Du som driver egen butikk har sikkert opplevd at det er vanskelig å få tak i flinke medarbeidere. De ansatte er kundenes første møte med virksomheten din, og det er helt avgjørende for at du skal lykkes at du har flinke folk som jobber for deg. Ikke bare medfører det økt salg, det vil også gjøre deg mer effektiv og kundene mer fornøyd. Så hvordan skal du gå fram for å finne de beste kandidatene?

retail 1
retail 1

Retail er en av områdene der det er aller størst turnover, så konkurransen er stor. Ikke bare har du en utfordring i forhold til å ansette, men også med å beholde de beste medarbeiderne. Du må derfor også ha dette i bakhodet når du ansetter. Det er ingen hemmelighet at flertallet av kandidatene du har å velge mellom ser på butikkjobben kun som et første steg på karrierestigen.

Desto mer kjent butikken din er, desto mer attraktiv vil du være som arbeidsgiver. De store butikk-kjedene har høy kjennskap, og mange er også attraktive som arbeidsgiver. Det er derimot ingenting i veien for at mindre kjedere og frittstående butikker ikke bør jobbe med sitt employer brand. Kanskje du ikke er landsdekkende, men det er likevel nyttig å stå fram som en sollid arbeidsgiver i lokalmiljøet. 

Les mer: Alt du må vite om rekruttering

Her kommer 7 steg som kan være verdt å vurdere når du skal rekruttere til virksomheten din.

Lag en kravspesifikasjon.

Før du setter i gang prosessen med å ansette nye medarbeidere er det en god ide å sette opp en liste over hvilke type folk du er ute etter. Et bra sted å starte er ved å se på dine beste medarbeidere. Hva er det som kjennetegner de som lykkes i butikken? Hvilke kvalifikasjoner har de? Hva er det som gjør at de er godt likt av kundene? Her må du se på hele personligheten, utdannelse, interesser, måten de interagerer med både kunder og kollegaer. Når du er klar over hva du ser etter er det også lettere å gjenkjenne det du mener er en god kandidat i et eventuelt intervju.

Outsourcer du rekrutteringen? I så fall er det minst like viktig med en god kravspesifikasjon, slik at samarbeidspartneren din leter etter de rette folkene. 

Ønsker du å vite mer om rekruttering? Se alle våre artikler om emnet her. 

Be dine ansatte om hjelp?

På seg selv kjenner man andre. Kanskje noen av de som jobber for deg i dag har venner, familie eller andre som passer profilen. Det kan til og med være kunder. Du kan også lage en intern konkurranse blant dine ansatte, der du premierer de som hjelper til med å rekruttere flere ansatte. Mer enn noen andre vil de som allerede jobber hos deg kjenne jobben, og innholdet av den. De vet hva som kreves både av arbeidsinnsats og kunnskap for å lykkes, så hvem er vel bedre til å formidle til en kandidat hva som må til? En tilleggsbonus vil også være at dette skaper en ekstra ansvarsfølelse hos den ansatte, som gjerne vil at “sin” anbefalte kandidat skal lykkes, og da stiller ekstra opp i forhold til opplæring og trening. .

Ansett fra en annen bransje

Er ikke bransjekompetanse så viktig? Er det viktigste at den ansatte er en god selger? I så fall har du mulighet til å hente folk fra andre bransjer. Ansetter du noen som kommer fra en annen bransje, slipper du å arve uvaner som er tillært hos en konkurrent som jobber på en måte som ikke passer i din butikk. Ved å finne kandidater utenfra bransjen får du i tillegg et nytt syn på hvordan du driver, noe som kan være gode innspill å ta med seg. Til syvende og sist kan jo fagspesifikk kompetanse læres. Personligheten er det verre å endre. Finner du derfor en kandidat som har potensiale, personlighet og de grunnleggende kunnskapene som skal til for å jobbe i butikk så bør du kanskje velge ham? Dette forutsetter selvfølgelig at du har tid til å sette av ressurser til opplæring.

Lag en stillingsbeskrivelse

På samme måte som det er et godt hjelpemiddel for deg å ha en kravspesifikasjon er det nyttig med en stillingsbeskrivelse for å avklarer eventuelle uklarheter og stille forventningene på riktig nivå. Det trenger ikke å være altfor komplisert eller omfattende, men det er ryddig dersom du kan lage en oversikt over de pliktene en ansatt forventes å utføre. Det vil også være et godt verktøy i forhold til å gi den potensielle ansatte et godt bilde av innholdet i stillingen. 

Gi færre ansatte mer å gjøre.

Noen ganger virker det logisk å fordele oppgavene på mange, slik at du ikke er like sårbar når noen slutter. Tross alt jobber vi i en av de bransjene som har høyest turnover. Likevel er ikke alltid dette noen god taktikk. Finner du flinke ansatte som gjør en god jobb vil du gjerne ha dem i butikken så mye som mulig. Derimot hvis de ikke fungerer vil du vel ikke ha dem i det hele tatt? En person som bare jobber noen få timer i uken vil bruke lengre tid på å komme inn i rollen, lengre tid til å bli kjent med produktene, kollegaene, kundene og deg. Vi ønsker mer fornøyde ansatte som er både produktive og engasjerte, og de blir man ikke av å jobbe 10 timer i uken. Tenk deg derfor om når du setter opp skiftene dine. Kanskje du heller bør redusere litt antallet personer du fordeler timene på?

Kom deg på nett!

Det er slutt på tiden da en annonse i avisen eller tips fra en ansatt var de eneste muligheten du hadde til å finne nye ansatte. Nå bør du bruke alle kanalene du har tilgang til.

Linkedin kan være et sted man bør vurdere. Likevel vet vi at dette er en kanal for personer med en litt annen profil enn det du søker. Flertallet av brukerne er høyt utdannede, og kanskje ikke helt i din målgruppe? Du kan derfor ha vel så mye igjen for å bruke Facebook, Instagram og andre sosiale medier. Hver plattform har sine styrker og målgrupper, så sett deg inn i hva som fungerer best for din bransje, og den aldersgruppen du er ute etter. Rekruttering via Facebook har ofte vist seg å være det beste og mest kosteffektive alternativet for denne typen stillinger. 

Les mer her: 6 enkle steg: Slik når du ut til flere jobbsøkere via Facebook

Intervju

Innenfor retail og varehandel har man kanskje ikke tid til å kjøre tunge rekrutteringsprosesser. Jobbintervjuet blir derfor kritisk for å avdekke kandidatens sterke og svake sider. Det er viktig å huske å stille de rette spørsmålene og vurdere kandidatene på likt grunnlag. Dersom du ønsker å gjennomføre et godt intervju anbefaler vi at du laster ned Randstads intervjuguide, som gir deg en grundig innføring i hvordan du skal få best mulig resultat fra denne delen av ansettelsesprosessen.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her