Det er mange måter å fremheve hvorfor du er den rette personen for jobben, for eksempel ved å vise at du er tilpasningsdyktig og at du evner å lære deg den nye jobben. Dette vil hjelpe deg med å gi en overbevisende grunn til hvorfor nettopp du bør gis anledning til å vise hva du kan.

nettverk i bransjen

Du bør begynne med å knytte kontakter i den bransjen du søker jobb. Du kan lære mye av personer som allerede er etablerte innenfor et fagfelt.

Abonner på nyhetsbrev og andre publikasjoner, slik at du holdes oppdatert om nye arrangementer der du kan møte kontakter med verdifull innsikt i bransjen. Slik informasjon vil også gi deg den kunnskapen du trenger for å imponere personer innenfor bransjen når du møter dem.

Å jobbe med å bygge et sosialt nettverk kan også hjelpe deg med å holde kontakten med bransjeeksperter, ved at du får den kunnskapen du trenger for å fremstå som informert om hvem de store aktørene er og hva de gjør for å drive sektoren fremover.

HubSpot, en verdensledende salgs- og markedsføringsplattform, har forklart fordelene ved å bli medlem av LinkedIn-grupper. Dersom du er medlem av en gruppe, «kan du sende meldinger direkte til personen i gruppen uten at du har etablert kontakt med disse i forkant», i tillegg til at du kan «se profilene til andre medlemmer i samme gruppe».

finn ut hva personer som har lyktes i bransjen foretar seg

Når du skal søke på en bestemt jobb, let etter mennesker som har oppnådd suksess i lignende stillinger, og finn ut hva disse har til felles. Dette vil gi deg innsikt i hvilke ferdigheter og egenskap du bør fremheve i søknaden din.

Karriereveileder Jon Carpenter råder jobbsøkere til å spørre seg: «Hva gjør de aller dyktigste som har denne jobben annerledes enn andre personer?», samt: «Hva er det som kreves i denne jobben som [selskapet] ikke vil si eksplisitt?».

Han oppfordrer søkere til å finne frem til de «uuttalte (og kanskje viktigste) kravene» for å få en bedre forståelse av jobben og selskapet enn andre kandidater. Dette kan medføre at du vil bli foretrukket fremfor andre kandidater som kanskje har erfaringen, men ikke kunnskapen, om hva som vil gi dem – og derfor også selskapet – suksess.

fremhev din relevante erfaring

Når du undersøker hva de som har lyktes i denne jobben pleier å foreta seg i det daglige, vil du også kunne se hvordan din egen erfaring er relevant. Du har kanskje ikke hatt en slik jobb tidligere, men det vil mest sannsynlig være deler av den som du allerede har erfaring med.

The Guardian oppfordrer kandidater til å formidle «relevansen av kompetansen din», ved å fremheve hvordan det du har lært i løpet av karrieren din er relevant for den jobben du søker. Hvis for eksempel en sentral del av stillingen innebærer pengeinnsamling, og hvis du i en tidligere jobb var ansvarlig for å samle inn penger til prosjekter, vil du ha noe å snakke om med rekrutteringsansvarlig.

Hvis du kan vise at du har erfaring med noe av det denne jobben krever, viser du samtidig ferdigheter og evner til å overføre og anvende kunnskap. Dette kan bli ansett som like verdifull som det å ha utført jobben tidligere, så det er viktig å bruke dette til din fordel.

fokuser på dine myke ferdigheter

Hva er viktig for alle arbeidsgivere, uavhengig av stillingen? Såkalte «myke ferdigheter». Alle virksomheter har for eksempel behov for ansatte som kommuniserer godt, eller som kan bidra i et team.

LinkedIn-økonom Guy Berger har sagt at «harde ferdigheter varierer fra jobb til jobb, men myke ferdigheter er nødvendig i enhver jobb». Forskning fra selskapet hans viste også at rekrutteringsansvarlige i USA «sa at det er vanskelig å finne folk med de riktige myke ferdighetene til 59 prosent av de ledige jobbene».

Hvis du kan vise at du har de nødvendige myke ferdighetene, vil du derfor sannsynligvis allerede ha en fordel sammenlignet med andre kandidater som kanskje har de harde ferdighetene, men som mangler ferdighetene dine. Å fremheve hvordan du tidligere har anvendt disse ferdighetene praktisk – for eksempel ved å vise at du har brukt ferdighetene dine for selskapets økonomiske gevinst – vil være enda mer relevant for de som rekrutterer.

vis at du kan lære

Da du startet i din yrkeskarriere, måtte du helt sikkert lære deg mye nytt. Dette er verdifull erfaring, som vil komme til nytte hvis du står overfor en karriereendring.

Markedsfør deg selv som tilpasningsdyktig, og du vil få en fordel, ettersom teknologiske fremskritt medfører endringer innenfor alle fagfelt. Hvis du kan vise at du er klar for å utfordre deg selv ved å lære noe nytt og fornye ferdighetene dine, vil du være en interessant kandidat.