Kontakt Randstad Care | Randstad

kontakt Randstad Care

Ønsker du å jobbe som lege- eller sykepleiervikar? Eller kanskje du har behov for helsepersonell. Ta kontakt med en av våre hyggelige medarbeidere.

 

legebemanning

Tone Hansen 
Bemanningsansvarlig allmennmedisin,
sykehjem og institusjoner
+47 469 66 610 
tone.hansen@randstad.no

Inghild Ytrebø
Bemanningsansvarlig allmennmedisin,
sykehjem og institusjoner
+47 930 94 024 
inghild.ytrebo@randstad.no

Eline Helset
Bemanningsansvarlig, psykiatri
+47 452 22 799 
eline.helset@randstad.no

Eva Sveen
Bemanningsansvarlig, psykiatri og rus
+47 924 81 900 
eva.sveen@randstad.no

Anne Didriksen
Bemanningsansvarlig, radiologi og øvrige legespesialiteter
+47 920 68 267 
anne.didriksen@randstad.no

Espen Meyer Dahl
Bemanningsansvarlig, øvrige legespesialiteter
+47 971 90 710 
espen.dahl@randstad.no

Eszter Fazekas
Bemanningsansvarlig, øvrige legespesialiteter
917 39 322
eszter.fazekas@randstad.no

Lise Liabø
Researcher
+47 958 23 513 
lise.liabo@randstad.no

 

sykepleierbemanning

Petter Nyhagen
Sykepleier
Leder helsebemanning
482 84 210
petter.nyhagen@randstad.no

Cathrine Harlem
Intensivsykepleier 
Nestleder sykepleierbemanning
+47 413 08 122 
cathrine.harlem@randstad.no

Christofer Hedenstein
Bemanningsansvarlig
+47 400 21 592
christofer.hedenstein@randstad.no

Ingvild Hunstad
Sykepleier
Bemanningsansvarlig, sykehus
+47 900 34 207
ingvild.hunstad@randstad.no

Åsa Amdal
Sykepleier
Bemanningsansvarlig, kommune og privat
+47 980 27 143
asa.amdal@randstad.no

Bethina Breddam
Researcher
+47 922 28 218 
bethina.breddam@randstad.no

 

ledelse/administrasjon

Lars E. Jacobsen 
Daglig leder
+47 926 01 437 
lars.jacobsen@randstad.no