Mange bedrifter har vært nødt til å endre hvordan de opererer og hvordan folk gjør jobben sin som følge av pandemien. Dette gjør at en viktig suksessfaktor for mange selskapene vil være evnen til å administrere en ekstern arbeidsstyrke.

sme-cj6-1635232480-d2c38b5712848a25cdff
sme-cj6-1635232480-d2c38b5712848a25cdff

COVID-19 tvang arbeidsgivere i mange land og bransjer til å gå over til hjemmekontor – en endring som forventes å ha permanente konsekvenser. PwCs CEO Panel Survey, som ble gjennomført blant nesten 700 bedriftsledere i juni og juli 2020, viste at 78 % så på eksternt samarbeid som et "varig skifte". 

Pandemien viste også mange ansatte hvordan det ikke bare kan være mulig å jobbe hjemmefra, men også hvilke fordeler det kunne gi. Mange opplevde å få bedre tid, fleksibilitet og kontroll over balansen mellom arbeid og fritid. De som har opplevd dette som en gevinst vil sannsynligvis se en full retur til kontoret som et steg i feil retning. 

Workmonitor-undersøkelsen vår fra desember 2020 viste at 35 % av de globale respondentene så en hybridløsning – med noen dager på arbeidsplassen og noen hjemme – som en ideell arbeidsordning.

Når du ser på hvor avgjørende det er å sikre at du alltid har de rette menneskene i arbeidsstyrken – både når det gjelder antall ansatte og tilgjengelig kompetanse– er rekruttering en viktig prosess som du må kunne administrere eksternt.

Hos Randstad er en av måtene vi hjelper kundene med å nå sine mål og optimalisere HR-prosessene på å holde dem oppdatert med de nyeste og mest innovative teknologiene. Dette kan hjelpe deg med å sette opp hele arbeidsflyten for rekruttering på nytt, eller fokusere på å gjøre et bestemt aspekt av den mer effektiv.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

slik kan randstad hjelpe deg å optimalisere en virtuell rekrutteringsprosess.

Last ned guide: 6 hr-verktøy for å lykkes med virtuell rekruttering.

Her er noen av HR-teknologiverktøyene vi bruker for å optimalisere rekrutteringsprosessen:

virtuelle rekrutteringsarrangementer

Et av de mange aspektene ved HR og ledelse av arbeidsstyrke som ble tvunget til endring i 2020, var arbeidsgivernes bruk av rekrutteringsarrangementer for å komme i kontakt med og tiltrekke seg talenter. Da det ble klart at det ikke ville være gjennomførbart med store folkemengder som samlet seg innendørs, måtte fysiske arrangementer avlyses og i noen tilfeller erstattes av virtuelle alternativer.

Dette er noe alle bedrifter og arbeidstagere kan forvente å se mer av i fremtiden. En av LinkedIns anslåtte trender som vil definere rekrutteringslandskapet i 2021 er at virtuell rekruttering vil vedvare. 70 % av HR-medarbeidere sier at dette vil bli den “nye standarden”.

Bortsett fra de åpenbare helsemessige grunnene til å avholde virtuelle rekrutteringsarrangementer under COVID-19-pandemien, finnes det flere fordeler ved denne tilnærmingen:

  • Mulighet for høyere oppmøte, siden arrangementer på nett kan gjøres tilgjengelig for alle hvor som helst i verden med en internettforbindelse
  • Enkel deling av digitalt innhold og markedsmateriell som firmavideoer og karrièrebrosjyrer
  • Øyeblikkelig og sikker live-chat
  • Rask screening av kandidater og forenklede søknadsprosesser

Vi kan rådgi bedriften med tanke på hvordan de skal kunne gjennomføre slike arrangementer, blant annet ved å benytte verktøy som Brazen, en virtuell plattform for rekrutteringsarrangementer som kan hjelpe deg med å identifisere og komme i kontakt med topptalenter. Denne programvaren tilbyr funksjoner som er spesielt designet for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av virtuelle arrangementer, for eksempel chatterom og separate "boder" som er tildelt hver åpne stilling.

Det kan være spesielt nyttig å bruke den nyeste teknologien til å være vert for egne rekrutteringsarrangementer på nettet, for å målrette seg mot spesifikke grupper og bygge relasjoner med kandidater med rett kompetanse. 

løsninger for planlegging av arbeidsstyrken

Når du må planlegge midlertidig arbeidskraft for å fylle hull i arbeidsstyrken din, eller du trenger talenter for å bidra i et kortsiktig prosjekt slik at du har ønsket framdrift, er det viktig at prosessen er så velfungerende som mulig. For arbeidsgivere som er vant til tradisjonelle planleggingsmetoder på arbeidsplassen – for eksempel visualisering og tildeling av ressurser i regneark – kan det virke skremmende å skulle utføre nøkkelprosessene eksternt. Heldigvis finnes det tilgjengelige teknologier som kan støtte og optimalisere planleggingen av den eksterne arbeidsstyrken.

Tilnærmingen vi bruker til planlegging av arbeidsstyrken gir fleksibilitet til å bytte mellom to forskjellige tilnærminger, avhengig av behovet ditt. Randstad Youplan gir deg kontroll og oversikt over ressursene, slik at du kan maksimere effektiviteten i din egen planlegging. Hvis du derimot heller vil sette bort hele planleggingen av arbeidsstyrken kan du gjøre det med Weplan, eller du kan finne en kombinasjon av disse to metodene som fungerer bra for deg. Vi kan til og med hjelpe deg med å sette opp tidsplaner for ansatte som ikke er ansatt gjennom Randstad.

Fordelene med denne typen teknologi har blitt spesielt tydelige når flere og flere jobber på ulike lokasjoner. Mange selskaper har blitt avhengige av digitale verktøy og systemer som er tilgjengelige når som helst og hvor som helst.

verktøy for videointervju

Videobaserte teknologier ble en redningsbøye for utallige selskaper i 2020. COVID-19-restriksjonene førte til betydelig vekst i bruk av hjemmekontor, og medarbeidere ble avhengige av verktøy som Zoom, Skype, Google Meet og Microsoft Teams for å holde kontakten med hverandre.

Det er ikke bare samarbeidet internt i arbeidsstyrken som kan dra nytte av videoverktøy. Når du rekrutterer eksternt, kan du bruke video for å legge til en ekstra dimensjon i prosessen.

Det finnes mange eksempler på hvordan dette fungerer. I tillegg til grunnleggende kontroller som å gå gjennom CV-en til jobbsøkere, se på LinkedIn-profilen og skanne gjennom en liste over kvalifikasjoner og erfaring, har du sannsynligvis lyst til å se hvordan de snakker og presenterer seg for å få et bedre inntrykk av hvem de er som person. Derfor er intervjufasen av rekrutteringsprosessen så viktig, og takket være videoteknologi kan intervjuene fortsette å finne sted selv når deltagerne ikke kan være i samme rom.

Med verktøy som Modern Hire kan du gjennomføre intervjuer via video, men også bruke tilleggsfunksjoner som et planleggingsverktøy. Modern Hire har en live videofunksjon for å gjennomføre intervjuer ansikt til ansikt, samt et alternativ som kan presentere og lagre innspilte videoer, noe som viser seg nyttig i screeningfasen og når du trenger å dele opptak med eksterne team og interessenter som er involvert i beslutningsprosessen.

Programvaren lar deg også benytte video av personer fra firmaet ditt, for eksempel teammedlemmer eller ledere søkeren kanskje skal jobbe sammen med. Dette bidrar til å presentere den menneskelige siden av organisasjonen og gir en ekstra dimensjon til den virtuelle rekrutteringsprosessen.

referansesjekk

Hvis digitaliseringen av rekrutteringsprosessen inkluderer at man fjerner seg fra personlig, manuell og papirbasert praksis, kan det være at du vil vurdere en digital referansesjekk.

Vurdering av referanser er et viktig aspekt ved rekruttering. Den kan hjelpe deg med å sjekke de mest grunnleggende kravene til en person som skal vurderes for en bestemt stilling – om vedkommende har erfaring fra en nøkkeldisiplin eller prosess, for eksempel – og kan også gi de endelige forsikringene du trenger for å komme til en endelig ansettelsesbeslutning.

Referansesjekken kan være en tidkrevende og arbeidskrevende prosess, noe som gjør den til et godt alternativ for digitalisering og automatisering.

Vi bruker Checkster til å optimalisere dette stadiet av rekrutteringssyklusen, og erstatter tradisjonelle referansesamtaler med en digital arbeidsflyt for å spare tid, øke effektivitet og kontakte flere referanser enn du ellers ville gjort. Plattformen har også ulike tilleggsfunksjoner, inkludert et dedikert system for innsamling og konsolidering av tilbakemeldinger fra intervjuere. Dette hjelper til å fjerne feilkilder fra ansettelsesprosessen og bidrar til slutt til at rekrutteringen kan gjennomføres med større presisjon. 

vurdering av ferdigheter

Når du har navigert gjennom de tidligste stadiene av rekrutteringen for bestemte stillinger og begynt å avgrense mengden av søkere, kommer tanken om å gjøre vurderinger. Når en ekstern arbeidsstyrke er involvert får dette en helt ny dimensjon, hvor personlige intervjuer og vurderingsdager på testsentre blir vanskelige eller umulige.

Videoteknologi vil sikkert få en viktig rolle her, gjennom funksjoner som å vise en kort video og følge den opp med et spørsmål. Det er imidlertid også verdt å tenke på hvordan du kan være mer innovativ og potensielt snu fjern-elementet i prosessen til din fordel ved å ønske banebrytende verktøy og vurderingsmetoder velkommen.

Vi hjelper kundene våre med å legge til en ny dimensjon i kandidatevalueringene med systemer som Pymetrics, som bruker atferdsvitenskap, psykometri, spillifisering og AI for å matche talenter og muligheter. En viktig del av Pymetrics-tilnærmingen er å gå lenger enn CV-en og bygge et mer nyansert bilde av folks evner og hvilke stillinger som passer for dem. Dette kan føre til positive resultater både for jobbsøkere og arbeidsgivere.

En annen innovativ plattform som passer godt til en moderne ekstern arbeidsstyrke er HackerRank, et rekrutteringssamfunn og vurderingsverktøy på nett som søker opp og rangerer programvareutviklere ved å angi kodingsutfordringer. Dette er et godt eksempel på hvordan kraften av moderne teknologi og digital infrastruktur kan gjøre det mulig for fagfolk å demonstrere sine ferdigheter og koble virksomheter med spennende talenter, uavhengig av geografiske grenser.

kunstig intelligens (AI) og automatisering

Hvis en av de vanlige utfordringene dine er å håndtere noen av de mest tidkrevende aspektene ved rekrutteringsprosessen – for eksempel tidlig screening av søknader for å finne de mest hensiktsmessige som bør gå videre til neste trinn – kan du dra nytte av kraften som ligger i kunstig intelligens og automatisering.

Innovasjon på disse områdene kan åpne opp for nye fordeler for HR på en rekke ulike måter, og gjøre det enklere å administrere arbeidsstyrken eksternt. Du kan nå bruke dedikert programvare til å screene CV-er og distribuere chatboter for å få kontakt med jobbsøkere og svare på spørsmål på høyt nivå i sanntid, 24 timer i døgnet.

Verktøy som dette kan hjelpe deg med å øke effektiviteten og gjøre overgangen til en ekstern arbeidsstyrke enklere ved å tilby teknologiene som kreves for effektivt samarbeid og informasjonsdeling.

En av de mest verdifulle fordelene for arbeidsgivere er muligheten til å avlaste rekrutteringsaktivitetene i toppen av trakten. Plattformen kan overta oppgaver som søk, screening og anbefaling av egnede kandidater for tilgjengelige stillinger, samt planlegge de neste trinnene.

Jobbsøkere drar også nytte av en raskere og mer effektiv søknadsprosess, umiddelbare svar på grunnleggende spørsmål og muligheter til å gå utover CV-en og dele mer informasjon med potensielle arbeidsgivere.

Et nyttig verktøy er Crunchr, en dedikert skyløsning for planlegging og analysering av arbeidsstyrken. Denne programvaren kan hjelpe deg med å samle inn HR-data fra en rekke kilder og få relevant innsikt i hvordan de ansatte presterer og hvor du kan gjøre forbedringer.

Hvis du leter etter en detaljert oversikt over verktøyene vi bruker for å levere de beste resultatene for kunder og jobbsøkere, kan du laste ned en kort veiledning til noen av våre mest spennende HR-teknologiverktøy. Alle verktøyene i denne artikkelen er i bruk i Randstad, og vi benytter flere av disse daglig i Norge.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her