I dagens situasjon der den økende mangelen på arbeidskraft og det voksende kompetansegapet skaper et svært presset arbeidsmarked, er det både utfordrende, kostbart og tidkrevende å skulle kapre de mest attraktive kandidatene. Ifølge en nylig gjennomført undersøkelse er underskuddet på kvalifisert arbeidskraft den største bekymringen til toppledere og direktører verden over.

sme-cj12-decision
sme-cj12-decision

Nå som bedriftsledere må fokusere på å reetablere virksomheten i det post-pandemiske markedet, kan det være en enorm utfordring å finne tid til å prioritere rekruttering. En effektiv måte å løse dette på er å samarbeide med en partner innen HR-løsninger som kan ta seg av kandidatsourcing- og rekrutteringsprosessen for selskapet ditt.
For å gjøre det enklere å avgjøre om samarbeid med en partner innen HR-løsninger er den rette løsningen, har vi satt sammen en liste over de mest populære grunnene til at selskaper velger å jobbe med Randstad.

banebrytende teknologi

Den teknologiske utviklingen setter sitt preg på praktisk talt alle aspekter ved arbeidslivet – også rekrutteringen. Selv om jobbportaler på nettet har gjort det enklere å samle inn søknader, og ATS-programvare for søknadsadministrering kan gjøre det enklere å filtrere mellom søknadene som kommer inn, er det kanskje ikke nok til å finne, tiltrekke og ansette topptalentene selskapet ditt trenger.

Hos Randstad bruker vi banebrytende teknologi som gir teamene våre større rekkevidde for å nå ut til både aktive og passive kandidater, forhåndsscreene dem og overvåke rekrutteringsdata slik at prosessen for rekruttering av de rette kandidatene blir så effektiv som mulig.

Denne typen teknologi kan gi et stort løft til kvaliteten på nyansettelser, siden vi kan sirkle inn kandidater som passer til de spesifikke kriteriene selskapet ditt har når det gjelder både ferdigheter, kvalifikasjoner og personlighetstrekk. For eksempel kan vi bruke Randstads digitale verktøy til å filtrere den omfattende kandidatpoolen vår ut fra sted, kompetanse og erfaring. Med relevate match kan vi snevre inn søket basert på kvalifikasjoner og dokumenterte ferdigheter for å finne potensielle kandidater som er perfekte for både stillingen og lederen de skal jobbe for i selskapet ditt.

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

slik kan randstad hjelpe deg å rekruttere de beste kandidatene.

last ned gratis guide

innsikt med mennesket i fokus

En av faktorene som gjør at Randstad skiller seg fra mange av konkurrentene, er at vi forstår at det skal mer til enn bare avansert teknologi for å finne den rette for stillingen. Hele rekrutteringsprosessen vår er sentrert rundt idéen om «tech and touch». Vi vet at for å tiltrekke oss de mest attraktive ressursene må vi ha en tilnærming der mennesket er i sentrum, med fokus på kandidatenes atferd, motivasjoner og forventninger til arbeidsplassen.

Det er denne menneskelige faktoren som gjør oss annerledes. Vi har mennesket i fokus gjennom hele rekrutteringsprosessen, uansett om vi jakter etter potensielle kandidater, er i dialog med interesserte søkere eller kvalitetssikrer potensielle medarbeidere.

Med denne todelte tilnærmingen der vi nyttiggjør oss både teknologi og menneskelig innsikt, kan vi utpeke kandidater som er forhåndsscreenet og høyt engasjert.

en skreddersydd rekrutteringsplan

Mange organisasjoner som vurderer å samarbeide med et rekrutteringsselskap, er gjerne usikre på om rekrutteringsprosessen vil være i samsvar med selskapets kultur eller employer brand. Her er det bare å senke skuldrene når du samarbeider med Randstad!

Vi vet at hver eneste av kundene våre har ulike behov, mål og ønsker når de skal finne nye medarbeidere, og at det ikke finnes noen universalprosess for vellykket rekruttering. Derfor starter vi alltid sourcing- og rekrutteringsprosessen med å ha møter med kundene der vi kartlegger behovene deres og får inngående kjennskap til bedriftskulturen.

Når vi har denne informasjonen, kan vi bygge en skreddersydd prosess som er fullt ut i tråd med organisasjonens kultur, merkevare og behov. Basert på denne innledende prosessen kan vi identifisere kandidater som både passer inn i selskapet og vil fungere godt med nærmeste leder, samtidig som potensielle søkere får et innblikk i hvordan det er å jobbe i selskapet.

Vi lar også kundene selv bestemme nøyaktig hvilke deler av rekrutteringen Randstad-teamet skal ta seg av, og hva de vil håndtere selv. Noen kunder foretrekker for eksempel at Randstad tar seg av hele rekrutteringsprosessen fra start til slutt, inkludert onboardingprosessen og opplæringen. Andre igjen foretrekker at teamene våre bare finner og forhåndsscreener kandidater, og så tar de seg av resten av prosessen videre selv.

Når du samarbeider med Randstad, lager teamene våre en skreddersydd serviceplan i tråd med dine spesifikke behov, mål og ønsker.

raskere ansettelser

I dagens høyt pressede arbeidsmarked er det avgjørende å være i stad til å ansette den rette kandidaten raskt. Studier viser faktisk at den gjennomsnittlige tiden det tar å bemanne en stilling er på rundt 30 dager, mens de aller mest attraktive kandidatene gjerne er på jobbmarkedet i bare 10 dager – eller kortere. Hvis organisasjonen din ikke har en effektiv rekrutteringsprosess på plass, kan det fort bli umulig å kapre de rette folkene.

Det siste du vil, er å bruke ukevis på å veilede svært attraktive kandidater gjennom rekrutteringsprosessen, bare for å ende opp med at de glipper og starter hos en konkurrent i stedet – fordi prosessen ble for langdryg. På den annen side er det heller ikke bra å rushe gjennom alt og ta forhastede ansettelsesbeslutninger som kan være både frustrerende og kostbart.

Ved å samarbeide med et profesjonelt selskap innen HR-løsninger kan du sette fart i rekrutteringsprosessen og tiltrekke de beste kandidatene – samtidig! Hvis du for eksempel samarbeider med Randstad, får du umiddelbar tilgang til den omfattende kandidatpoolen vår med kvalifiserte kandidater fra hele verden. Disse kandidatene er forhåndsscreenet og kvalitetssikret.

Når vi har dannet oss et bilde av målene, ønskene og rekrutteringsbehovene selskapet ditt har, kan vi søke i den enorme databasen vår og finne potensielle kandidater som matcher dine spesifikke kriterier. Hvis vi ikke finner den rette i kandidatdatabasen vår, bruker vi en kombinasjon av avansert teknologi og vår inngående kjennskap til jobbmarkedet både globalt og lokalt for å finne de mest effektive sourcingstrategiene for å kapre kandidatene selskapet ditt trenger.

kostnadsbesparelser

Ja – rekruttering kan være en kostbar prosess sett under ett, med alt fra bakgrunnsjekker og annonsekostnader og så videre. Undersøkelsene våre viser faktisk at kostnadene ved å ansette en ny person kommer opp i rundt 21 % av lønnen for stillingen. I tillegg kommer all tiden som brukes på rekruttering, som går på bekostning av andre arbeidsoppgaver. Da sier det seg selv at dette er et felt der du ikke har råd til å trå feil.

Det å samarbeide med et selskap innen HR-løsninger kan se ut som en ekstra utgift selskapet ikke kan ta seg råd til. Men faktisk kan et samarbeid med et byrå som spesialiserer seg på rekruttering, gjøre at du sparer både tid og penger. Vanligvis står rekrutteringsbyråene for både sourcingen, kontakten, prescreeningen og noen ganger også intervjuprosessen med potensielle kandidater. Hos Randstad tar vi oss også gjerne av onboarding- og opplæringsprosessen, noe som kan bidra til å redusere tiden fra ansettelse til den nye medarbeideren er fullt oppe og gå i stillingen.

Et samarbeid med et selskap innen HR-løsninger kan gi lavere HR-utgifter, siden du ikke trenger å ha et stort rekrutteringsteam internt, samtidig som du fritt kan opp- eller nedskalere rekrutteringsinnsatsen etter behov. I tillegg kan dere potensielt oppnå bedre rekrutteringsresultater, som på sikt også fører til mindre gjennomtrekk i bedriften og kostnadene dette medfører.

Last ned Randstad-veiledningen til rekruttering for å lese mer om hvordan det er å jobbe med et selskap innen HR-løsninger og finne ut hvordan vi kan hjelpe dere å oppnå ansettelser av enda høyere kvalitet.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her