Ingen virksomheter kan lykkes uten å ha de rette folkene og den rette kompetansen. Derfor er det viktig å sikre at rekrutteringsprosessen er skreddersydd for å finne de beste kandidatene som vil styrke selskapet nå og i fremtiden.

Når man ansetter de rette talentene, er det nesten ikke grenser for hva man kan oppnå – mens feilansettelser kan eksponere selskapet for alle slags risikoer. Foreningen Society for Human Resource Management (SHRM) har anslått at den gjennomsnittlige arbeidsgiveren bruker 42 dager og 4129 dollar (USD) på å skulle ansette én ny medarbeider.

randstad
randstad

Hvis du vil lese om vår tilnærming til rekruttering, har vi laget en kort guide om de fem viktigste stadiene i vår rekrutteringsprosess:

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

3 viktige steg i rekrutteringsprosessen.

last ned gratis guide

Ineffektiv rekruttering har også mange andre mulige konsekvenser, for eksempel:

  • de økonomiske og operasjonelle kostnadene ved feilansettelser
  • nedsatt produktivitet når du oppdager at den nyansatte ikke kan utføre jobben som forventet
  • avbrudd og forstyrrelser som påvirker eksisterende ansatte negativt
  • høyt gjennomtrekk som svekker selskapets employer brand

Alt dette understreker hvorfor du bør samarbeide med et erfarent rekrutteringsselskap for å minimere risikoene og ta riktige beslutninger om ansettelse.

Her er tre andre store fordeler du kan få ved å engasjere oss til å optimalisere rekrutteringen:

juridisk samsvar

Rekruttering er forbundet med en rekke juridiske forpliktelser, som du bør kjenne til for å unngå straffetiltak som kan ha alvorlige konsekvenser for virksomheten. Manglende overholdelse av arbeidsrettslige lover – uansett om det er bevisst eller som følge av mangel på kunnskap – kan medføre store bøter og skade omdømmet til organisasjonen i lange tider.

Hvis du har et mindre selskap, er sjansen stor for at du har verken tid eller ressurser til å holde tritt med den siste utviklingen i HR- og arbeidsrettslige lover til enhver tid. Dette kan være særlig utfordrende hvis du driver virksomhet i ulike geografiske områder med sine egne regler og forskrifter.

Alle som driver virksomhet i EU og EØS, eller sysselsetter statsborgere fra disse landene, er underlagt personvernforordningen. Den innebærer at du plikter å overholde bestemte regler knyttet til personopplysninger, for eksempel å sikre at jobbsøkernes personopplysninger slettes når de ikke lenger skal brukes til formålet de ble samlet inn for.

Arbeidsgivere bør også være oppmerksom på tariffavtaler, som er avtaler som er inngått med fagforeningene. Disse omfatter som regel:

  • vilkår for arbeidsforholdet
  • ansettelse, oppsigelse og suspendering
  • tildeling av arbeid
  • faglige krav

Disse avtalene er ikke alltid juridisk bindende, men hvis du unnlater å anerkjenne og respektere dem, kan det medføre enkelte svært vanskelige situasjoner som kan ha store konsekvenser for arbeidsstyrken og virksomheten som helhet.

Manglende overholdelse av regler og forskrifter som disse er en risiko du ikke har råd til å ta. Derfor lønner det seg å samarbeide med en pålitelig partner som kan tilby den juridiske kunnskapen og ekspertisen du trenger for å drive virksomheten i tråd med regelverket og bygge sterke og varige bånd med de ansatte.

Vi starter alle kundeforhold med å gjøre oss kjent med virksomheten og forstå kundens ulike behov, prioriteringer og utfordringer. Dette gir oss et grunnlag for å danne et detaljert bilde av selskapets complianceposisjon, potensielle risikoer og hvilke tiltak som kan treffes for å løse dette.

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

3 viktige steg i rekrutteringsprosessen.

last ned gratis guide

fleksibilitet

Fleksibilitet er en viktig og verdifull egenskap hos moderne virksomheter. Den tradisjonelle modellen med 9-til-5-jobbing på kontoret eller arbeidsplassen begynner å bli passé, særlig i kjølvannet av covid-19-pandemien, som har normalisert idéen om den eksterne arbeidsstyrken.

Når det gjelder rekruttering, kan en fleksibel tilnærming ha en rekke viktige fordeler for virksomheten, for eksempel at du blir i stand til å opp- og nedskalere ressursene dine med maksimal hastighet og effektivitet. Hvis du er i en bransje som berøres av sesongmessige svingninger, som hotell- og restaurantbransjen, detaljhandelen eller bygg og anlegg, trenger du ikke å ha det samme antallet ansatte hele året.

Du opplever kanskje også at bemanningskravene svinger i takt med kundenes behov, økonomiske trender og forutsetningene for hvert enkelt prosjekt. Dette kan være problematisk hvis dere selv står for bemanning og rekruttering i selskapet, og må anslå fremtidige behov, hyre inn det rette antallet ansatte og sørge for at dere ikke betaler for personell dere ikke har behov for.

Et samarbeid med et rekrutteringsselskap gjør fleksibel bemanning mye enklere. Vi samarbeider tett med alle kundene våre for å forstå de ulike trendene og mønstrene som påvirker virksomheten deres, slik at de kan engasjere medarbeiderne de trenger, når de trenger dem. Vi kan også gi deg rask tilgang til et omfattende nettverk av erfarne og forhåndsscreenede ressurser når du må bemanne raskt.

Disse fordelene blir trolig ikke mindre viktige i de kommende årene. I rapporten 2021 Talent Trends Report fra Randstad Sourceright oppga 77 % av ledere innen «menneskelig kapital» fra 17 globale markeder at de hadde større fokus på fleksibilitet i arbeidsstyrken enn noen gang før.

I år vil fleksibilitet være avgjørende for at selskapet ditt skal kunne tilpasse seg raskt skiftende markedsforhold. Det er derfor mange nå i større grad benytter seg av fleksible ressurser for å håndtere mangelen på faglært personell … i tillegg til å spare kostnader og få rask tilgang til personell. Dette sier Michael Smith, som er administrerende direktør i Randstad Sourceright.

I år vil fleksibilitet være avgjørende for at selskapet ditt skal kunne tilpasse seg raskt skiftende markedsforhold. Det er derfor mange nå i større grad benytter seg av fleksible ressurser for å håndtere mangelen på faglært personell … i tillegg til å spare kostnader og få rask tilgang til personell.

fokuser på kjernevirksomheten

Den største fordelen ved å sette ut rekrutteringen til et dedikert rekrutteringsselskap – særlig hvis du har et mindre firma – er kanskje at det frigjør tid til å fokusere på det viktigste av alt: kjernevirksomheten.

Det er ikke uvanlig at lederne av små og mellomstore bedrifter har et bredt spekter av roller. I løpet av en dag bytter du kanskje hatter fra å være HR-sjef til økonomidirektør og alle slags andre arbeidsoppgaver. Dette kan bli spesielt utfordrende når du skal holde styr på alle kompleksitetene og kravene forbundet med rekruttering, uten å ha tiden og spesialistkompetansen som kreves for å håndtere dette på riktig måte.

Ved å få avlastning på viktige oppgaver som ansettelser og lønnsstyring fra en pålitelig partner, uten at man må senke standardene eller risikere å ikke innfri sentrale mål, blir livet enklere og mindre stressende. Det er også gunstig for virksomheten som helhet, idet du får mer tid til å konsentrere deg om kjerneoppgavene.

Vi følger strenge prosesser for å sikre at vi leverer de beste mulige resultatene for hver eneste av kundene våre. Vi begynner med å sette oss inn i dine unike behov, og jobber deretter målrettet med alle trinn av prosessen – inkludert onboarding av ansatte og oppfølging i etterkant av ansettelsen.

Vi har laget en gratis guide som forteller deg om de fem viktigste stadiene i vår rekrutteringsprosess. Les mer om det her:

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her