Den siste tiden har vært, er og kommer til å være utfordrende og krevende for norsk helsevesen. Eksplosjonsartet smittespredning med tilhørende innskrenkninger fører til at helsepersonell over hele landet er nødt til å foreta svært vanskelige prioriteringer. Mange av oss opplever allerede på kroppen at situasjonen vi er midt oppe i er noe av det mest alvorlige vi har erfart.

707
707

Når det gjelder bemanning av helsevesenet ser vi at vi allerede er oppe i en krise, og kommuner og sykehus kartlegger nå mulighet for å hente inn både ansatte fra andre sykehus, studenter og pensjonister for å dekke opp.

mange muligheter til å bidra

- Som den største leverandøren av legespesialister, og en av de største innen sykepleiere, har vi tett dialog med sykehusene. Vi har sammen daglig vurderinger rundt hvilke spesialistområder det er spesielle behov. Vi blir løpende kontaktet av leger og sykepleiere som gjerne vil bidra og da er det kort vei ut til oppdragene, forteller Lars Jacobsen, national director for Randstad Care.

- Innen enkelte områder kan det også være mindre behov akkurat nå fordi planlagte konsultasjoner og inngrep stenger ned. Men vi vil likevel gjerne ha kontakt med alle som kan tenke seg å bidra også etter at det verste har lagt seg og vi må ta igjen det som blir satt på vent, fortsetter han.

Både helseministeren og utdanningsministeren har også oppfordret landets lege- og sykepleierstudenter til å melde seg til tjeneste.

Les mer her: Høie: Ber landets helsestudenter melde seg til corona-tjeneste

helsebemanning

I en slik vanskelig situasjon er Randstad Care en viktig bidragsyter. Vi er en av Norges største spesialister innen rekruttering og bemanning av helsepersonell. Vår lange tid i bransjen har ikke bare gitt oss god og bred erfaring, vi har i tillegg bygget opp og etablert gode avtaler innen alle fagområder for leger, sykepleiere og jordmødre på de aller fleste sykehus rundt omkring i hele Norge. Dette gjør oss også til en av de største leverandørene til sykehus i Norge.

Les mer om Randstad Care her: randstad får nasjonal avtale om bemanning av sykepleiere.

Vi har i tillegg svært dyktige medarbeidere, systemer og nettverk som gjør at vi raskt kan få deg ut i arbeid. Vi hjelper deg med svært tett og god oppfølging. Du skal føle deg trygg på at Randstad Care følger deg opp gjennom hele tiden du jobber for oss.

flere hender

Vi opplever også at mange tar kontakt med oss, og at mange ønsker å bidra. Vi er svært takknemlig for dette, og vil gjerne fortsette å høre fra dere som ønsker å gjøre en innsats.

Selv om mange tar kontakt er behovet fortsatt stort. Randstad Care har logistikk på plass for at du skal kunne jobbe over hele landet. Det er reiserestriksjoner, men helsepersonell slipper inn etter egne bestemmelser. Kontakt oss om du lurer på om du kan gjøre en forskjell.

Du finner oss et tastetrykk unna. Send oss en mail eller ring oss. Du når oss via care@randstad.no eller ring +47 400 21 410.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her