To av de største utfordringene mange selskaper står overfor i dag, er uforutsigbare forsyningskjeder og den vedvarende globale mangelen på arbeidskraft. Nyere studier viser faktisk at 87 % av arbeidsgivere verden over kommer til å opplever disse utfordringene i fremtiden, om det ikke allerede merkes.

923
923

Hvorfor er det mangel på arbeidskraft? Svaret på det spørsmålet er svært sammensatt. Verdens aldrende befolkning, arbeidstakernes ønske om høyere lønninger, og den økte etterspørselen etter teknologirelatert kompetanse spiller absolutt en rolle i dagens underskudd på kvalifisert arbeidskraft. Covid-19 er også en medvirkende faktor. Selv om mangelen på arbeidskraft ikke startet med den globale pandemien, bidro den til å skyte fart i den.

For å bekjempe disse utfordringene og komme i forkant av konkurrentene dine, er det viktig å få på plass en plan og riktig strategi.

Vi har laget en guide med 11 trinn som hjelper deg med å unngå utfordringene mangelen på arbeidskraft medfører. Du kan laste ned guiden vår nedenfor:

Available for a white turquoise and blue background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan rekruttere til tross for global mangel på arbeidskraft.

last ned gratis guide

For å unngå at denne utfordringen eskalerer må man revurdere kandidatstrategien. Vi har laget en liste over 11 ting selskapet ditt kan gjøre i dag for å hjelpe deg med denne prosessen.

1. invester i opplæring av ansatte

Kompetansegapet og mangelen på arbeidskraft vil sannsynligvis ikke løses i løpet av nærmeste fremtid. Det er svært sannsynlig at mangelen på arbeidskraft og kompetansegapet bare vil forverres i hvert fall frem til slutten av tiåret.

For eksempel så forutså McKinsey Global Institute i 2017 at opptil 375 millioner arbeidstakere verden over kanskje trenger å lære nye ferdigheter og bytte yrke innen 2030. Videre mener de også at pandemien vil medføre at antall arbeidstakere uten jobb vil øke med ytterligere 25 % innen 2030.

Teknologi og automatisering stopper aldri å utvikle seg. Dermed er det ganske sannsynlig at det vil bli umulig for selskapet ditt å skaffe seg den nødvendige teknologirelaterte kompetansen, bare gjennom å satse på rekruttering.

Den beste måten å unngå dette problemet på er å investere i dine nåværende arbeidstakere ved å gi de den kompetansen selskapet trenger. Ved å heve kompetansen og omskolere den nåværende arbeidsstyrken, kan selskapet ditt tilegne seg den spesifikke kompetansen den trenger for å innføre kommende teknologier.

Både tradisjonell klasseromsundervisning og interne programmer, slik som mentorordninger og lærlingplasser, er svært effektive opplæringsverktøy. Derimot burde dagens arbeidsgivere også ta i bruke nettbaserte opplæringsmoduler, som lar arbeidstakerne lære i sitt eget tempo. Nettprogrammer og digitale verktøy kan også lære opp et større antall medarbeidere på kortere tid. 

2. utnytt HR-teknologien

Studier viser at 46 % av arbeidsgiverne over hele verden nå bruker en form for HR SaaS-plattform. Hvis selskapet ditt enda ikke har gjort denne typen investeringer, eller hvis det er en stund siden dere har oppdatert løsningene deres innenfor HR-teknologien, er tiden inne.

Riktig teknologi kan forbedre rekrutteringsprosessene ved å filtrere gjennom søknader automatisk, sende automatiserte svar til søkerne, bruke kunstig intelligens til kandidatmatching, automatisere prosessen for referansesjekking og gjennomføre videointervjuer, i tillegg til andre funksjoner. Vår teknologistack Randstad Relevate kan for eksempel bistå med kandidatsøk, referansesjekking og effektive intervjuprosesser.

Riktig teknologi kan forbedre rekrutteringsprosessene ved å filtrere gjennom søknader automatisk, sende automatiserte svar til søkerne, bruke kunstig intelligens til kandidatmatching, automatisere prosessen for referansesjekking og videointervjuer, i tillegg til andre funksjoner.

HR-teknologi kan også brukes til personaladministrasjon og til å forbedre kommunikasjonen i hele organisasjonen. Maksimering av bruken av HR-teknologi kan hjelpe selskapet ditt med å forbedre arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere.

3. ansett uerfarne arbeidstakere

Når det blir stadig vanskeligere å finne kvalifisert arbeidskraft, må selskapene satse på intern opplæring. Til syvende og sist vil denne overgangen til intern opplæring endre den typen kandidater selskapet ditt trenger. I stedet for bare å søke etter kandidater som allerede har den kompetansen dere ønsker, bør selskapet ditt også se etter kandidater dere kan lære opp.

Begynn med å søke etter kandidater med de myke ferdighetene dere ønsker, for eksempel problemløsning, tilpasningsevne, kritisk tenkning og kommunikasjonsferdigheter – ferdigheter som indikerer at de har god læringsevne. Når dere setter ned kravene til kandidatene, vil dere ikke bare få flere kandidater å velge mellom, men også sikre at dere ansetter kandidater som kan vokse med selskapet.

1113
1113

4. bruk kandidatanalyse

I dagens samfunn er det viktig for selskapet ditt å ikke bare overvåke trendene i arbeidsmarkedet, men også bruke egne interne data. Ifølge Talent Trends Report fra Randstad Sourceright i 2021 er kandidatanalyse et av de 10 viktigste områdene arbeidsgivere bør fokusere på. Denne rapporten fortsetter med å erkjenne hvordan datavisualiseringsverktøy kan hjelpe arbeidsgiverne med å vurdere den nåværende arbeidsstyrken og forberede seg på fremtidige kandidatbehov.

Før dere innhenter og overvåker data, er det viktig å begynne med å forstå de spesifikke datapunktene som selskapet ditt ønsker å spore. Det anbefales at dere inkluderer beregninger om gjennomtrekksrate, rekrutteringskostnader, ansattlojalitet og fravær. Å utnytte og forstå hvilke data dere allerede har tilgjengelig, og hvilke systemer og verktøy dere bruker i dag, er også viktige utgangspunkt.

Available for a white turquoise and blue background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan rekruttere til tross for global mangel på arbeidskraft.

last ned gratis guide

5. oppdater verdiløftet til de ansatte

Hvis det er én ting som endret seg markant under pandemien, er det arbeidstakernes forventninger. Pandemien fremhevet verdien av å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og fritid. Så selv om lønn fortsatt er den fremste motivatoren for å bytte jobb, kom evnen til å opprettholde den optimale balansen mellom arbeid og fritid som en god nummer to, ifølge vår siste Randstad Employer Brand Research-rapport.

Dagens medarbeidere trenger ikke bare riktig lønn. De leter også etter andre ikke-finansielle fordeler, som fleksibilitet, psykisk helsehjelp eller mer liberale permisjonsordninger. Det er viktig at arbeidsgiverne erkjenner denne endringen i arbeidstakernes forventninger og at de iverksetter tiltak ved å oppdatere verdiløftet til de ansatte (EVP) slik at det blir tilpasset til disse post-pandemiske kravene. 

6. utvikle en sterk lønns- og fordelspakke

Det er helt avgjørende å utvikle en sterk kompensasjonspakke som går hånd i hånd med selskapets verdiløfte. Hvis selskapet ditt ikke har evaluert lønns- og fordelspakken for de ansatte i løpet av de siste 12 månedene, bør det gjøres nå. Mye har endret seg siden pandemien, og det er helt nødvendig å sikre at kompensasjonene dere tilbyr fortsatt er konkurransedyktige. I tillegg påvirker den globale inflasjonen arbeidstakerne i både i-land og u-land. Det er naturlig at medarbeiderne ønsker at lønningene skal øke i takt med inflasjonen. 

Det ble for eksempel observert betydelige lønnsøkninger i forskjellige land, som Brasil, Storbritannia, USA, Italia og Canada. Det var også lønnsøkninger i bransjer med intens mangel på arbeidskraft, som industri, logistikk, helsevesen og servicebransjen. Flere rekkrutteringsselskaper  gjennomfører lønnsforskning i ulike markeder for å hjelpe dere med å foreta de nødvendige justeringene. Randstad er en av de som gjennomfører en slik undersøkelse

Bedriftens fordelspakke burde også justeres på og oppdateres for å imøtekomme arbeidstakernes forventninger. Som tidligere nevnt ønsker dagens arbeidstakere flere fordeler som gjør at de kan opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og fritid, samt trygge arbeidsforhold, psykisk helsehjelp, opplæring av ansatte og muligheter for karriereutvikling. Å lage en fordelspakke som legger vekt på forventningene til dagens arbeidstakere, kan hjelpe selskapet ditt med å skille seg ut fra konkurrentene og tiltrekke seg de nødvendige kandidatene.

7. fokuser på oppbygging av en mangfoldig arbeidsstyrke 

Forskningen vår viser at 68 % av bedriftslederne allerede har fått på plass en mangfoldsplan, mens ytterligere 27 % er i ferd med å utvikle en. Hvorfor er det så stor etterspørsel etter mangfold på arbeidsplassen? For det første vet vi at mangfold kan øke kreativiteten og produktiviteten på arbeidsplassen. For det andre vil selskapet ved å rekruttere en arbeidsstyrke med et mangfoldig sett med ferdigheter, attributter, bakgrunner og erfaringer gjøre selskapets kandidatpool større, noe som til syvende og sist kan bedre rekrutteringsresultatene.

Arbeidstakerne ønsker også større mangfold på arbeidsplassen, spesielt yngre arbeidstakere. I en nyere undersøkelse mente for eksempel 74 % av millennials at selskapene med en mangfoldig arbeidsstyrke var mer innovative enn de uten. Bygger dere en mangfoldig arbeidsstyrke, kan det gi selskapet ditt en dytt fremover i en økonomi som blir stadig mer globalisert.

8. utnytt innleid arbeidskraft

Globale studier viser at mer enn 3 av 4 arbeidsgivere allerede bruker fleksible bemanningsløsninger, som for eksempel innleide eller midlertidige arbeidstakere. Denne etterspørselen forventes bare å øke etter hvert som kompetansemangelen intensiveres de kommende årene. Det er imidlertid mange fordeler med å bruke innleid arbeidskraft. Innleid arbeidskraft gjør det for eksempel mulig for selskapet ditt å skalere arbeidsstyrken opp eller ned i takt med skiftende produksjonsbehov. Når det gjøres riktig, kan det å utnytte innleid arbeidskraft hjelpe selskapet ditt med å spare penger og øke produksjonen.

Trikset er å ha en effektiv plan for å lykkes med å administrere et team av innleide arbeidstakere. Det bør være etablert en prosess for alt fra rekruttering til opplæring til planlegging av skift for innleide arbeidstakere. Hos Randstad har vi mange års erfaring med å administrere innleid arbeidskraft og kan gi den løpende støtten selskapet ditt trenger.

9. forbedret medarbeiderengasjement

Med dagens mangel på arbeidskraft som forventes å fortsette de neste årene, prioriterer mange arbeidsgivere å holde på medarbeiderne. Målet med denne strategien er å redusere gjennomtrekken i selskapet slik at det blir færre ledige stillinger å fylle. Ifølge siste Randstad Employer Brand Research vurderer 1 av 4 norske arbeidstakere å bytte jobb. 

Denne forskningen viser at arbeidsgivere må gjøre noe aktivt for å lokke arbeidstakerne sine til å bli. Forskning viser en direkte sammenheng mellom det å beholde medarbeiderne og forbedret medarbeiderengasjement. Faktisk viser en studie at svært engasjerte selskaper har en 59 % lavere gjennomtrekksrate.

Teknikker som anerkjennelses- og belønningsprogram, regelmessige statussamtaler, empati og sterk og transparent kommunikasjon er kjent for å bidra til å øke engasjementet i arbeidsstyrken. Å utvikle en sterk strategi for medarbeiderengasjement kan ikke bare forbedre ansattlojaliteten, men også redusere fraværet og øke lønnsomheten. 

10. omdisponer arbeidsstyrken

Den brutale virkeligheten er at det sannsynligvis kommer til å bli mer utfordrende å skaffe seg den rette kompetente arbeidskraften i årene som kommer. En av de beste måtene å overvinne dette hinderet på, er å fokusere på arbeidstakernes interne mobilitet. Faktisk viser en nyere studie at 60 % av de ledige stillingene i et selskap vanligvis kan fylles av den nåværende arbeidsstyrken. En omdisponering av arbeidsstyrken kan imidlertid bare skje med de riktige mulighetene for kompetanseheving og omskolering.

Det er viktig å ha en klar og transparent prosess for karriereutvikling og avansement i selskapet. Du kan også bruke en rekke digitale verktøy for å identifisere hvilke arbeidstakere som egner seg for ulike åpne roller i selskapet. Som tidligere nevnt kan for eksempel HR-teknologi hjelpe selskapet ditt med å vurdere arbeidstakernes evner og anbefale opplæringsmuligheter. 

11. samarbeid med et selskap innen HR-løsninger

Samarbeid med et selskap innen HR-løsninger kan gi ytterligere støtte og hjelpe selskapet ditt med å tiltrekke seg og beholde kandidatene det trenger for å hente seg inn igjen og gå videre i det post-pandemiske markedet.

Hos Randstad har vi for eksempel en unik tilgang til vår enorme database med forhåndsscreenede kandidater, og kan hjelpe dere med å filtrere gjennom disse søkerne for å finne de som samsvarer med kriteriene dere har fastsatt. For selskaper med en stor arbeidsstyrke kan vi til og med håndtere kandidathåndteringen for å forbedre kommunikasjonen med medarbeiderne, opplæringen og engasjementet på arbeidsplassen.

Du finner mer informasjon ved å laste ned vår guide som gir deg effektive tips for å rekruttere til tross for global mangel på arbeidskraft.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her