Å velge utdannelsesretning er vanskelig. I siste Randstad Workmonitor har vi spurt våre respondenter hvilke utdannelse de ville tatt om de kunne valgt på nytt, og hva slags utdannelse de mener det er behov for i norsk næringsliv.

randstad_april_
randstad_april_

Hele 55 % av de spurte ville ha tatt en utdannelse innen STEM. STEM (science, technology, engineering og mathematics) er en amerikansk samlebetegnelse på retninger innen real- og teknologifag. Fag som går inn under denne benevnelsen er f eks fysikk, kjemi, biologi, matematikk, IT, elektronikk, nanoteknologi og teknisk kybernetikk. I forhold til det globale gjennomsnittet er nordmenn litt mer tilbakeholdne enn snittet, som ligger på 61 %. Det er land som Kina, Malaysia, India, Brasil og Tyrkia som ligger på topp. Nordmenn har likevel større tro på en utdannelse innen STEM enn våre naboer i Sverige og Danmark.

Når det gjelder råd til dagens studenter, så er vi enda tydeligere. 61 % av oss mener at norske studenter bør fokusere på STEM. Det er derfor en klar oppfatning om at dette er fagretningene der vi trenger påfyll av kompetanse i årene som kommer.

kandidatdrevet marked

- Tallene stemmer godt med den utviklingen vi ser i Randstad. Etterspørselen etter realfagskompetanse er økende. Det gjelder ikke bare innen IT. Blant annet er etterspørsel etter ingeniørkompetanse sterkt økende. Vi ser også en helt tydelig trend ved at stadig flere yrkesområder har behov for denne kompetanse, ikke bare de tradisjonelt tekniske bransjene, forteller daglig leder i Randstad, Eivind Bøe

Innen mange av disse fagområdene er det nå svært tøff kamp mellom arbeidsgiverne om å få tak i talentene. Det har blitt et kandidatdrevet marked hvor de med teknologisk kompetanse i større grad selv velger arbeidsgiver, i stedet for omvendt, 

En følge av mangel på kvalifiserte arbeidstakere og økende etterspørsel, er at de som innehar riktig kompetanse ofte er svært ettertraktet. Dette gjør også at jobbskiftetakten er sterkt økende innenfor enkelte fagområder. Spesielt unge arbeidstakere innenfor IT ser ut til å bytte jobb svært ofte.

Les mer: Unge arbeidstakere bytter jobb ofte

hvorfor er STEM så viktig?

STEM har vært et buzzword gjennom mange år, og det er ikke uten grunn. Det er mange grunner til at STEM anses som et spesielt viktig område å utdanne til. Fra 2000 til 2010 økte STEM-relaterte jobber med tre ganger hastigheten til ikke-STEM stillinger. I 2018 ble det anslått at vi allerede har 2,4 millioner ledige STEM jobber globalt. Klarer vi ikke å dekke dette behovet vil en rekke globale utfordringer vanskelig kunne løses.

Vil du lese mer om hva som er årsaken til at STEM anses som så viktig, les gjerne denne artikkelen.

- Utviklingen har foregått over flere år, og det er ingenting som tyder på at dette vil snu, tvert imot. Stadig flere yrkesområder har behov for denne kompetanse. Se bare på helsevesenet, der behovet for teknisk kompetanse er formidabelt. Nye IT-systemer, avanserte maskiner, mer forskning - alt drar i retning av økt behov for STEM-kompetanse, fortsetter Bøe

Norge har et godt utdanningssystem med en relativt høy andel høyskoleutdannede, og vi har har vært flinke til å ta i bruk ny teknologi. I en åpen økonomi som vår, med et høyt kostnadsnivå har nok også dette vært nødvendig for å konkurrere internasjonalt. Skal vi fortsette med det trenger vi et kompetansenivå på høyde med de beste i verden.

- De som velger en STEM utdanning i dag vil garantert være attraktive på jobbmarkedet i tiden fremover. Det er også et poeng at den som velger seg en karriere innen disse fagretningene kan vente seg betingelser som er godt over gjennomsnittet for det øvrige arbeidslivet. Enda viktigere er at man som STEM-arbeider vil kunne ha mulighet til å jobbe innen områder og teknologi som er helt avgjørende for den globale utviklingen, så det er ingen tvil om at det er mange grunner til å vurdere STEM som en mulig karrierevei, avslutter Bøe.

om randstad workmonitor

Randstad Workmonitor er en kvartalsvis undersøkelse blant 25.000 arbeidstakere, fordelt på 34 land i Europa, Asia, Australia, USA/Canada og Sør-Amerika. Deltakerne er i alderen 18-65 år, og hvert land er representert med minst 500 respondenter, ofte opptil 800. Svarene avdekker lokale og globale trender innen mobilitet over tid. Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og har vokst siden. Det store nedslagsfeltet gjør at rapporten bidrar til en helhetlig forståelse av utviklingen i jobbmarkedet. Randstad Norway publiserer rapporten på sine bloggsider for gratis nedlasting. Hele rapporten for Q2 2019 kan lastes ned ved å trykke på knappen under.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her