kvalitet

For å leve opp til våre konsulenter, kunders og kandidaters forventninger jobber vi systematisk med kvalitet og stadige forbedringer. Som et bevis på våre tiltak har Randstad siden 1995 vært ISO-sertifisert etter den internasjonale standarden for kvalitetsstyring, ISO 9001:2015.

Sertifiseringen innebærer at vårt ledelsessystem, inkludert prosesser og arbeidsmetode, er godkjent i følge ISO-standarden. For å kunne møte forventningene  og kravene som stilles av omverdenen gjennomgår ledelsessystemet kontinuerlige forbedringer. Det følges også opp gjennom regelmessige interne og eksterne revisjoner, alt for å sikre kvaliteten på våre tjenester.

miljø

Omsorg for vårt miljø er et viktig spørsmål for oss. Miljøarbeidet Randstad utfører inngår som en integrert og naturlig del i vårt daglige arbeid. Vi arbeider fortløpende med å se over og forbedre våre arbeidsmåter og prosesser for å minske vår negative innvirkning på miljøet. Som et ledd i vårt miljøarbeid er vi også sertifisert etter den internasjonale miljøstyringsstandarden, ISO 14001:2015.