– Det norske arbeidslivet kan nok bli litt vel hyggelig, sammenliknet med en tøff global konkurransehverdag, sier Eivind Bøe i Randstad. Bare spanjolene er mindre opptatt av å rangere de ansatte etter arbeidsinnsats enn Norge, viser en ny undersøkelse.

randstad
randstad

Bare 53 prosent av norske ansatte blir rangert etter arbeidsinnsats, mot 72 prosent globalt. Det viser nye tall fra Randstad Workmonitor, en arbeidslivsundersøkelse som gjennomføres i 34 land over hele verden.

nederlandske eiere mer direkte

Daglig leder Eivind Bøe i HR- og rekrutteringsselskapet Randstad Norge, tror forventningene til prestasjoner er mye høyere i det globale markedet enn her hjemme. Som leder for et selskap med nederlandske eiere, har han selv merket at det stilles tydeligere krav til prestasjoner.

– Direkte tilbakemeldinger på innsats, resultater og rangeringer har vært noe av suksessoppskriften for Randstad og bygget oss til et av verdens største selskap – men i Norge oppfattet vi i begynnelsen mye av tilbakemeldingene som direkte uhøflige, sier Bøe med et smil.

I Nederland rangeres 93 prosent av arbeidstakerne etter prestasjoner. Det er langt unna virkeligheten for norske arbeidstakere.

– Vi har et arbeidsmiljø vi er stolte av, og har det hyggelig på jobb. Samtidig er det kanskje litt for hyggelig, sett i lys av en tøff, global konkurransehverdag. Det å gi konstruktiv tilbakemelding er helt nødvendig for få til nødvendig endring. Samtidig som det kan være krevende, spesielt når innsatsen eller resultatene ikke er gode nok. Min erfaring er likevel at de fleste setter stor pris på å få tilbakemelding.

tøffere konkurranseklima

72 prosent av arbeidsgiverne globalt gir de ansatte en score på hvordan de presterer. Her kommer altså Norge på nest sisteplass, bare foran Spania. I Nederland er tallet 93 prosent, rett bak Kina med 96 prosent.

– Undersøkelsen viser at majoriteten mener at rangering av de ansattes ytelse bringer resultatene fremover. Men det åpner også for nye problemstillinger: Er et tøffere konkurranseklima heldig, eller ikke? Skal bonusordningene være individuelle, eller kollektive? sier Bøe.

Undersøkelsen skiller mellom ytelsesscore og resultatoppsummeringer. De fleste norske arbeidstakere får en månedlig oppsummering av resultatene sine, selv om hele 17 prosent oppgir at de aldri er blitt målt på resultater hos nåværende arbeidsgiver.

fra feedback til handling

Selv om vi i liten grad rangerer ytelse i Norge, er vi gode på å gi hverandre tilbakemelding. 76 prosent i Norge synes det er greit å gi og ta imot feedback fra egen leder, mot 72 prosent globalt og bare 41 prosent i Japan.

De fleste som er positive påpeker at god tilbakemelding gir dem en bedre forståelse med mål og hensikt med arbeidet. Men også at det er personlig utviklende og motiverende trekkes frem.

Det største problemet er hva vi gjør med tilbakemeldingene vi får. 27 prosent svarer at de ikke vet hvordan de skal reagere på feedback, og bare 42 prosent sier at de har blitt tilbudt trening opplæring i hvordan man gir og tar imot feedback.

– Vi nordmenn er nok ikke de flinkeste til å gi konkret og konstruktiv tilbakemelding. Dersom vi blir litt bedre til det, er det lettere å gjøre feedback om til handling, som igjen kan bidra til å forbedre resultatene våre, sier Bøe.

om undersøkelsen

Randstad Workmonitor er en kvartalsvis undersøkelse blant 25.000 arbeidstagere, fordelt på 34 land i Europa, Asia, Australia, USA/Canada og Sør-Amerika. Deltakerne er i alderen 18-65 år, og hvert land er representert med minst 500 respondenter, ofte opptil 800. Svarene avdekker lokale og globale trender innen mobilitet over tid. Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og har vokst siden. Det store nedslagsfeltet gjør at rapporten bidrar til en helhetlig forståelse av utviklingen i jobbmarkedet.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her