Et av de mest verdifulle talentene en leder kan ha, er evnen til å stå støtt og være et eksempel til etterfølgelse for andre i motgangstider.

hvordan-lede-i-vanskelige-tider
hvordan-lede-i-vanskelige-tider

Uforutsette kriser, som covid-19, understreker hvor viktig det er at bedriftseiere og ledere evner å utvise sterkt lederskap og hjelpe de ansatte til å håndtere press og usikkerhet. Når bedriften går gjennom utfordrende tider og kommer helskinnet ut i den andre enden, vil erfaringene du har gjort og ferdighetene du har tilegnet deg på veien, legge grunnlaget for suksess på veien videre. Tross alt vil det alltid dukke opp nye utfordringer som organisasjonen din vil måtte hanskes med – og nye muligheter som må gripes.

Så hvilke ting bør du gjøre for å lede arbeidsstyrken og holde medarbeiderne informert og produktive, også i tøffe tider?

vær ærlig og transparent

Virksomheten din kommer trolig til å stå overfor mange krevende situasjoner i årenes løp. Noen av dem vil berøre bransjen som helhet, eller hele verdensøkonomien – mens andre vil være spesifikke for akkurat din bedrift.

Uansett hvilke hindringer du vil møte, er det alltid best med fullstendig ærlighet og åpenhet overfor de ansatte om situasjonen selskapet er i, og den viktige rollen hver enkelt spiller for at dere skal kunne lykkes.

Det er lov å innrømme at det er ting du ikke vet, og det er viktig å alltid gi et presist bilde av hvordan bedriften faktisk gjør det. Ledere som er åpne og direkte overfor medarbeiderne sine bidrar til å skape tillit, noe som sannsynligvis vil være avgjørende for resultatene bedriften oppnår i motgangstider.

Underbygg innsatsen for å være åpen og ærlig med en skreddersydd kommunikasjonsplan for utfordrende perioder. Det har blitt hevdet at når en organisasjon og arbeidsstyrken i den er under ekstremt press, er det ikke noe som heter ’for mye’ kommunikasjon. Når du gir folk så mye informasjon som mulig om status for selskapet og omstendighetene dere befinner dere i, legger du grunnlaget for en informert arbeidsstyrke som trekker i samme retning, og viser hver enkelt ansatt hvordan akkurat de kan bidra til at virksomheten skal komme seg helskinnet gjennom utfordringene.

gå foran med et godt eksempel

De ansatte ser til ledelsen for veiledning i hvordan de skal oppføre seg og utføre arbeidsoppgavene sine, så det er viktig å gå foran som et godt eksempel i både ord og handling.

De sterkeste lederne demonstrerer i praksis de verdiene de ønsker å se hos dem som ser opp til dem. Kort sagt må du lede ved å gå foran med et godt eksempel.

En av de mest verdifulle måtene å bruke denne tilnærmingen på i usikre tider er å utstråle ro og trygghet. Du kan gjøre dette ved å:

  • bruke et tydelig og kontrollert språk for å formidle det rette budskapet til medarbeiderne og betrygge dem
  • etablere ritualer og praksiser som gir en følelse av struktur og harmoni
  • unngå å stemple bestemte praksiser eller personer som ’feil’, ettersom dette kan gi opphav til negative følelser

utnytt teknologien

Digital omstilling har vært et sentralt tema innen HR og rekrutteringsbransjen de siste årene, og gir bedriftene flere muligheter til å snu teknologien til sin fordel idet de skal navigere gjennom usikre tider.

Et av de tydeligste eksemplene på hvordan teknologisk innovasjon kan hjelpe deg med å bli en bedre leder, er at du kan holde regelmessig kontakt med de ansatte – selv om de befinner seg på ulike steder eller jobber hjemmefra.

Verktøy for videokonferanser og direktemeldinger gjør det enklere enn noen gang før å holde kontakten, noe som er essensielt hvis du vektlegger samarbeid og kunnskapsutveksling i virksomheten. Gode kommunikasjonskanaler som styrker båndene mellom medarbeidere og ledere på alle nivåer i virksomheten kan være nøkkelen til suksess i turbulente tider.

Available for a turquoise, blue and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

slik leder du de ansatte gjennom usikre tider.

last ned guide

ha en fleksibel lederstil

Det finnes en rekke ulike lederstiler med ulike potensielle fordeler og resultater for arbeidsstyrken og bedriften som helhet. Noen eksempler:

  • Kameratslig lederskap: Kjent på engelsk som ’affiliative leadership’. Denne lederstilen vektlegger tillit og harmoni, noe som kan gjøre at folk føler seg anerkjent og inkludert i usikre tider.
  • Coaching: En strategi som gir folk relevante og meningsfulle mål, noe som er motiverende og en drivkraft for engasjement og produktivitet.
  • Visjonær ledelse: Denne lederstilen gir folk en følelse av retning og samhold gjennom å identifisere et langsiktig mål som hele virksomheten kan jobbe mot.

Når selskapet står overfor usikkerhet og medarbeiderne ser til deg for stødig lederskap, kan evnen til å veksle mellom lederstiler og finne den rette tilnærmingen i det rådende klimaet vise seg å være avgjørende.

Slik fleksibilitet vil gjøre deg i stand til å gå foran med et godt eksempel og styrke de ansattes evne til å prestere maksimalt når det virkelig gjelder.

bygg inn motstandskraft i strategien

En av de viktigste tingene virksomhetseiere kan gjøre for å forberede seg på perioder med usikkerhet, er å gjøre fleksibilitet og motstandskraft (’business resilience’ på engelsk) til en grunnleggende del av forretningsstrategien. Det er alltid mulig at krevende omstendigheter, både forutsette og uforutsette, vil oppstå og utgjøre en vesentlig risiko for organisasjonen. Det er derfor klokt å legge grundige planer for håndtering av motgang.

Planlegg proaktivt og tenk gjennom hvordan du bør håndtere en rekke ulike scenarier. Da stiller du bedre rustet til å respondere raskt og effektivt på utfordringene, i stedet for å halse etter for å holde tritt med situasjoner som endrer seg raskt.

Ved å bygge inn strategier for motstandskraft og evne til å hente dere inn igjen etter utfordrende situasjoner, kan du også sikre de viktigste inntektsstrømmene og evnen til å opprettholde merkevarekommunikasjonen i krisetider. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du kan inkorporere mostandskraft i forretningsstrategien, kan du laste ned veiledningen vår.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her