Den siste undersøkelsen fra Randstad Workmonitor viser at nordmenn har større tro på egne ferdigheter enn de fleste av sine europeiske kollegaer. Hele 83 % av oss føler at vi har kunnskapen som skal til for å møte digitaliseringen i arbeidslivet.

randstad-workmonitor-q219.png
randstad-workmonitor-q219.png

Det er kun arbeidstakere fra Portugal og Spania som har større tro på at de er godt rustet for å håndtere utfordringene som ligger foran oss. Både Svensker og Dansker har i mindre grad tro på egne ferdigheter, mens det globale gjennomsnittet ligger på 78 %

- Samlet sett er dette godt nytt for norske arbeidsliv. Randstad ser i stadig større grad at digitale ferdigheter er etterspurt, og i enkelte bransjer er det stor mangel på den kompetansen som trengs. Vi opplever at norske arbeidstakere har både selvtillit, men også vilje til å ta de grepene som skal til for å tilegne seg ny teknologi, forteller Eivind Bøe, daglig leder i bemanning og rekrutteringsselskapet Randstad. 

arbeidsgiveransvar

Samtidig er det ingen tvil om at arbeidstakerne forventer at virksomhetene selv må ta et ansvar for å sørge for at de er oppdatert. Hele 64 % av de spurte mener at arbeidsgiverne må investere mer for å sørge for at de styrker den digitale kompetansen. Tidligere undersøkelser fra Randstad har vist at virksomhetene har en stor vilje til å investere i teknologi, men at investeringer i opplæring og utvikling av de ansatte ikke prioriteres på samme måte.

-Randstad Workmonitor viser at det er vilje blant norske arbeidstakere til å dra sin del av lasset i forhold til å tilegne seg digitale ferdigheter. 82 % av oss ønsker å heve kompetansen slik at vi er aktuelle som morgendagens ansatte. Da er det også helt avgjørende at norske bedriftsledere tar sitt ansvar og legger til rette for utvikling, sier Bøe.

flere skifter jobb – for å lære

Gjennomsnittstiden hos en og samme arbeidsgiver er nå under 6 år. Vi vet fra samme undersøkelse at 17 % skiftet arbeidsgiver siste år. Hele 46% av dem som skiftet arbeidsgiver i fjor planlegger å skifte jobb også til neste år. Jobbskiftetakten øker.

En av grunnen til at folk skifter oftere er ønske om å lære og utvikle seg. Bytte av arbeidsgiver og arbeidsoppgaver gir en bratt læringskurve. Frykt for å miste ansatte kan ironisk nok være en av grunnene til at arbeidsgivere ikke tør investere i opplæring av egne ansatte. Man kommer med andre ord inn i en ond sirkel hvor skiftene av jobb kommer stadig hurtigere.

både rekruttering og opplæring blir viktigere fremover

- Som arbeidsgiver må man ta inn over seg at rekruttering blir stadig viktigere i en verden som endrer seg hurtig. Samtidig må man i større grad sørge for god videreopplæring av egen ansatte, sier Bøe.

- Det ene utelukker ikke det andre. De bedrifter som har de beste opplæringssystemer vil nok også se at det er enklere å rekruttere og ikke minst beholde egen ansatte, avslutter Bøe. 

For å laste ned hele Randstad Workmonitor, trykk på knappen under

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

norske arbeidstakere møter digitaliseringen med selvtillit.

klikk her

om randstad workmonitor

Randstad Workmonitor er en kvartalsvis undersøkelse blant 25.000 arbeidstagere, fordelt på 34 land i Europa, Asia, Australia, USA/Canada og Sør-Amerika. Deltakerne er i alderen 18-65 år, og hvert land er representert med minst 500 respondenter, ofte opptil 800. Svarene avdekker lokale og globale trender innen mobilitet over tid. Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og har vokst siden. Det store nedslagsfeltet gjør at rapporten bidrar til en helhetlig forståelse av utviklingen i jobbmarkedet.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her