HR-avdelingen spiller en viktig rolle i enhver bedrifts suksess. Slik har det alltid vært, men HR sin rolle har blitt spesielt viktig i 2020, med så mange organisasjoner som jobber hardt for å dekke sine personalbehov og holde kontroll på kostnadene i forbindelse med Covid-19.

hr-blog-post-1602841120-e46de45ff5b3f41865e8.
hr-blog-post-1602841120-e46de45ff5b3f41865e8.

Under disse spesielle omstendighetene kan det være verdt å kaste et friskt blikk på bedriftens HR-strategi for å sikre at den er rustet for dagens behov.

Her er noen eksempler på hvordan du kan oppdatere strategien, ikke bare for å overleve i dag, men også for å være konkurransedyktig i fremtiden:

bruk fleksibel arbeidskraft

Hvis du ennå ikke benytter deg av det fleksible arbeidsmarkedet, kan det hende du går glipp av verdifulle muligheter. Du risikerer også å havne bak konkurrentene dine i kampen om de beste kandidatene.

Diverse globale studier har trukket frem de siste års vekst, både i antall ansatte med midlertidige kontrakter og andelen selskaper som benytter seg av disse.

Tre fjerdedeler (76%) av HR-ledere benytter seg nå av midlertidig arbeidskraft, ifølge en av de nyeste rapportene fra Randstad Sourceright Talent Trends study.

Undersøkelsen Global Business & Spending Outlook utført av American Express i 2019 viste lignende resultater. Tre av fire bedrifter (75%) sa at bruk av frilansere og midlertidig arbeidskraft kom til å være et viktig innslag i deres bemanning de neste to årene. Dette var en økning fra 43% i 2018.

Med fleksibel bemanning kan du blant annet:

  • Få tilgang til arbeidskraft når du trenger det mest - f.eks. i forbindelse med prosjekter eller i perioder med stort behov
  • Få tilgang til spesialister og prosjektmedarbeidere med nisjekompetanse
  • Unngå tids- og kostnadsforpliktelser forbundet med permanent rekruttering
  • Lette arbeidstrykket for din faste stab
  • Dekke fravær i forbindelse med sykdom, foreldrepermisjon og andre typer permisjon

bruk teknologi for å redusere kostnader

De siste års tekniske utvikling i HR-feltet har vært spennende, og mye av dette har gjort det enklere for bedrifter å begrense kostnadene gjennom raskere og mer effektive HR-prosesser.

Tekniske nyvinninger kan strømlinjeforme oppgaver som tradisjonelt sett har vært tidkrevende, som å søke etter, velge blant, bedømme og intervjue kandidater.

Allyo er et eksempel på et verktøy som kan lette administrasjonsbyrden rundt ansettelser via automatisering og maskinlæring, mens programmer som Checkster kan effektivisere og optimalisere arbeidet med å sjekke referanser.

Det er også verdt å vurdere fordelene ved metoder som videointervjuer, noe som kan øke muligheten for å treffe passive kandidater og gjøre hele intervjuprosessen enklere og mindre kostbart for alle parter.

Å ta i bruk ny HR-teknologi viser at du følger med i tiden. Det viser også at du omfavner nye metoder og systemer som gjør søknadsprosessen enklere for kandidatene, noe som er positivt for ditt employer brand.

tenk langsiktig

På grunn av den enorme påvirkningen Covid-19 har og har hatt på organisasjoner og mennesker verden over, er mange bedrifter forståelig nok opptatt med utfordringer som må håndteres umiddelbart.

Imidlertid vil mange HR-ledere, selv i en ekstrem situasjon som dette, tenke på både langsiktige mål så vel som kortsiktige prioriteringer.

En av de mest effektive måtene å forberede seg på fremtiden er ved å lage en rekrutteringsstrategi. På denne måten sikrer du at de viktigste HR-prosessene, som å identifisere, rekruttere og onboarde kandidater, samsvarer med bedriftens mer langsiktige mål og prioriteringer.

Innled en dialog med ledelsen for å skape et tydeligere bilde av hvor bedriften ønsker å være om 12 måneder, to år og fem år. Dette vil gi deg et bedre grunnlag for å vurdere hvilken kompetanse dere trenger for å støtte organisasjonens vekst og utvikling.

Det er også smart å holde seg oppdatert på de viktigste trendene i din bransje akkurat nå og hvordan forholdene forventes å endre seg i nærmeste fremtid. Hvis for eksempel ny teknologi eller endringer i reglement er nært forestående, må du sørge for at du har de riktige medarbeiderne og rett kompetanse for å møte de nye utfordringene på best mulig måte.

Til sist bør du også tenke på hvordan du skal fremtidssikre din bedrift. Tenk på hvilke grep du kan gjøre for å:

  • Få en forståelse av bedriftens nåværende kapasitet
  • Identifisere kompetansegap
  • Fokusere på å tette igjen disse gapene

En erfaren HR-partner kan hjelpe dere med å planlegge og gjennomføre disse prosessene.

få eksperthjelp

Det er omfattende for HR-avdelingen - som i mange mindre bedrifter kun består av én person - å bære ansvaret for alle personalspørsmål og sikre at bedriften har kompetansen den trenger for å lykkes.

Bemanning er et komplekst og dynamisk felt hvor trender endrer seg raskt. Det er ikke lett å holde seg oppdatert på den siste utviklingen innen HR og i arbeidslivet, og enda vanskeligere er det å ligge foran utviklingen.

Dette er grunnen til at mange bedrifter har mye å tjene på å jobbe med en dedikert partner innen HR-tjenester. Kunnskapen og erfaringen til et selskap som Randstad kan hjelpe deg med å bedre forstå dine behov og å skreddersy din HR-strategi etter disse.

I tillegg kan vi hjelpe deg med å holde tritt med trender og endringer innen HR-teknologi, noe som kan være spesielt nyttig for mindre bedrifter som ikke har ressurser til å ansette eksperter inhouse.

slik bygger du en effektiv rekrutterings-strategi - gratis guide

Vi har nylig laget en ny gratis guide som gir deg fersk innsikt i ett av temaene diskutert i dette innlegget. Klikk på knappen under for å laste ned guiden "Slik bygger du en effektiv rekrutterings-strategi"

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her