Den globale mangelen på arbeidskraft har lagt press på organisasjoner i alle slags bransjer i en årrekke. De siste årene har problemet blitt forverret av nye utfordringer som har stått i kø – avbrudd i forsyningskjedene, karantener, hjemmekontor og nedstengninger. Vi lever i økonomisk usikre tider, og organisasjonene må nå finne effektive måter å vinne kvalifisert arbeidskraft på – samtidig som kostnadene holdes nede.

Kombinert med at arbeidstakerne nå stiller flere og nye krav, og den vedvarende høye etterspørselen etter teknologiferdigheter, blir det enda vanskeligere å løse underskuddet på arbeidskraft. Den gode nyheten er at samarbeid med et selskap innen HR-løsninger kan hjelpe selskapet ditt med å både tiltrekke og beholde arbeidstakere, samtidig som dere sparer både tid og penger.

Her kan du ta en titt på noen av måtene en partner innen HR-løsninger, som Randstad, kan hjelpe selskapet ditt med å løse mangelen på arbeidskraft.

utnytt mulighetene med innleid arbeidskraft

I den stadig mer komplekse globale økonomien, preget av forstyrrelser i forsyningskjedene og stadig skiftende forbrukerkrav, ser stadig flere organisasjoner mot innleid arbeidskraft for å møte produksjonsbehovene sine. Studier viser at det globale markedet for innleid personell ligger an til å dobles det neste tiåret. 

Strategien med å benytte seg av slik fleksibel arbeidskraft er fornuftig for mange organisasjoner – særlig de som opplever store sesongmessige svingninger. Eksempler på dette er sektorer innen produksjon, lager og retail. Med midlertidig og innleid personell kan du ned- og oppskalere bemanningen etter behov og i tråd med produksjonskravene til enhver tid.

Randstad spesialiserer seg på fleksibel bemanningsplanlegging. Teamene våre i Randstad Inhouse kan ta seg av mange av oppgavene knyttet til å administrere en fleksibel arbeidsstyrke, inkludert rekruttering, opplæring og tidsplaner.  Randstad Inhouse-tjenestene inkluderer en egen spesialist på stedet som kan ta seg av den daglige kommunikasjonen med innleid personell, og er tilgjengelig for å løse eventuelle problemer idet de oppstår.

Ved å samarbeide med Randstad kan du dra nytte av en kvalitetssikret kandidatbase med innleid arbeidskraft – uten å legge ekstra press på det eksisterende personalet.

tilgang til en stor kandidatbase

Det å få tak i kvalifiserte kandidater er det første steget i rekrutteringsprosessen – og noen ganger også det vanskeligste. Det handler om å identifisere kandidater som passer til kriteriene du har fastsatt, vite hvor du kan finne dem og komme i kontakt, og motivere dem til å fullføre søknadsprosessen.

Når du samarbeider med Randstad, kan du ofte hoppe over hele dette trinnet idet du får tilgang til det omfattende utvalget vårt av forhåndskontrollerte kandidater. I stedet for å bruke tid og penger på å legge ut jobbannonser og snakke med potensielle kandidater, kan du søke i databasen vår.

Du kan bruke vårt avanserte filtreringssystem for å søke i databasen og få opp mer informasjon om kandidatene som samsvarer med kriteriene du har fastsatt. Du kan også jobbe direkte med rekruttererne våre og la oss finne kandidater som kan være en ideell match. Vi fokuserer på «job fit» – om kandidaten passer til jobben, «company fit» – om kandidaten passer inn i selskapet, og «boss fit» – om kandidaten og sjefen er en god match. Det gjør vi for å sikre at du finner en kandidat som ikke bare oppfyller behovene dine, men som også sannsynligvis kommer til å bli værende i selskapet.

Til tross for at vi har en stor kandidatpool, hender det at kunder ikke klarer å finne akkurat den spesifikke kompetansen de trenger, i kandidatdatabasen vår. Da kan vi samarbeide med deg om å utarbeide en sterk stillingsannonse og stillingsbeskrivelse.

Ved hjelp av tjenestene våre kan du redusere rekrutteringskostnadene, la HR-teamet spare tid og ressurser og kutte drastisk ned på tiden det tar å få bemannet ledige stillinger – med kandidater som allerede har bestått screeningprosessen vår med glans.

921.jpg
921.jpg

innsikt i de nyeste markedstrendene

De store omveltningene under og etter pandemien har ført til betydelige endringer i markedstrender og arbeidstakernes forventninger. Selv om lønn fortsatt spiller en svært viktig rolle for dagens arbeidstakere, er ikke nødvendigvis et lukrativt lønnstilbud nok for at kandidatene skal takke ja til jobben.

De forventer mer. For eksempel viser Randstad 2023 Workmonitor-rapporten vår at 45 % av arbeidstakere på verdensbasis ikke ville takket ja til en jobb som ikke hadde fleksibel arbeidstid. Ytterligere 45 % slår fast at de ville sluttet i jobben hvis den gikk ut over balansen mellom jobb og fritid.

Det er også viktig å ha innsikt i hvordan konkurrentene håndterer rekrutteringsprosesser – for eksempel viser 2023 Global Talent Trends-rapporten vår at 76 % av arbeidsgivere verden over nå fokuserer mer på å få fornøyde ansatte. Hvis organisasjonen din ikke gjør det samme, kan det både gjøre det vanskeligere å få tak i attraktiv arbeidskraft og øke risikoen for at eksisterende medarbeidere slutter i jobben.

For å etablere effektive strategier for rekruttering og personaladministrasjon er det helt avgjørende å forstå disse endringene i dagens arbeidsmarked og arbeidstakernes forventninger. Å jobbe med en partner innen HR-løsninger kan hjelpe deg med å få denne informasjonen uten å kaste bort verdifull tid.

Randstad overvåker markedstrender og kandidatinnsikter for å sikre at du får et fullstendig bilde av disse endringene, som berører hele arbeidsmarkedet. Hvert år gjennomfører Randstad en Employer Brand-undersøkelse som kartlegger forventningene til potensielle arbeidstakere i over 30 markeder. I tillegg tar vi pulsen på de globale trendene innen rekruttering i Global Talent Trends-rapporten.

Innsiktene fra disse gir dere en bedre forståelse av dagens arbeidstakere, slik at dere kan ligge et skritt foran konkurrentene.

bruk av avansert HR-teknologi

HR-teknologien har blitt så avansert at det er praktisk talt umulig å holde seg konkurransedyktig i arbeidsmarkedet uten den. I dag har du ikke lenger uker eller måneder på deg til å filtrere søknader, gjennomføre bakgrunnssjekker og avtale intervjuer. Faktisk er det slik at jo lenger tid du bruker på å velge din ideelle søker og sende ut et jobbtilbud, jo større er risikoen for at du mister den kandidaten til en konkurrent. På den annen side vil du ikke forhaste deg i prosessen og risikere å ta dårlige og kostbare beslutninger når du ansetter.

Det er her HR-teknologien kan bidra. Dere kan unngå å miste toppkandidater ved å harmonisere rekrutteringsprosessen gjennom bruk av kunstig intelligens, maskinlæring og prediktiv teknologi. Kombinasjonen av slike teknologier gjør det mulig for selskapet ditt å identifisere nøkkelkandidatene raskere og sende ut jobbtilbud før konkurrentene dine kaprer de beste kandidatene.

Selv om denne teknologien kan være svært effektiv til å sortere søknader, kan den ikke erstatte den menneskelige delen av rekrutteringsprosessen. Du må fortsatt prioritere kontakten med kandidatene og sørge for at det å legge inn en søknad er en positiv opplevelse – uansett om de ender opp med å jobbe for bedriften din eller ei.

skreddersydde HR-løsninger

Hos Randstad vet vi at det ikke finnes én løsning som passer for alle på området rekruttering og kandidatadministrasjon. Det finnes tross alt ikke to virksomheter som er like, og hvert selskap har sine egne unike utfordringer og mål. Teamene våre tar seg alltid tid til å sette seg inn i kundens behov, rekrutteringsmål og utfordringer knyttet til ledelse på arbeidsplassen. Vi setter oss ned med selskapet ditt for å diskutere de spesifikke rekrutteringsbehovene deres og lære mer om filosofien og arbeidskulturen hos dere.

Med denne informasjonen kan vi utvikle skreddersydde strategier for å takle utfordringene dere har med å rekruttere og holde på dyktige medarbeidere. Våre skreddersydde HR-løsninger gjør det også mulig for teamene våre å ikke bare hjelpe deg med å finne kandidater med de riktige ferdighetene og kvalifikasjonene, men også å fokusere på «job fit» – om kandidaten passer til jobben – og «boss fit» – om kandidaten og sjefen er en god match, noe vi vet bidrar til å gjøre det lettere å beholde medarbeiderne.

Det viktigste er at du selv bestemmer nøyaktig hvilke tjenester du vil at teamet vårt skal håndtere, og hvilke oppgaver du vil ha gjort internt. Teamene våre kan for eksempel identifisere kandidatene som matcher kriteriene dine, og ta seg av prosessene for forhåndsscreening og referansesjekker, mens dere tar dere av selve intervju- og jobbtilbudsprosessen. Vi kan også ta oss av hele rekrutteringsprosessen om du heller ønsker det. Vi tilpasser oss så du bare betaler for akkurat de tjenestene du trenger.

HR-konsulenttjenester

Til tross for den pågående mangelen på arbeidskraft holder etterspørselen etter nyansettelser seg stabil. Faktisk oppgir 44 % av arbeidsgivere på verdensbasis at de tror de kommer til å ansette enda flere fremover. Behovet for flere arbeidstakere kommer på et tidspunkt der organisasjonene også prøver å kutte kostnader i møte med en potensiell global resesjon.

Siden kostnadene for å ansette en ny medarbeider kan komme opp i alt fra tre til fire ganger lønnen for stillingen, må arbeidsgivere ha en robust rekrutteringsstrategi for å lykkes. Dessverre kan det være vanskelig å finne eventuelle svakheter i selskapets strategier for rekruttering og personaladministrasjon.

Og det er her et selskap innen HR-løsninger, som Randstad, kan bidra. Vi tilbyr et ekstra sett med øyne som kan se over eksisterende strategier og avdekke eventuelle praksiser som kanskje er utdaterte eller ineffektive. Teamene våre kan anbefale relevante HR-teknologier eller innovative teknikker som kan øke effektiviteten og harmonisere prosessene for rekruttering og personaladministrasjon.

Med Randstad In-House-tjenestene våre kan du få en konsulent på stedet som er i en unik posisjon til å avdekke mulige svakheter i prosessene deres. I tillegg kan vi komme med anbefalinger til forbedringer av prosessene og verktøyene deres for bemanningsplanlegging. Dette kan både føre til mer effektiv produksjon og mer fornøyde ansatte, som blir lenger i jobben.

løsninger for personaladministrasjon

Randstad In-House-tjenestene våre kan være svært nyttige for kunder som har en stor arbeidsstyrke med faste og/eller innleide arbeidstakere. Gjennom disse HR-tjenestene kan selskapets dedikerte konsulent på stedet håndtere alt fra rekruttering og onboarding til skiftplanlegging og opplæring av ansatte.

Det å ha en HR-partner som jobber på stedet, kan forbedre effektiviteten på opplæringen, produktiviteten og medarbeidertilfredsheten, samtidig som fravær og gjennomtrekk reduseres. Og det beste er at in-house-tjenestene våre kan hjelpe selskapet ditt med å bygge effektive løsninger for rekruttering og bemanning, uten å pålegge HR-teamet masse merarbeid.

Last ned Randstad-veiledningen vår og få mer informasjon om hvordan rekrutterings-og administrasjonsløsningene våre fungerer.

Dette er en oppdatert versjon av en artikkel som opprinnelig ble publisert 7. juni 2022. 

about the author
profilbilde av Cathrine Torsvik
profilbilde av Cathrine Torsvik

Cathrine Torsvik

business area director

Cathrine er regionsdirektør i Randstad og har bla. ansvar for Inhouse og Central Sourcing i Randstad staffing. Cathrine har mastergrad i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen og NLA.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her