Om Randstad Care | Randstad

randstad care bemanning med hjertet.

Vi legger vår stolthet i å formidle personell som kan faget sitt ut og inn, og som vet hva som kreves når de kommer på jobb. Uansett om du trenger spesialistkompetanse, hjelp til å drive en sengepost eller å korte ned operasjonskøer, så har vi den rette personen.

Randstad Care er et av Nordens største spesialistselskap innen bemanning og rekruttering av helsepersonell. Vi har levert effektive bemanningsløsninger med kunnskap og engasjement til helseforetak i Norden siden 1992. Sammen med vårt søsterforetak i Sverige, kan Randstad Care tilby en oppdatert felles database med kvalifiserte kandidater fra hele Norden. Våre femten engasjerte og motiverte medarbeidere har til sammen 85 års erfaring fra helsebemanning.

med kvalitet i sentrum

Høy kvalitet er viktig for både personell og pasienter. Derfor tror vi også på skreddersøm. Vi stiller strenge krav til at våre kandidater har topp kompetanse og møter kolleger og pasienter med omgjengelighet og respekt. På våre rekrutteringssider kan du lese mer om våre verdier og rekruttering av leger og sykepleiere. Vi stiller også strenge krav til oss selv. Vi har kontinuerlig fokus på å levere den høyeste kvaliteten og sikre de beste kandidatene til norske helseforetak .

For å kunne gi våre kunder rett kompetanse til rett tid, setter Randstad Care kvalitet i sentrum. Kvalitet i tjenestene som tilbys og kvalitet i prosessene virksomheten bygger på. Vi har etablerte og sertifiserte rutiner for kvalitetskontroll og oppdragshåndtering på konsernnivå, som vi kaller OneRandstad. Hovedprosessen spenner blant annet over autorisasjonskontroll og referansesjekk til dokumentasjon av gjensidig oppdragsforståelse og behandling av endring og avvik. Rutinene våre er regelmessig gjenstand for eksterne revisjoner for å sikre profesjonalitet og etterlevelse.

Vi er Godkjent Bemanningsforetak og ISO-sertifisert på både kvalitet og miljø, gjennom ISO 9001 og ISO 14001. I tillegg er vår profesjonalitet som arbeidsgiver – herunder vår hovedprosess for bemanning - regelmessig underlagt ekstern revisjon gjennom NHO Services revisjonsordning, Revidert Arbeidsgiver.

unik kandidatoppfølging

Vi legger mye stolthet i å ha de beste kandidatene som finnes. De som vet hva som kreves når de kommer på jobb og som møter kolleger og pasienter med omgjengelighet og respekt. Dette krever mye av oss. Vi tilbyr kandidatene fleksibilitet og utfordringer, varierte arbeidsdager og konkurransedyktige betingelser.

Vi er alltid på utkikk etter profesjonelle kandidater som bryr seg og ønsker å gjøre en forskjell for andre mennesker. Som arbeidsgiver tilbyr vi skreddersøm og personlig oppfølging, slik at hver kandidat i vår portefølje skal føle seg sett og hørt og bli tilbudt interessante og utviklende oppdrag.

spesialisering

Vår ambisjon er alltid å levere riktig første gang. Det er et mål vi kun kan nå gjennom faginnsikt og et godt kundesamarbeid. Derfor består våre bemanningsansvarlige av et høyt kvalifisert tverrfaglig team. Et team der både helse generelt og spesialisering innen sykepleiefaglig kompetanse er supplert med lang erfaring fra bemanningssektoren. Sammen har våre medarbeidere en variert erfaring fra helse, bemanning, personalledelse, kvalitetssikring og salg. Det sikrer en profesjonell tilnærming til og forståelse for kompetansekravet hos helseforetakene og de enkelte avdelingene.

kontakt oss.

Vil du være med å skape bedre helsetjenester? I så fall hjelper vi deg gjerne med å finne oppdragene som passer for akkurat deg. Ta kontakt med en av våre medarbeidere.

 

kontakt oss

kontakt oss
we care - karusell.jpg

jobbe for Randstad Care?

Vi formidler leger og sykepleier til både offentlig og privat sektor. Vi legger vår stolthet i å finne deg som kan faget ditt fra A til Å.

 

les mer