Da pandemien slo til, tok det bare noen dager før mangler i forsyningskjeden rammet produksjonsanlegg over hele verden. Mange organisasjoner hadde ikke noe annet valg enn å redusere, eller til og med stanse, produksjonen fordi de ikke fikk tak i de nødvendige materialene. Disse forstyrrelsene i forsyningskjeden fikk ringvirkninger som førte til tomme butikkhyller og forbrukere som slet med å finne varene de trengte.

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan forsyningskjedekrisen påvirker produksjonsindustrien.

last ned guide

Selv om pandemien nå har avtatt, er det fortsatt forstyrrelser i forsyningskjeden. Mange eksperter er enige om at manglene i forsyningskjeden kan vare i minst to år til, om ikke mer. Som leverandør vet du allerede at det ikke er nok å bare vente på at ting skal bli bedre. Nå er det på tide å evaluere de nåværende prosessene i forsyningskjeden og samtidig styrke nettverkene.

Før du kan starte denne prosessen, er det imidlertid viktig å forstå årsakene til de nåværende forstyrrelsene i forsyningskjeden og hvordan denne krisen spesifikt påvirker produksjonsindustrien. I denne artikkelen undersøker vi hvordan forsyningskjedekrisen påvirker produksjonsindustrien nærmere.

Last ned guiden vår for å bedre forstå den nåværende krisen i forsyningskjeden.

lv-cj13-awareness-blog
lv-cj13-awareness-blog

hva vil det si at det er mangel i forsyningskjeden?

Forsyningskjeden er ryggraden i produksjonsindustrien. Det er prosessen med å sikre de delene, varene og råvarene som er nødvendige for å fullføre produksjonen av bestemte varer og produkter. Forsyningskjeden i industrien er ekstremt kompleks. Den omfatter nettverksbygging med ulike leverandører og styring av forsendelses- og leveringsprosessene.

Mangler i forsyningskjeden skyldes en eller flere forstyrrelser i disse prosessene. Forstyrrelser er ikke en ny utfordring for produsentene. Det som imidlertid er nytt, er antallet forstyrrelser som påvirker flere punkter i forsyningskjeden samtidig. Disse forstyrrelsene har i sin tur skapt ringvirkninger som til slutt har påvirket nesten alle produksjonsanlegg i verden.

hvorfor er det mangler i forsyningskjeden?

Som nevnt ovenfor er ikke mangler i forsyningskjeden en ny utfordring for produksjonsindustrien. For det meste har bedriftene lært seg å løse små forstyrrelser uten at det vanligvis fører til omfattende forsinkelser i produksjonen. Selv om pandemien har forverret manglene i forsyningskjeden, er det viktig å forstå at problemene i forsyningskjeden er mer komplekse enn bare én enkelt faktor. Selv om den nåværende krisen i forsyningskjeden vil bli grundig analysert i fremtidige år, har man allerede identifisert flere årsaker til problemene. Disse inkluderer blant annet:

mangel på talenter

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon opplyser at når man tar hensyn til både redusert arbeidstid og faktisk tap av arbeidsplasser, var det et samlet tap på 255 millioner arbeidsplasser over hele verden på grunn av pandemien, og et fall på 4,4 % i det globale bruttonasjonalproduktet under pandemien.

I dag står produksjonsindustrien fortsatt overfor en betydelig mangel på arbeidskraft, noe som ikke forventes å ta slutt med det første. National Association of Manufacturers spår at over 2 millioner industrijobber vil stå ubesatt innen 2030 bare i USA. For å eskalere situasjonen ytterligere, gjør det økende kompetansegapet det enda vanskeligere for produsentene å finne de fagarbeiderne de trenger for å integrere forsyningskjedeteknologi som kan bidra til å effektivisere prosessene deres.

National Association of Manufacturers spår at over 2 millioner industrijobber vil stå ubesatt innen 2030 bare i USA. NAM

Et eksempel på en av årsakene til problemene i forsyningskjeden er mangelen på arbeidskraft ved raffinerier rundt om i verden. Dette fører til et etterslep i produksjonen og gjør det utfordrende for produsenter å skaffe de nødvendige råvarene som kobber, sink og jern. Siden det ikke er tilstrekkelig med arbeidere til å behandle og raffinere disse materialene, oppstår det flaskehalser som påvirker forsyningskjeden og gjør det vanskelig for produsenter å få tak i de materialene de trenger. Betydelig mangel på arbeidskraft i transportindustrien gjør det også vanskelig for produsentene både å skaffe de forsyningene de trenger og å levere sluttproduktene til forbrukerne.

kjører nær kapasitetsgrensen

De siste årene har det vært en trend i produksjonsindustrien å ha færre varer fysisk lagret på stedet, og i stedet stole på at forsyningskjedenettverket kan levere varene etter behov. Denne kapasitetsnære modellen hjelper organisasjoner med å spare penger, redusere avfall og øke effektiviteten i forsyningskjeden.

Denne forretningsmodellen fungerte generelt sett godt, og organisasjonene klarte å skaffe de nødvendige materialene i rett tid. Mangler i forsyningskjeden var ofte begrenset til én type materiale eller til en bestemt region, og produsentene klarte å finne alternative løsninger for å minimere forsinkelser i produksjonen.

Da pandemien rammet, endret alt seg. Både produksjon og transport av råvarer og forsyninger stoppet opp eller ble betydelig forsinket. På grunn av begrensede lagerbeholdninger på stedet stod mange produsenter overfor alvorlig mangel i løpet av bare noen dager eller uker.

For å takle denne utfordringen iverksatte produsentene tiltak for å øke lagerbeholdningen på stedet. Disse selskapene måtte finne pålitelige lagringsløsninger for denne økte lagerbeholdningen midt i en global pandemi.

mangel på diversifiserte forsyningskjedenettverk

Produsenter opprettholder svært komplekse, flerlags forsyningskjedenettverk for å skaffe de materialene som trengs til produksjonen. Naturlig nok ser de fleste selskaper etter kostnadseffektive leverandører som tilbyr de kvalitetsmaterialene de ønsker. Etter hvert som logistikkbransjen har blitt mer globalt sammenvevd, begynte flere og flere produsenter å basere seg sterkt på nasjonale og internasjonale leverandører, noe som fungerte bra inntil covid-19 rammet.

Grensestengninger stanset deler av den internasjonale handelen, og det ble umulig for produsenter å få tak i materialene de trengte til produksjonen. Også noen nasjonale handelsalternativer ble forstyrret på grunn av covid-19. I løpet av denne tiden strevde produsentene for å finne alternative lokale og regionale leverandører til å fylle tomrommet. I noen tilfeller var det rett og slett ikke mulig, og produksjonen stoppet helt opp.

For eksempel førte mangelen på halvlederbrikker til betydelige produksjonsforsinkelser i bil- og elektronikkindustrien. Faktisk viser en fersk studie at den globale bilindustrien tapte så mye som 110 milliarder dollar på grunn av denne mangelen i 2021.

Etter hvert som den nasjonale og internasjonale handelen begynner å stabilisere seg etter pandemien, oppgir 93 % av ledere i forsyningskjedene at de er opptatt av å bygge mer fleksible og motstandsdyktige nettverk.

hvordan påvirker forsyningskjedekrisen produsentene?

Den pågående krisen i forsyningskjeden er ikke bare frustrerende for globale produsenter, den påvirker også disse selskapene betydelig på en rekke måter, som f.eks.:

lengre produksjonstider

Forstyrrelser i forsyningskjeden fører definitivt til lengre produksjonstid for produsentene, noe som er både kostbart og tidkrevende. Hvis bedriftene ikke får tak i de råvarene de trenger, kan det hende de ikke har noe annet valg enn å stanse produksjonen inntil de nødvendige forsyningene er levert.

En del av problemet er produsentenes manglende evne til å forutse sine fremtidige behov. For at produksjonen skal gå knirkefritt, må produsentene vite nøyaktig hvilke forsyninger de trenger og når de trenger dem. Hvis de ikke har denne innsikten, kan det gjøre at bedriften ikke klarer å skaffe de kostnadseffektive forsyningene de trenger.

Realiteten er at vi lever i en helt ny tid, og forbrukernes etterspørsel svinger så raskt at det er vanskelig for bedriftene å holde tritt. For produsenter som fortsatt baserer seg på utdaterte regneark for å styre sine forsyningskjedenettverk og -prosesser, kan det være vanskelig, eller til og med umulig, å forutsi fremtidige behov nøyaktig.

Heldigvis har forsyningskjedeteknologien gjort betydelige fremskritt de siste årene. Riktig teknologi kan faktisk forbedre produsentenes evne til å forutse fremtidige behov og hjelpe dem med å styre forsyningskjedenettverkene sine bedre.

forstå den nåværende krisen i forsyningskjeden litt bedre ved å laste ned guiden vår:

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan forsyningskjedekrisen påvirker produksjonsindustrien.

last ned guide

høyere kostnader

Studier viser at den nåværende forsyningskjedekrisen kan koste bedrifter opptil 45 % av deres årlige inntekter i løpet av 10 år. Noen av disse tapene skyldes høyere material- og driftskostnader.

Først og fremst har den økte etterspørselen etter visse forsyninger, som nevnt tidligere, for eksempel halvledere, i kombinasjon med bekymringer rundt inflasjon, ført til en betydelig økning i kostnadene for materialene. Selv om produsentene kan velte noen av disse økte utgiftene over på forbrukerne, er det en reell fare for at de tar for høye priser.

For det andre øker også lengre produksjonstider sammen med økte lønninger de totale produksjonskostnadene. Produksjonsindustrien hadde en lønnsøkning på 6 % i 2021. Dette høres kanskje ikke så mye ut, men i en tid der bedriftene prøver å kontrollere kostnadene, er enhver form for lønnsøkning vanskelig å håndtere.

Til slutt har konflikten mellom Russland og Ukraina ført til høyere kostnader ved bensinpumpen. For produsentene betyr denne økningen i bensinkostnadene høyere transportkostnader for varer og materialer som kommer inn og ut av fabrikken.

redusert kundetilfredshet

En fersk undersøkelse viser at 57 % av forbrukerne har blitt personlig berørt av manglene i forsyningskjeden. Denne undersøkelsen viser også at 52 % av forbrukerne planlegger å avstå fra å kjøpe varer som sendes fra utlandet, og 36 % vil se andre steder hvis det vil ta mer enn to dager å motta varene.

Dette er urovekkende nyheter for produsenter som fortsatt sliter med flere forstyrrelser i forsyningskjeden. Manglende evne til å gi forbrukerne de produktene de ønsker i tide, kan føre til at de mister kunder. Produsenter som ikke er i stand til å redusere virkningen av den nåværende forsyningskjedekrisen, står i reell fare for å miste virksomheten.

hva gjør leverandørene for å takle denne utfordringen?

Produsenter som ønsker å forbli konkurransedyktige i årene som kommer, må iverksette tiltak nå for å forbedre effektiviteten i forsyningskjeden. Her er et raskt kikk på noen tiltak produsenter iverksetter for å overvinne disse utfordringene:

oppgradere forsyningskjedeteknologi

Excel-regneark er ikke lenger en effektiv måte å styre forsyningskjedeprosesser på. Realiteten er at disse forsyningskjedenettverkene og forbrukernes krav har blitt for komplekse til å kunne håndteres manuelt. Studier viser faktisk at de mest vellykkede selskapene hadde 2,5 ganger større sannsynlighet for å investere i forsyningskjedeteknologi og avansert analyse. Bedrifter som ønsker å overleve i dagens marked, bør sterkt vurdere å oppgradere de nåværende forsyningskjedeprosessene sine til å omfatte avansert teknologi.

lv-cj13-awareness-blog
lv-cj13-awareness-blog

forbedre ansettelsesstrategien

Å kunne fylle ledige stillinger på ledernivå så vel som på fabrikkgulvet er et must for produsentene. Dessverre gjør den pågående mangelen på arbeidskraft og det økende kompetansegapet dette steget ekstremt utfordrende for produsentene. Faktisk rangerer 78 % av arbeidsgiverne sikring av talent som den største utfordringen. Bedriftene må utvikle en sterk ansettelsespraksis som gjør dem i stand til å identifisere og tiltrekke seg de dyktige talentene de trenger, for eksempel ved å ha en sterk merkevare som arbeidsgiver, investere i HR-teknologi og utvikle et omfattende program for å holde på de ansatte.

Å investere i midlertidig ansatte kan for eksempel hjelpe bedriften din med å skaffe de talentene den trenger i et svært konkurranseutsatt arbeidsmarked. Innleid arbeidskraft kan faktisk gjøre bedriften din i stand til å skalere opp og ned etter behov for å møte produksjonskravene i et skiftende marked. Våre Randstad-team kan hjelpe deg med denne prosessen. Vi tilbyr helhetlige tjenester og kan håndtere alt fra innleie av vikarer til skiftplanlegging, avhengig av bedriftens spesifikke behov.

investere i opplæring av ansatte

Med økt etterspørsel etter forsyningskjedeknologi følger også økt etterspørsel etter kvalifiserte arbeidstakere til å administrere denne programvaren. Det kan være umulig for bedriftene å skaffe seg denne kompetansen kun gjennom ansettelser. For å løse dette tar mange produsenter tiltak for å lære opp sine nåværende arbeidstakere for å gi dem de teknologirelaterte ferdighetene selskapet trenger både nå og i fremtiden. Det er for eksempel stor etterspørsel etter arbeidstakere med erfaring i bruk av programvare for lagerstyring og lagerstyringssystemer. Arbeidsgivere ser også etter kandidater med dataanalytisk erfaring og myke ferdigheter, som kritisk tenkning og tilpasningsevne, som viser evne til å lære.

bygge et diversifisert forsyningskjedenettverk

Det viktigste problemområdet i forsyningskjeden pandemien avdekket, var mangelen på diversifiserte forsyningsnettverk. Produsenter som i stor grad var avhengige av internasjonale og nasjonale leverandører, stoppet opp da grensene stengte. For å hindre at dette skjer igjen, har 90 % av produsentene forpliktet seg til å bygge et diversifisert leverandørnettverk som inkluderer lokale og regionale leverandører.

Last ned vårguide for å lære mer om manglene i forsyningskjeden som påvirker det globale markedet, inkludert produksjonsindustrien:

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan forsyningskjedekrisen påvirker produksjonsindustrien.

last ned guide
about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her