42 prosent av de som skiftet jobb i fjor, planlegger å skifte jobb neste år, ifølge en ny undersøkelse. Det er de yngre generasjonene som bytter jobb oftest.

– Unge arbeidstakere er attraktive fordi de har ny kompetanse som mange selskaper trenger. Arbeidsgivere må jobbe hardt både for å få tak dem og holde på dem, sier rekrutterer Janne Kristiansen i Dfind.

janne_kristiansen
janne_kristiansen

42 prosent av de som skiftet jobb i fjor, planlegger å skifte jobb neste år. Det kommer fram i den nye rapporten Randstad Employer Brand Research, en stor norsk undersøkelse utført av HR- og rekrutteringsselskapet Randstad. (hele rapporten kan lastes ned i bunnen av artikkel.)

– Slipp dem fram!

Arbeidstakere mellom 25 og 34 år (milennials) er blant dem som bytter oftest. 23 prosent av denne aldersgruppen byttet jobb i fjor, og 29 prosent planlegger å bytte jobb i år. Hovedårsaken til at denne generasjonen bytter jobb, er manglende karrieremuligheter.

– Unge arbeidstakere er attraktive fordi de har ny kompetanse som mange selskaper trenger. Arbeidsgivere må jobbe hardt både for å få tak dem og holde på dem, og tørre å la seg utfordre av en ny generasjon med nye ideer og innsikt i brukeratferd, verktøy og plattformer. De bidrar til en diversitet som de fleste arbeidsgivere trenger, og er et potensial som må tas ut, sier Janne Kristiansen.

Hun er Business Line Director for rekruttering og organisasjonsutvikling i det Randstad-eide selskapet Dfind, som rekrutterer fagspesialister og ledere innen et bredt spekter av fagområder.

Hun råder arbeidsgivere som vil holde på sine yngre ansatte til å være åpne med dem om mulighetene internt, og gjøre seg kjent med ambisjonene deres.

– Ikke hold dem tilbake. Husk at alder ikke er en parameter på om du er klar for å ta ansvar eller ikke. Slipp dem fram!

Grunnene for å slutte varierer med generasjon

Motivasjonen bak jobbskiftet varierer i generasjonene. Misnøye med lønnen er vanligst blant dem mellom 35-54 år. Dårlig ledelse er hovedårsak for den eldste gruppen arbeidstakere

Hovedårsak for å slutte, etter generasjon:

Generasjon Z (18-24 år) vil slutte hvis organisasjonen tilbyr få eller ingen ansattfordeler.

Millennials (25-34 år) vil slutte hvis karrieremuligheten er begrenset.

Generasjon X (35-54 år) vil slutte hvis lønnen er for lav sammenlignet med andre selskaper.

Baby Boomers (55-64 år) vil mest sannsynlig slutte hvis organisasjonen viser dårlig lederskap.

Hovedårsak for å slutte, nordmenn totalt:

  • for lav lønn - (42 %)
  • mangel på utfordringer - (41 %)
  • begrenset karrierevei – (31 %)
  • dårlig ledelse – (27 %)
  • mangel på anerkjennelse – (26 %)

Om Randstad Employer Brand Research

Undersøkelsen Randstad Employer Brand Research gjennomføres for første gang i Norge i år. Fire tusen nordmenn mellom 18 og 65 år er intervjuet om deres inntrykk av utvalgte private selskaper, og andre spørsmål knyttet til employer branding.

Selskapene som er undersøkt er de største og mest kjente virksomhetene i landet, fordelt på flere bransjer. Ingen av selskapene som er undersøkt er blitt forespurt om å delta ­– dette er en helt uavhengig undersøkelse. Respondentene er også jevnt fordelt i forhold til demografi, og utgjør dermed et tverrsnitt av landets befolkning. Intervjuene er gjort av TNS Kantar på oppdrag fra Randstad. Globalt har Randstad gjennomført undersøkelsen årlig siden 2000. Den gjennomføres nå i 32 land i verden.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her