Ifølge en fersk undersøkelse har 94 % av Fortune 1000-selskapene opplevd forstyrrelser i forsyningskjeden siden pandemien. Store bedrifter er ikke de eneste som er påvirket av denne pågående krisen. Undersøkelser viser at 80 % av småbedriftene også har hatt problemer med forsyningskjeden, og 87 % av forbrukerne hevder å ha blitt negativt påvirket av forstyrrelser i forsyningskjeden.

De fleste eksperter er enige om at det kan ta flere år å utbedre disse problemene i forsyningskjeden, og organisasjonen din har ikke lenger råd til å sitte stille og vente på at ting skal bli bedre. I stedet er det nå på tide å iverksette tiltak for å overvinne disse utfordringene og styrke organisasjonens forsyningskjedeprosesser.

Last ned vår veiledning om 7 praktiske tiltak for å takle utfordringer i forsyningskjeden.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan håndtere utfordringene i forsyningskjeden på en effektiv måte.

last ned guide

I denne artikkelen vil vi utforske tre sentrale tiltak som din bedrift kan implementere for å takle krisen i forsyningskjeden, inkludert:

innføring av digital teknologi

Styring av forsyningskjeden er en ekstremt kompleks prosess som involverer flere stadier, lag og leverandører. Selv om mange bedrifter fortsatt bruker den "gamle måten å jobbe på", inkludert bruk av Excel-regneark, er denne manuelle prosessen både utdatert og tidkrevende. Hvis bedriften din fortsatt bruker regneark for å administrere forsyningskjedeprosessen, er det på tide å vurdere å investere i digital teknologi.

Den harde virkeligheten er at hvis bedriften din ønsker å sikre seg de varene den trenger i dagens svært konkurranseutsatte marked og samtidig holde kostnadene under kontroll, må dere kunne ta beslutninger om forsyningskjeden raskt og effektivt. Dette krever analytiske data, sanntidsrapporter og nøyaktige prognoser. Slike data kan ikke hentes fra manuelle regneark alene.

Digital teknologi, som kunstig intelligens, kan imidlertid gi deg dataene og innsikten du trenger for å identifisere markedstrender og mer nøyaktig forutsi bedriftens fremtidige behov. Å ha riktig teknologi på plass kan gi bedriften det konkurransefortrinnet den trenger for å bygge et sterkt leverandørnettverk og smidige og robuste forsyningskjedeprosesser.

Forsyningskjedeteknologi, for eksempel etterspørselsprognoser, lagerstyring og lageradministrasjon, hjelper bedrifter med å spare tid og penger, samtidig som effektiviteten forbedres. For eksempel klarte Sargento å redusere fraktkostnadene og samtidig øke synligheten i prosessene ved å bytte ut sine manuelle prosesser med transportstyringsteknologi.

anskaffelse av digitale talenter

Bedriften din kan ikke effektivt integrere digital teknologi i forsyningskjedeprosessene uten også å tilegne seg de nødvendige digitale ferdighetene og kompetansen. I tillegg trenger bedriften ansatte som kan analysere disse dataene og gjøre dem om til verdifull innsikt i forsyningskjeden. Denne typen avansert dataanalyse er så viktig at 75 % av arbeidsgiverne planlegger å øke bruken av den i årene som kommer. Og det er det gode grunner til. Studier viser at vellykkede selskaper har mer enn 2,5 ganger større sannsynlighet for å ha avanserte dataanalysefunksjoner på plass.

Dessverre viser studier at bedriftene har store mangler på dette området. Ifølge en fersk undersøkelse mener faktisk bare 1 % av virksomhetene at de har de nødvendige digitale ferdighetene internt som er nødvendig for å håndtere utfordringene fremover. 

Med tanke på det ekstremt lave antallet selskaper som er forberedt, er det stor sannsynlighet for at selskapet ditt må iverksette tiltak for å tilegne seg de nødvendige digitale ferdighetene for å implementere avansert forsyningskjedenologi. Dette kan dere gjøre ved å bygge en robust ansettelsesstrategi og investere i å lære opp ansatte i emner som forretningsanalyse, forsyningskjedeplanleggingsteknologi, 3D-printing og blokkjede.

En fersk undersøkelse viser at 93 % av forsyningskjedelederne ønsker å gjøre forsyningskjedeprosessen mer smidig og fleksibel enn den var før pandemien. McKinsey

diversifisering av forsyningsnettet

En fersk undersøkelse viser at 93 % av forsyningskjedelederne ønsker å gjøre forsyningskjedeprosessen mer smidig og fleksibel enn den var før pandemien. En av måtene selskapene planlegger å gjøre dette på, er å bygge et mer diversifisert forsyningskjedenettverk.

Før pandemien var mange bedrifter svært avhengige av nasjonale og internasjonale leverandører. På grunn av covid-19-pandemien ble grensene stengt, noe som førte til stopp i leveransene fra internasjonale og til og med noen nasjonale handelskilder. Dette resulterte i at mange bedrifter ikke klarte å skaffe varene de trengte. De ble tvunget til å oppsøke lokale og regionale leverandører, som allerede hadde fullt opp med å dekke etterspørselen.

Mange bedrifter oppdaget at de ikke klarte å fylle hyllene, sikre råvarene som trengs for produksjon eller transportere varer fra punkt A til punkt B. Disse problemene påvirker fortsatt bedrifter i dag. Per mai 2022 kunne 20 % av lasteskipene ikke legge til kai på grunn av overbelastede havner.

For å unngå disse problemene i fremtiden planlegger 90 % av bedriftslederne å fokusere på å bygge relasjoner med lokale og regionale leverandører. Men før dette kan skje, bør bedriften din ikke bare vurdere å investere i digital forsyningskjedeteknologi, men også øke synligheten i forsyningskjedenettverket.

Dessverre vet mindre enn 50 % av virksomhetene hvor hovedleverandørene befinner seg. Denne mangelen på synlighet kan gjøre det nesten umulig å vurdere risikoen i prosessene. Dermed kan bedriften være ute av stand til å forberede seg på fremtidige forstyrrelser.

Den gode nyheten er at riktig teknologi kan gi bedriften den synligheten den trenger for å redusere forstyrrelser i forsyningskjeden. Når du vet hvor leverandørene dine befinner seg og hvilke risikoer som er forbundet med dette partnerskapet, kan du forberede deg bedre på eventuelle fremtidige problemer i forsyningskjeden.

Last ned vår veiledning om 7 praktiske tiltak for å takle utfordringer i forsyningskjeden.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan håndtere utfordringene i forsyningskjeden på en effektiv måte.

last ned guide

bygge en robust ansettelsesstrategi

Før du starter ansettelsesprosessen, er det viktig at bedriften gjennomfører en kompetansevurdering for å finne ut nøyaktig hvilke digitale ferdigheter bedriften trenger nå og i fremtiden. Dette sikrer at bedriften din ikke bare ansetter teknologikyndige kandidater, men at du henvender deg til søkere som har de spesifikke ferdighetene bedriften din trenger.

Å kjenne bedriftens behov for digitale ferdigheter er et viktig første skritt. Det er imidlertid like viktig å innse at teknologien utvikler seg så raskt at disse ferdighetene kan være foreldet om bare noen få år. Derfor er det også viktig å se etter kandidater som lett kan læres opp etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg. Du kan for eksempel se etter søkere som har gode mellommenneskelige ferdigheter eller “myke ferdigheter”, slik som  motivasjon, kritisk tenkning og problemløsning, og som viser vilje og evne til å lære nye ting.

investere i kompetanseheving og omskolering

Gitt den nåværende mangelen på arbeidskraft og det pågående kompetansegapet, er det ikke sikkert at bedriften din kan skaffe seg de digitale ferdighetene den trenger gjennom ansettelser alene. Etter hvert som arbeidsmarkedet blir stadig strammere og konkurransen er på et rekordhøyt nivå, investerer mange bedrifter i opplæring av ansatte for å tilegne seg de digitale ferdighetene de trenger, internt.

Fordelene med denne typen opplæring av ansatte er at den sikrer at bedriften skaffer seg de spesifikke digitale ferdighetene den trenger, og bidrar til å redusere utskiftning av personell ved å vise de ansatte at du er villig til å investere i fremtiden deres.

lv-cj13
lv-cj13

oppbygging av en fleksibel arbeidsstyrke

Robusthet, eller evnen til å komme seg raskt etter forstyrrelser i forsyningskjeden, er det endelige målet for alle selskaper, særlig i dagens post-pandemiske økonomi. Den beste måten å oppnå denne typen motstandsdyktighet på er å bygge inn fleksibilitet i forsyningskjeden, blant annet ved å skape en fleksibel arbeidsstyrke.

Det er flere måter du kan utvikle denne typen fleksibilitet på, blant annet:

dra nytte av den voksende frilansøkonomien

Fremveksten av frilansøkonomien gjør det lettere enn kanskje noen gang tidligere i historien å finne kvalifiserte konsulenter i alle bransjer. Disse konsulentene kan bidra til å fylle hullene når det ikke gir mening å ansette en person på fulltid.

Hvis bedriften din for eksempel ønsker å investere i forsyningskjedeteknologi, men er usikker på hvilke digitale verktøy som passer for bedriften, kan du leie inn en konsulent for å hjelpe deg med beslutningsprosessen. Denne konsulenten kan møte deg for å få en bedre forståelse av bedriftens unike behov. Deretter kan konsulenten hjelpe deg med å utforske alternativene og forklare fordeler og ulemper ved en mulig beslutning. Du kan også leie inn konsulenter til å hjelpe deg med implementerings- og opplæringsprosessen.

Alternativt kan du samarbeide med et rekrutteringsbyrå, slik som oss i Randstad, for å få hjelp med ansettelser i de rollene som er vanskelige å fylle og som krever mye arbeid. Dette kan hjelpe bedriften din med å sikre de talentene den trenger for å dekke produksjonsbehovene, uten bryderiet, tiden og kostnadene ved å ansette et internt rekrutteringsteam. I tillegg kan en HR-partner gi deg innsikt i arbeidstakerne og gi deg umiddelbar tilgang til en stor talentpool.

Hvis bedriften din, i likhet med de fleste bedrifter over hele verden, sliter med å dempe den nåværende krisen i forsyningskjeden, er det på tide å gjøre noe nå. Last ned vår liste over syv konkrete tiltak bedriften din kan iverksette i dag for å håndtere de pågående forstyrrelsene i forsyningskjeden på en effektiv måte.

Last ned vår veiledning om 7 praktiske tiltak for å takle utfordringer i forsyningskjeden.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her