relevate reference

online referansesjekk for å forbedre kvaliteten på rekrutteringsprosessen

En godt utført referansesjekk er et av de beste screeningsverktøyene rekrutterende ledere har for å sikre god kvalitet og unngå feilansettelser. En ærlige tilbakemeldingen fra en tidligere leder eller kollega er uvurderlig for å bekrefte ferdigheter, forstå arbeidsvaner og bedømme personlighet. En tidskrevende prosess kan resultere i at du mister toppkandidaten. Med Relevate Reference øker du hastigheten og oppnår den effektiviteten du trenger for å gjøre de riktige ansettelsene til rett tid.

hva er det?

Relevate Reference brukes til å samle data og tilbakemeldinger i en av de mest kritiske stegene i ansettelsesprosessen din. Systemet sammenfatter og behandler informasjonen og gir deg en rapport som er lettlest og innsiktsfull slik at du kan ta bedre ansettelsesbeslutninger. Ved å bruke kunstig intelligens kombinert med menneskelig intelligens, bidrar relevant referanse til å øke kvaliteten og hastigheten på prosessene dine.

når skal man vurdere dette?

Når en kunde ber om referansesjekk under ansettelsesprosessen er Relevate Reference verktøyet du skal velge. Referansesjekk kan være en svært tidkrevende og kjedelig prosess. Med Relevate Reference blir prosessen automatisert og vedkommende som skal være referanse kan gi sin tilbakemelding på et valgfritt tidspunkt, og fra en hvilken som helst enhet. Dette betyr at du ikke lenger ringer frem og tilbake (og ender opp med en telefonsvarerer), men får en effektiv prosess som du selv kontrollerer. 

fordeler

Relevate Reference kan brukes som et frittstående verktøy, men kan også implementeres sammen med andre verktøy for å samle unik innsikt om kandidatene. Relevate Reference kombinerer data om kandidat og selve stillingene for å sikre at jobbsøkeren passer til stillingen. 

referanseinnsikt

Strømlinjeform hele referansesjekkprosessen, og innhent tilbakemeldinger av høyere kvalitet på kortere tid og på en sikker og trygg måte

kontakt oss

Du treffer oss på e-post info@randstad.no eller på telefon +47 400 21 400. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg så snart vi har mulighet.

General