Feilansettelser er enhver arbeidsgivers store mareritt. Kostnadene ved å ansette feil medarbeider kan fort bli kritisk høye. Avhengig av type stilling kan tapene fort komme opp i 700 000 - 900 000,-. En undersøkelse fra Proffice viste at det allerede for 10 år siden raskt beløp seg på over en halv million om man ansatte feil. Da er ikke engang de indirekte kostnadene tatt med i beregningen. Tap av kunder, inntekter, markedsandeler, omdømme og annet kommer på toppen av dette. Det gjør også all tiden du bruker, og som du mister når du må starte hele ansettelsesprosessen på nytt.

randstad_denhaag-kloubert-2018-02_086.webp
randstad_denhaag-kloubert-2018-02_086.webp

Har du bestemt deg for å gjøre rekrutteringsprosessen selv, er det noen konkrete ting du kan gjøre for å minimere muligheten for å velge feil person. Her kommer 5 nyttige tips:

1. forbered deg godt

En ansettelse er en viktig avgjørelse. Utarbeid en kravspesifikasjon og en tydelig stillingsbeskrivelse slik at du er sikker på at du vet hva du egentlig har behov for. Avstem gjerne med en kollega om dette er den riktige kompetansen for bedriften akkurat nå. Bruk også tid på å få fram dette i en god stillingsannonse, slik at det kommer tydelig fram for kandidatene hva arbeidsoppgavene og kravene til stillingen er, slik at du unngår å bruke masse tid på søkere som ikke fyller kravspesifikasjonen.

2. gjennomfør strukturerte intervjuer

Planlegg tiden og noter ned alle spørsmålene du mener er relevante på forhånd. Har du en sjekkliste på forhånd sikrer du at du gjennomgår de samme temaene med alle kandidatene. Er dere flere som skal være med, fordel oppgavene mellom dere før intervjuet. Prøv å få kandidaten til å slappe av, slik at dere får mest mulig ut av samtalen. Ikke fall for fristelsen til å prate alt for mye selv, det er kandidaten dere skal bli kjent med.

At du har lest igjennom CV og søknad på forhånd er en selvfølge, og viser at du tar kandidaten på alvor.

3. gjør en grundig referansesjekk

Intervjuet gikk strålende og dere fant virkelig tonen. Du tenker at dette må jo være rett person! Ikke gå i fellen med å droppe referansesjekken. Snakk helst med to, og minimum en tidligere leder for å få mer informasjon og et litt mer nyansert bilde av kandidaten. Benytt helst et referanseskjema som du har klart på forhånd, slik at du ikke glemmer det du skal spørre om.

4. bruk testverktøy

Ansetter du til en høyere stilling, vil det være en fordel å benytte en eller flere testverktøy. Hvilke tester du trenger avhenger av hva slags stilling du skal dekke. Har du ikke erfaring med testverktøy selv, vil de fleste bemannings- og rekrutteringsbyrå kunne bistå deg med dette. Ulike personlighets- og evnetester er ingen fasit, men vil hjelpe deg enda et skritt nærmere ansettelse av rett person. Ved testing kan du avdekke forhold som kan være nyttig å ha tatt opp med kandidaten før en eventuell ansettelse, samt avdekke sprik mellom forventninger og virkelighet.

5. gi god og relevant opplæring og oppfølging

Husk at ansettelsesprosessen ikke er over når dere har signert kontrakten. Ta godt imot den nyansatte og ta deg god tid til å gi opplæring og oppfølging. At den nyansatte føler seg ivaretatt og har forstått sine oppgaver/ansvarsområder, er kritisk for at ansettelsen vil være vellykket.

hva gjør jeg nå?

Rekruttering er en omfattende og tidkrevende prosess. Ser du at tiden ikke vil strekke til er det bedre å be om profesjonell hjelp enn å ta snarveier. Det er mange områder der man kan feile, så det er viktig å ha en god og dokumentert prosess, slik at man sørger for å ha fokus på de viktige områdene. Gode digitale verktøy kan hjelpe deg et stykke på vei, slik at du letter noe av arbeidspresset og samtidig får en sikkerhet i at kandidaten vurderes uavhengig. 

Vil du ha ytterligere hjelp på veien kan du gjerne laste ned vår intervjuguide, som du finner link til nedenfor.

about the author
anne borgaas
anne borgaas

anne borgaas

business area manager

Business area manager i Randstad Fredrikstad. Erfaring fra bemanningsbransjen siden 2007. Utdannelse innen handel og reiselivsledelse, språk og NLP. Tidligere yrkeserfaring innen reiseliv både internasjonalt og nasjonalt. Genuint opptatt av mennesker og ulike kulturer.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her