjuer med 4000 norske arbeidstakere der motivasjonen for å bli eller forlate arbeidsgiver var et av temaene. Studiet viste at det er forskjell på hva som motiverer ansatte til å forbli hos arbeidsgiver, og hva som får de til å forlate deg til fordel for en konkurrent. Det er med andre ord ikke slik at et mottilbud med høyere lønn er det som skal til for å få en ansatt til å ombestemme seg når han har fått en gullkantet avtale med en annen aktør i bransjen. For å forstå hva din bedrift skal fokusere på er det viktig å vite hvilke målgrupper man henvender seg til.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvorfor mister du ansatte?

last ned rapport

hvorfor bytte?

På spørsmålet om hva som gjorde at arbeidstakeren byttet jobb var det to faktorer som står tydelig fram som de viktigste. Det er at de får et tilbud som inneholder bedre lønnsvilkår eller at de ikke har nok utfordringer i nåværende jobb. På en tredjeplass kommer manglende karrieremuligheter.

Et stort antall ledere er klar over at de mister ansatte til konkurrenter på grunn av for lave lønninger. Samtidig viser det seg at virksomheter som sliter med et svakt employer brand, er nødt til å betale de ansatte i snitt 10 % høyere lønn for å veie opp for manglende omdømme. (Kilde: Randstad HR-trender 2019) Å ikke investere i egne ansatte kan derfor vise seg å bli en kostbar strategi, siden du kanskje kan komme til å betale mer for å rekruttere ny kompetanse enn de kostnadene du har knyttet til eksisterende. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til feilansettelser og uklare rekrutteringsstrategier, som gjør at du kan miste moment. 

De to siste faktorene på topplisten er dårlig ledelse og manglende tilbakemeldinger, som begge peker mot den menneskelige faktor. De fleste arbeidstakere trives best med tydelige ledere som kommuniserer, gir veiledning og feedback. Er dine ansatte blant de som forlater deg på grunn av disse faktorene kan det se ut som om du har en grunnleggende utfordring i forhold til bedriftskultur og lederskap. 

holde på de ansatte

Faktorene som gjør at du mister medarbeidere er ikke nødvendigvis de samme som gjør at du beholder ansatte. Faktisk svarer over halvparten av de spurte at de velger å forbli hos samme arbeidsgiver på grunn av det gode arbeidsmiljøet. Dette er en faktor som vi vet er viktig for norske arbeidstakere. Det er også en av særtrekkene ved norsk arbeidsliv i forhold til våre europeiske kollegaer. 

Ønsker du å være attraktiv for egne ansatte kan det derfor være en klok avgjørelse å heller investere i arbeidsmiljøet enn å gå for den kortsiktige løsningen å skru opp lønningene. Klarer man å bygge en attraktiv arbeidsplass med fokus på miljø og trivsel er det store muligheter for at du vil stå fram som vinner over tid. 

hvorfor holde på de beste?

Med dreiningen mot et kandidatdrevet arbeidsmarked har det blitt et stadig større behov for et sterkt employer brand. Innenfor flere områder er det nå allerede stort underskudd på arbeidstakere. Innen de såkalte STEM-yrkene anslås det at det er 2,5 millioner arbeidsplasser som står ubemannet globalt. Vi vet fra arbeidsmarkedet i Norge at vi mangler alt fra helsearbeidere til selgere og IT-utdannede. Det er også mangel på fagarbeidere, sjåfører og en rekke andre yrkesgrupper. For den som ønsker å bygge en langsiktig kultur, tiltrekke seg de rette kandidatene og framstå som attraktiv over tid blir det derfor helt avgjørende å kunne ha oversikt over sine egne målgrupper, og hva de motiveres av. Randstad Employer Brand Research setter fokus på noen overordnede faktorer som er avgjørende for norske virksomheter, men skal du virkelige ta dette på alvor kreves det målrettet jobbing over tid, og dypdykk i målgrupper og drivere. Det er stor forskjell på hva den unge nyansatte IT-medarbeideren motiveres av sammenlignet med økonomisjefen på 50+. 

hvor mange bytter jobb?

I snitt blir norske arbeidstakere omtrent 5 år og noen måneder i jobben. 17 % av oss skiftet jobb i 2018. Det gir 83 % som ble værende. For inneværende år så har 21 % planer om å bytte. Det er alltid slik at det er flere av oss som ønsker å bytte enn de som faktisk tar steget fullt ut. I siste liten er det alltid noen som trekker seg. En av de mer overraskende funnene i Randstad Employer Brand Research er knyttet til gruppen som har byttet. Det viser seg nemlig at over 40 % av de som skiftet jobb i fjor allerede har planer om å se seg om etter ny arbeidsgiver. Årsaken til dette er at det er enkeltgrupper som har har en svært mye høyere jobbskiftetakt enn gjennomsnittet. De innehar kompetanse som er svært attraktiv og etterspurt på jobbmarkedet. Undersøkelsen til Randstad viser at unge kvinner i IT-bransjen i Oslo-området, er den gruppen som bytter mest. På andre plass kommer unge mannlige ledere.

alle resultatene

skjermbilde_2020-07-05_kl._13.48.34
skjermbilde_2020-07-05_kl._13.48.34

Dersom du er interessert i å finne ut mer om hva som motiverer og driver arbeidstakerene til å gjøre valg i sin hverdag så anbefaler vi å laste ned hele Randstad Employer Brand Research-rapporten. Enten du er daglig leder, HR-leder eller har personalansvar, så vil den gi deg nyttig innsikt i forhold til å ta valg som gjør at du bygger ditt selskaps employer brand. I tillegg er du selvfølgelig alltid velkommen til å ta kontakt med oss for å få en grundigere presentasjon av temaet.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her