– Det arbeidsgiver først og fremst vil vite er hvorfor du vil jobbe hos dem, hvorfor du selv mener du er kvalifisert, samt bredden av kompetansen din. Ikke bare utdanning og erfaring, men også resultatoppnåelse, motivasjon og personlige egenskaper, forteller Anne Borgaas. Med over 10 års erfaring fra bemanningsbransjen har hun lest gjennom tusenvis av søknader, og gir deg her sine beste tips.

masseproduserer du søknader?

Ikke gå i fellen med å kopiere mange eksemplarer av samme søknad. Den vanligste feilen du kan gjøre som jobbsøker er å ikke sette deg godt nok inn i hvorfor du ønsker å søke på jobben. En arbeidsgiver ser raskt om søknaden er skreddersydd til dem, eller om det er en generell søknad. Dersom du på forhånd ikke har gjort deg opp en mening om hvorfor du mener du besitter den kompetansen og de ferdighetene som skal til, er det også lite sannsynlig at du vil klare å overbevise en potensiell arbeidsgiver om at du faktisk innehar de riktige kvalifikasjonene.

Her har du en huskeliste om hvilke feil du IKKE bør gjøre i en jobbsøknad:

  • Feil navn. Vær nøye med å skrive riktig navn på bedrift, stilling og kontaktperson til stillingen du søker. Mange slurver med dette, og feiler du her har du mest sannsynlig utelukket deg selv allerede ved overskriften.
  • Ustrukturert og skrivefeil. En ustrukturert søknad full av skrivefeil er veldig slitsom å komme seg igjennom for en arbeidsgiver. Leseren vil automatisk lure på om personen er like ustrukturert og unøyaktig i en jobbsammenheng.
  • For lang tekst. Du bør begrense søknaden til en A4 side, om det ikke er snakk om en meget krevende stilling som trenger utfyllende detaljer om tidligere arbeidsforhold. Husk at arbeidsgiveren skal gå igjennom mange søknader. Gjør teksten kortfattet og innholdsrik slik at leseren ikke faller av lasset og orker å lese alt.
  • Ikke overselg deg selv. Det er ikke å anbefale å overselge seg selv, eller tilpasse personligheten sin slik at den passer til kravene i stillingsprofilen. Personlighet endrer seg sjelden, og du bør ikke søke stillinger du ikke passer til og åpenbart ikke vil trives i. Vurder relevansen av erfaringen din opp mot stillingen du søker på.
  • Unngå generelle vendinger, og ikke bruk de samme ordene som alle andre; spennende, utfordrende og interessant. De er sikkert sanne, men de gir lite informasjon. Gå heller dypere og beskriv hva som gjorde erfaringene til spennende, interessante og utfordrende.  Vær konkret, og personlig. Vis ditt sanne jeg. Les gjerne søknaden høyt for deg selv og se om du kjenner igjen språket ditt.
  • Ikke skriv om det du ikke kan. Hvis det er ting man ikke har erfaring med eller ikke kjenner til, bør man ikke omtale det. Når du skriver om det du kan, vil likevel det du ikke kan ligge der implisitt.

mye å tenke på, men ikke umulig

– Det er mye å tenke på når man skal skrive en søknad, og mange søkere ender i en slags forsvarsposisjon hvor de pliktoppfyllende viser at de fyller alle kriteriene som stilles til jobben. Det er kanskje nok, men mest sannsynlig ikke. Ligger du i en bunke med 40 andre søkere er det viktig at du fokuserer på hvorfor du skiller deg ut, forteller Anne Borgaas.

Hvorfor bør de velge deg? Hvorfor skal du velges foran andre kandidater? Har du en spesiell erfaring som gjør at du er den ultimate kandidaten for jobben? Svaret behøver ikke være så vanskelig, og du trenger ikke prøve å være noen du ikke er. Framhev det som er unikt ved deg.

Lykke til med jobbsøkingen!