Norske bedrifter sliter med å få tak i kompetansen de trenger for å vokse, viser en ny undersøkelse blant norske HR-ledere. Mye tid går med til å erstatte ansatte som slutter fordi de har takket ja til et bedre tilbud.

hr-trender-1.webp
hr-trender-1.webp

Blant de 227 HR-lederne som er intervjuet i undersøkelsen HR-trender 2019, svarer 31 prosent at den største utfordringen deres er å få tak i kompetanse som kan ta selskapet videre inn i neste vekstfase.

– Det er utfordrende å finne de folkene som skal ta oss videre de neste fem årene, sier Jørgen Dammen, teknisk forvalter i eiendomsselskapet Hemfosa. – Vi vet vi skal vokse, og da er det viktig å finne de kandidatene som kan overta en større rolle i løpet av noen år. Vi kan ikke begynne rett på driftsleder-stillingen, vi må begynne med en som ønsker noe mer, men som kanskje ikke er helt klar over det selv.

personlig egnethet teller mest

Arbeidserfaring fra bransjen er blitt mindre viktig. Den formelle kompetansen som kommer fram av CV-en, er heller ikke det viktigste. Det er kandidatenes personlige egenskaper– som samarbeidsevne, engasjement og sosial intelligens, som er avgjørende. Og det er dette norske HR-leder synes er aller vanskeligst å vurdere. Nærmere 35 prosent svarer at det er her de sliter mest i rekrutteringsprosessen.

– Om man har lyst, kan man lære seg absolutt alt. Man kan bli en kjempeflink vaktmester selv om man ikke har erfaring med store bygg. Men det at man synger i kor og er en sosial person, taler jo for at man kan bli en ypperlig vaktmester for et av våre bygg. Derfor er det fint å bruke en rekrutteringspartner som kan avdekke ferdigheter som ikke nødvendigvis står på CV-en, sier Dammen.

slik fant de drømmekandidaten

Hemfosa har akkurat ansatt en ny vaktmester med hjelp fra HR-og rekrutteringsfirmaet Randstad. Et riktig, men ikke helt opplagt, valg.

– Han vi valgte å ansette, ga først et veldig forsiktig inntrykk på intervjuet. Men Kathinka i Randstad skjønte at han har noe mer, så hun begynte å stille andre typer spørsmål, og kandidaten begynte å fortelle og åpne opp. Det ga meg et tydeligere inntrykk av kandidaten som menneske, og viser hvor bra det er å ha en nøytral part i intervjusettingen. Et så sammensatt bilde av kandidaten får du ikke når du gjør hele prosessen selv, sier Dammen.

unngå feilansettelser

50 prosent av de som byttet jobb i fjor, gjorde det fordi de fikk et bedre tilbud hos en annen arbeidsgiver. Utskiftning av ansatte er den største grunnen for at norske selskaper rekrutterer nye hoder. Ikke bare må selskapene jobbe hardt for å tiltrekkes seg ny kompetanse, de må også jobbe med å rekruttere kompetanse de mister gjennom oppsigelser. Høy utskiftningstakt øker sjansen for feilansettelser.

– Det å ansette mennesker er noe av det viktigste man gjør som arbeidsgiver. Det er kanskje kostbart å bruke en rekrutteringspartner, men i Hemfosa ser vi på det som en god investering. Vi tror at å kjøre prosessen selv, øker sannsynligheten for å gjøre en feilansettelse. Det er vanskelig å få riktig inntrykk av en person i et jobbintervju. Det får du først fjerde arbeidsdag, og da kan det være for sent.
Les mer: Alt du må vite om rekruttering

om HR-trender

HR-trender 2019 er en rapport som gir innsikt i ulike faktorer som påvirker HR- og rekrutteringspraksis i Norge. Respondentene er HR-ledere fra 227 norske selskaper fordelt på ulike bransjer.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her