Logistikkbransjen var en av de første bransjene som ble hardt rammet da den globale pandemien startet. Med umiddelbare nedstengninger, karantener og strenge reiserestriksjoner ble det nesten umulig å håndtere, flytte og distribuere produkter. Butikkhyllene ble tømt, fraktcontainere hopet seg opp utenfor kysten, og bedrifter slet med å få tak i de varene de trengte for å dekke forbrukernes behov.

1325
1325

Mangelen i forsyningskjeden over hele verden økte med utrolige 638 % bare i første halvdel av 2021. Disse forstyrrelsene har tvunget bedriftsledere til å raskt tilpasse seg og endre forsyningskjedeprosessene sine, samt finne alternative distributører og råvarekilder. Samtidig har logistikkbransjen arbeidet hardt for å minimere disse forstyrrelsene i forsyningskjeden.

Selv om markedene nå har åpnet igjen og covid-19-restriksjonene for det meste er opphevet, oppgir hele 73 % av bedriftsledere på global basis fortsatt mangel i forsyningskjeden som en av sine største bekymringer. Hvis din organisasjon blir påvirket av forsyningskjedekrisen, er det første trinnet for å redusere konsekvensene for din bedrift å forstå årsakene bak denne krisen.

Last ned veiledningen for å lære mer om den nåværende forsyningskjedekrisen.

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

forstyrrelser i forsyningskjeden: årsaker og virkninger.

last ned guide

hva vil det si at det er mangel i forsyningskjeden?

Kort sagt er forsyningskjeden prosessen med å produsere og distribuere produkter fra en leverandør til et selskap og deretter til kunden. En mangel i forsyningskjeden oppstår når ett eller flere trinn i denne prosessen forstyrres. Dette fører til en forsinkelse i leveringen av produkter til kunden eller gjør det umulig å oppfylle forbrukernes krav.

Før pandemien rammet de fleste mangler i forsyningskjeden bare én eller to bransjer om gangen, eller forårsaket korte forsinkelser. I 2000 tilbakekalte for eksempel Firestone 6,5 millioner dekk på grunn av sikkerhetsproblemer, noe som førte til en midlertidig dekkmangel i USA. En nasjonal katastrofe kan også føre til midlertidig mangel på forsyninger på grunn av skadede og stengte fabrikker i disse områdene.

Selv om mange organisasjoner investerer i planlegging og prognoser for forsyningskjeden, kunne ingenting ha forberedt dem på de forstyrrelsene som ble forårsaket av en global pandemi. Denne forsyningskjedekrisen påvirket nesten alle bransjer i alle regioner i verden.

hvorfor er det mangel i forsyningskjeden?

Selv før pandemien rammet, var forsyningskjeden en kompleks prosess som omfattet flere trinn og lag. Bare én forstyrrelse i denne prosessen kan føre til betydelig mangel. Så da pandemien rammet, var mange virksomheter uforberedt.

Mens covid-19 spilte en viktig rolle i å utløse den nåværende forsyningskjedekrisen, er problemet mye mer komplekst enn bare pandemien. Det er flere årsaker til de vedvarende forstyrrelsene i forsyningskjeden. 

reiserestriksjoner

Kina er ansvarlig for produksjonen av nesten 29 % av alle globale produkter. Så da Kina var det første landet som innførte reiserestriksjoner, ble virkningen på forsyningskjeden lagt merke til nesten umiddelbart. Dette skapte ringvirkninger over hele verden, da organisasjoner slet med å finne nye leverandører for å dekke etterspørselen. Brexit, som trådte i kraft mindre enn to måneder før pandemien startet, hindret også bevegelsen av både produkter og arbeidskraft i hele Europa.

Lasteskip kunne bokstavelig talt ikke legge til kai for å losse varer, og lastebiler ble stoppet ved grensene med full last. I en verden som var mer globalisert enn noen gang, forstyrret mangelen på internasjonal handel forsyningskjedeprosessene i nesten alle bransjer over hele verden. Disse forstyrrelsene hadde også betydelig innvirkning på mange bedrifters evne til å skaffe de materialene de trengte for å dekke sine produksjonsbehov. 

Selv om grensene nå er i ferd med å åpne igjen og den internasjonale handelen nærmer seg nivået før pandemien, opplever bedriftene fortsatt mangler og forsinkelser i forsyningskjedene på grunn av grensekontroller. Selv om noe av dette sannsynligvis vil avta med tiden, kan det ta flere år å gjenopprette noen av disse brutte forsyningskjedene.

mangel på talenter

Den pågående talentmangelen kombinert med det økende kompetansegapet spiller utvilsomt en rolle i den nåværende forsyningskjedekrisen. Å ha de rette arbeidstakerne i de rette rollene er avgjørende for effektiviteten i forsyningskjeden.

Ved utbruddet av pandemien førte karantener og nedstengninger at 114 millioner arbeidsplasser ble borte bare i 2020. Selv om covid-19-restriksjonene begynner å avta og markedene åpner igjen, sliter arbeidsgivere fortsatt med å skaffe og beholde talentene de trenger. 

Denne talentmangelen har sitt eget sett med unike årsaker, inkludert en aldrende befolkning, vedvarende covid-19-bekymringer, den store oppsigelsesbølgen og skiftende krav fra arbeidstakerne. Og uavhengig av årsak har mangelen på arbeidskraft betydelig innvirkning på organisasjonenes evne til å redusere forstyrrelser i forsyningskjeden.

For eksempel har USA en mangel på 80 000 lastebilsjåfører. Dette problemet er ikke begrenset til USA. Den internasjonale veitransportunionen rapporterer at 20 % av lastebiljobbene ikke ble besatt i 20 land i Eurasia i 2021. Uten lastebilsjåfører blir det enda vanskeligere å flytte produkter mellom ulike steder.

Når det gjelder forsyningskjedeindustrien, er det ikke enkelt å besette ledige stillinger. Ikke bare har vi å gjøre med en vedvarende mangel på arbeidskraft, men mange av disse rollene krever også spesialiserte ferdigheter og erfaring. Lastebilsjåfører må for eksempel ha riktig førerkort og erfaring. Og arbeidstakere som håndterer forsyningskjedestyring, må ha erfaring med materialplanlegging og prognoser.

I tillegg er forsyningskjeden i dag mer teknologidrevet enn noen gang tidligere. Selv produksjonslinjer og lagere er utstyrt med robotikk og automatiseringsteknologi. For at denne teknologien skal fungere effektivt, trenger organisasjoner teknologikyndige medarbeidere. Og ikke bare spesialister på programvarekoding og dataanalytikere, de trenger også arbeidstakere på lavere nivå med tekniske ferdigheter og erfaring. En nylig undersøkelse viser dessverre at kun 1 % av bedriftene føler at de har tilstrekkelig digital kompetanse internt.

begrenset lagerbeholdning

Etter hvert som planlegging, styring og prognoser for forsyningskjeden har blitt mer sofistikerte og nøyaktige i årenes løp, har bedrifter begynt å ta i bruk en forretningsmodell for forsyningskjeden som ligger nær kapasiteten. Dette betyr at mange organisasjoner lagrer mindre. I stedet er de avhengige av sitt omfattende nettverk av forsyningskjeder for å få levert varene de trenger, til rett tid. 

Før pandemien fungerte denne nye forretningsmodellen ganske bra, og organisasjoner var ofte i stand til å avhjelpe de fleste forstyrrelser i forsyningskjeden. Denne modellen gjør det mulig for bedrifter å kutte kostnader og forbedre effektiviteten på arbeidsplassen uten å ofre kvalitet eller hindre produksjonsprosessen. Men da covid-19 plutselig stanset ulike stadier i forsyningskjeden, var det bare noen dager til noen bedrifter opplevde betydelig mangel på forsyninger.

Problemet er at denne typen forretningsmodeller er avhengige av nøyaktige prognoser, som tidligere ble muliggjort av avansert teknologi. Dessverre klarte denne teknologien ikke å forberede organisasjonene på en global pandemi eller hvor mye den ville forstyrre forsyningskjedene. Denne uforutsigbare globale krisen gjorde det også enda vanskeligere å lage pålitelige prognoser, spesielt under selve pandemien. 

I tillegg ble virksomheter som var sterkt avhengige av handel med nasjonale og internasjonale distributører, sittende fast da nedstengninger og reiserestriksjoner rammet. Disse organisasjonene ble tvunget til å gå over til lokale og regionale distributører, som i sin tur fikk problemer med å møte den økte etterspørselen.

Derfor lovet bedriftsledere å bygge flere lokale og regionale forsyningskjedenettverk for å beskytte seg mot fremtidige forstyrrelser. Ifølge en studie hadde 38 % av de globale virksomhetene til hensikt å regionalisere sine forsyningskjedenettverk. Til tross for dette løftet avslørte imidlertid en oppfølgingsstudie at bare 25 % iverksatte tiltak for å etablere et forsyningskjedenettverk med fokus på lokale og regionale leverandører. I stedet økte 61 % av disse virksomhetene sine lagerbeholdninger på stedet.

Men dette kan bare være en kortsiktig løsning, for 90 % av bedriftene i undersøkelsen har fortsatt planer om å regionalisere sine forsyningsnettverk på et eller annet tidspunkt i fremtiden. Dette skiftet kan være en gylden mulighet for mindre, mer lokaliserte bedrifter til å fylle tomrommet.

Last ned veiledningen for å lære mer om den nåværende forsyningskjedekrisen.

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

forstyrrelser i forsyningskjeden: årsaker og virkninger.

last ned guide

globale konsekvenser av pågående forstyrrelser i forsyningskjeden

Den pågående mangelen i forsyningskjeden har påvirket virksomheter over hele verden på en rekke måter, blant annet:

manglende evne til å møte kundenes etterspørsel

Ifølge en fersk undersøkelse er den største utfordringen i forsyningskjeden å sikre råvarer fra leverandørene. Noen av disse bedriftslederne innrømmer at mangelen på diversifisering i forsyningskjedenettverket delvis er årsaken, men påpeker også at leverandørenes manglende evne til å holde tritt med den teknologiske utviklingen også hindrer forsyningskjedeprosessene.

Uansett hva årsakene er, kan det være nesten umulig å oppfylle forbrukernes krav hvis bedriften ikke får tak i materialene den trenger til produksjonen. Vi kan se denne svikten i forsyningskjeden på antallet tomme hyller i butikker over hele verden.

For bedriften din betyr imidlertid denne svikten i forsyningskjeden mer enn treg levering av produkter. Det kan føre til tap av kunder, reduserte inntekter, og i siste instans kan det påvirke bedriftens fremtidige suksess. Det er avgjørende å iverksette tiltak for å styrke forsyningskjedens nettverk og prosesser for å forbedre effektiviteten og oppfylle forbrukernes krav.

lengre ledetider

Selv om bedriften din klarer å sikre råmaterialene den trenger til produksjonen, kan kombinasjonen av leveringsforsinkelser og mangel på arbeidskraft føre til lengre ledetider eller lengre tid for å fullføre en ordre. Som bedriftsleder vet du allerede at enhver forsinkelse i produksjonsprosessen er kostbar. Det kan redusere produksjonen, svekke kundenes tillit, redusere salget og påvirke inntektene.

Vanligvis har bedriftene mulighet til å takle noen få forstyrrelser i forsyningskjeden. Den nåværende mangelen i forsyningskjeden påvirker imidlertid alt fra produksjon til levering. Det skaper flaskehalser i produksjonsprosessene på tvers av bransjer. For eksempel førte mangelen på databrikker til et tap på 11,3 millioner produksjonsenheter bare i bilindustrien. Et annet eksempel som påvirker bilindustrien, er mangelen på ledningsnett på grunn av konflikten mellom Ukraina og Russland. Bilprodusenter, inkludert BMW, Volkswagen og Porsche, har allerede kunngjort produksjonsforstyrrelser som sannsynligvis vil vare i flere måneder inntil alternative leverandører er funnet.

Som de fleste bedriftsledere er klar over, kan økte ledetider føre til lavere produksjon, høyere kostnader og redusert inntekt.

lv-cj13-awareness-blog-1311
lv-cj13-awareness-blog-1311

økte forsyningskostnader

Som om ikke mangler i forsyningskjeden er nok, fører den økte etterspørselen og økende inflasjonsbekymringer til høyere material- og forsyningskostnader. Hvis organisasjonen din, i likhet med mange andre, allerede står overfor budsjettbegrensninger når du prøver å navigere i et post-pandemisk marked, gjør høyere forsyningskostnader denne prosessen enda vanskeligere. Nå må bedriftene ikke bare utvikle nye forsyningskjedenettverk som gjør det mulig for dem å sikre de råvarene de trenger, men de må også prioritere kostnadseffektivitet.

På toppen av dette står bedriftene overfor enda en utfordring – økte drivstoffkostnader. Konflikten mellom Russland og Ukraina har drevet opp drivstoffprisene nesten daglig. I USA har gassprisene nådd et rekordhøyt nivå, og bensinkostnadene i Europa har steget så mye som 62 % i enkelte områder.

Disse økte kostnadene veltes i sin tur over på organisasjoner som allerede har høyere kostnader på grunn av etterspørsel og inflasjon. For eksempel kunngjorde Amazon nylig at de vil belaste sine tredjepartsselgere med en drivstoffavgift på 5 %. Bedrifter som håper å forbli konkurransedyktige, må ta tøffe beslutninger om forsyningskjedenettverket.

hvem er mest berørt av disse manglene i forsyningskjeden?

Til syvende og sist påvirkes alle, fra produsenter og distributører til detaljhandlere og forbrukere, av den nåværende forsyningskjedekrisen. De næringene som rammes hardest, er imidlertid de som befinner seg midt i forsyningskjedenettverket, inkludert produksjon og logistikk, samt detaljhandlere som er avhengige av vareleveranser.

For eksempel er produksjonsindustrien unektelig en av de hardest rammede næringene. En forsinkelse i bare én nødvendig råvare kan gjøre at produksjonen stopper helt opp. I dag har mange produsenter ikke bare én forsinkelse i leveransene å forholde seg til. I stedet står de overfor flere mangler i forsyningskjeden, som påvirker flere trinn i produksjonsprosessen samtidig. Disse bedriftene har problemer med å dekke bemannings- og produksjonsbehovene.

Her er en titt på flere eksempler på hvordan den nåværende forsyningskjedekrisen påvirker bedrifter og forbrukere.

når vil forsyningskjeden normaliseres?

Selv om det kanskje tok bare noen dager før man så forstyrrelser i forsyningskjeden på grunn av den globale pandemien, vil det ta lengre tid å reparere disse skadene. De fleste eksperter var enige om at forstyrrelser i forsyningskjeden sannsynligvis vil vare ut 2022, men krig og annen uro gjør at det i realiteten kan ta flere år før disse nettverkene er bygget opp igjen til nivået før pandemien.

Den fortsatte mangelen på talenter vil helt sikkert spille en rolle i denne gjeninnhentingen. Hvis organisasjoner ikke kan sikre seg den kompetansen de trenger for å møte forbrukernes krav, kan det forlenge gjenoppbyggingen av forsyningskjeden. Hvis leverandørene i tillegg ikke kan tilegne seg de digitale ferdighetene de trenger for å implementere ny teknologi, kan det ta enda lengre tid å løse noen av de mer komplekse problemene i forsyningskjeden.

Hvis din bedrift, i likhet med mange andre over hele verden, står overfor utfordringer på grunn av mangler i forsyningskjeden, er det første skrittet for å overvinne disse hindringene å forstå årsakene til og virkningene av denne krisen. Last ned guiden vår om forsyningskjedekrisen.

Last ned veiledningen for å lære mer om den nåværende forsyningskjedekrisen.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her