Språk kan isolere og inkludere. Brukt riktig er det et viktig verktøy for å skape en bedre bedriftskultur. Multikulturelle arbeidsplasser gir både utfordringer og muligheter, og for norske ledere stiller dette ekstra krav til kompetanse som for mange kan være vanskelig.

sprak
sprak

Vi lever i en verden som stadig globaliseres. Med sosiale medier kan vi kommunisere med hverandre nesten uansett hvor vi befinner oss, prestisjetunge universiteter som tidligere var forbeholdt de få, tilbyr i dag nettkurs for studenter over hele verden. Tilsvarende trekk finner vi også i arbeidslivet der mange arbeider i internasjonale virksomheter. Mange arbeidstakere flytter fra landet de opprinnelig kommer fra, for å jobbe og skape seg et liv i et nytt land. Dette gir muligheter, men også utfordringer med tanke på språk og kultur.

Arbeidsplasser i Norge blir mer og mer multikulturelle, som videre kan gi eventuelle utfordringer for ansatte og ledere. Norske ledere må derav ha en mye større multikulturell ledelseskompetanse enn tidligere.

forståelse på tvers av kultur

Interkulturell kommunikasjon handler om å forstå og bli forstått. Øyvind Dahl er professor emeritus i kulturvitenskap. I følge han, kan alle mennesker lære å forstå hverandre selv om mye er forskjellig. Man trenger ikke å være lik hverandre for å kommunisere. Han mener at når vi møter andre mennesker som snakker andre språk, bekjenner seg til andre religioner og som har annen kulturell bakgrunn, blir vi nødt til å stille spørsmål ved eget tankesett og reaksjonsmønstre. For at det skal oppnås ekte forståelse i samspill mellom mennesker, er man nødt til å finne begreper som beskriver det man ønsker å formidle. Hvis den ene partens tolkning av et begrep samsvarer med den andre partens oppfatning og mening av begrepet, vil man kunne oppnå virkelig forståelse. (1)

manglende fokus på språk

Språkforskjeller kan skape utfordrende situasjoner, med potensielt omfattende konsekvenser for suksessen til internasjonale virksomheter. I diskusjoner om hovedproblemer i internasjonal bedriftsledelselitteratur, blir likevel språk ofte oversett. Dette har skjedd til tross for den store påvirkningen språk har på mange aspekter av internasjonal ledelse. For eksempel interkulturell kommunikasjon, internasjonale forhandlinger, kunnskapsoverføring og ledelse, hovedkvarter og datterselskaps forhold, kontroll, koordinasjon og integrasjon inn i multinasjonale foretak. Språk er på sett og vis essensen av internasjonale forretninger. (2)

google translate løser ikke alt

Ledelser i firmaer ser ofte språkforskjeller som et mye mindre hinder enn hva det er, og språk blir ikke sett på som et viktig nok ledelsesmessig problem. Mange ser på problemet som et mekanisk oversettelsesproblem, som blir enklere og billigere å overkomme med informasjonsteknologien vi har i dag. Disse oversettelsesverktøyene blir mer og mer sofistikerte, men det bør nevnes at disse ikke er feilfrie. Mange firmaer innfører også et felles arbeidsspråk. Dette gjøres som et viktig steg i håndteringen av spørsmålene rundt språk og de tilknyttede interne kommunikasjonsproblemene. Andre firmaer har utviklet et felles språk over tid for å håndtere intern kommunikasjon, kunnskapsoverføring og rapportering. Et felles bedriftsspråk er ikke bare nyttig, men garanterer også effektiv kommunikasjon mellom de forskjellige partene i et mangfoldig språkmiljø. Viktig mellommenneskelig kommunikasjon foregår ofte innen internasjonalt opererende firmaer, på en uformell basis i sosiale settinger. (3)

viktigheten av språk

Det antas at et felles arbeidsspråk forenkler informasjonsutveksling, men det er selvsagt negative og positive sider ved språk som alt annet - uansett om de sidene ikke alltid er like åpenbare. Negative effekter, slik som forvrenging, blokkeringer og filtrering har lenge blitt gjenkjent av interkulturelle kommunikasjonsforskere. Uansett har det vært en begrenset utvidelse av disse aspektene inn i det internasjonale ledelsesfeltet. Dette forutsatt at språkets rolle blir sett på som en nøkkelressurs og en tilrettelegger. (4)

Er du interessert i å vite mer om norske arbeidstakeres syn på flerkulturelle team, flytting utenlands på grunn av karriere og andre spørsmål knyttet til mobilitet og arbeidsliv, så anbefaler vi deg å laste ned Randstad Workmonitor.

Kilder:

(1) Dahl, Øyvind. 2013. Møte mellom mennesker. 2 utg. Oslo: Gyldendal.

(2), (3) og (4) Piekkari, Rebecca & Welch, Lawrence & Welch, Denice. “Speaking in tongues: The importance of language in international management processes”. International studies of management & Organization 35, nr. 1 (2005): 10-27.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her