Logistikkbransjen har vært spesielt utsatt av pandemien, med lokale lockdowns, stengte grenser og forstyrrelser i produksjonen og leveranser.

1099
1099

Men logistikksektoren har også et stort potensial for å blomstre i den ’nye normalen’ i kjølvannet av pandemien. Research har vist at det er økende etterspørsel etter nøkkelressurser, som forventes å gi en økning i markedsverdi fra USD 2,7 mrd. i 2020 til USD 3,2 mrd. i 2021.

For å overleve i dagens situasjon og dra nytte av mulighetene som kan ligge rundt neste sving, må HR-prosessene i bedriften din være så effektive og av så høy kvalitet som mulig.

Her er fem eksempler på hvordan det å samarbeide med en dedikert HR-partner kan bidra til at dere oppnår målene og innfrir utfordringene dere står overfor:

reduserer arbeidsbyrden for HR

Mange små og mellomstore bedrifter i logistikksektoren har ikke en egen HR-avdeling. Ofte er det én person som tar seg av alt som har med HR å gjøre, samtidig som vedkommende også skal forholde seg til økonomisaker, salg, den daglige driften og alle de andre prosessene som er involvert i å drive en bedrift.

Hvis dette høres kjent ut, kan du ha stor nytte av å outsource noen av de vanskeligste og mest tidkrevende HR-oppgavene til en erfaren partner: Det reduserer arbeidsbyrden og fjerner stress, og gir deg mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten.

Du er kanskje bekymret for kostnadene ved å samarbeide med en ekstern leverandør av HR-tjenester, men det finnes mange eksempler på at det faktisk kan være en effektiv løsning som gjør at du sparer penger.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

slik kan randstad hjelpe deg med å rekruttere logistikkmedarbeidere.

last ned guide

kostnadseffektivitet

For små og mellomstore bedrifter som bare fokuserer på å overleve i den nåværende situasjonen, er det å holde kostnadene under kontroll høyt prioritert.

Men selv om det å jobbe med en dedikert leverandør av HR-tjenester kanskje virker som nok en utgift, kan det faktisk bidra til at du sparer penger ved at hele HR-funksjonen din effektiviseres.

Optimalisering av prosessene rundt menneskelige ressurser kan hjelpe deg å spare penger ved at du:

  1. reduserer overtidskostnadene, siden du blir bedre stilt til å oppskalere kapasiteten i arbeidsstyrken i tråd med at etterspørselen varierer
  2. unngår høyt gjennomtrekk i bedriften, siden bedre kandidatutvelgelse, onboarding og opplæring reduserer risikoen for at folk vil slutte
  3. minimerer produktivitetstap når eksisterende ansatte er borte fra jobb eller permittert
  4. benytter deg av midlertidig arbeidskraft når du har kortsiktige behov, noe som eliminerer behovet for kostbare faste stillinger

fleksibilitet

Logistikkfirmaene i dag må navigere gjennom usikre og uforutsigbare farvann. For å lykkes i denne situasjonen må bedriften ha fleksible prosesser knyttet til HR og bemanningsplanlegging. Du må være smidig nok til å respondere på trender i markedet, uansett om du må oppskalere for å møte en plutselig økning i etterspørselen eller redusere kapasiteten på grunn av uventede eller sesongbaserte stille perioder.

En fleksibel tilnærming til bemanning kan hjelpe deg med å lykkes i dette miljøet. Ved å samarbeide med en spesialisert HR-partner kan du dra full nytte av midlertidig arbeidskraft – et segment i arbeidsstyrken som er i vekst.

I tillegg finnes det store fordeler ved å bruke dedikerte løsninger som verktøy for skiftplanlegging, som kan være helt avgjørende i spesielt travle perioder.

rask levering

De gangene du står overfor uforutsette muligheter du bare får sjansen til å gripe én gang, er det viktig at du kan handle raskt. Dette er ikke alltid lett hvis du bærer hele ansvaret for HR-funksjonen i bedriften din på dine egne skuldre, uten ekstern hjelp.

Hvis du har et umiddelbart behov for mer personell – enten det er på permanent eller midlertidig basis – kan outsourcing av sentrale oppgaver som å finne, intervjue og onboarde kandidater gjøre at du finner folkene du trenger så raskt som mulig.

Det kan være særlig verdifullt å få støtte fra en partner innen HR-tjenester når du må håndtere ting som f.eks. å innhente arbeidstillatelser for gjestearbeidere eller tilby skreddersydd opplæring for en bestemt rolle – for eksempel for en stilling der man må ha sertifikat for gaffeltruck.

den menneskelige faktoren

Med covid-19 ble det nødvendig å holde fysisk avstand til andre, noe som har ført til en betydelig økning i jobbing hjemmefra og bruk av teknologi for å holde kontakten med ledere, ansatte og kolleger.

Mindre virksomheter i sektorer som logistikkbransjen er kanskje ikke så godt stilt for å gå over til digitale verktøy og prosesser, og det er gjerne ønskelig å jobbe sammen fysisk. Pandemien er imidlertid fortsatt en realitet, og det er fortsatt viktig å kunne holde avstand – men nå som samfunnet gradvis gjenåpnes, er det mange selskaper som kommer til å ville gå tilbake til den «gamle» måten å jobbe på.

Viktigheten av å balansere teknologi og den «menneskelige faktoren» i rekruttering er noe Randstad tar for seg i Tech & Touch-komponenten av merkevareidentiteten vår. Vi bruker teknologi der det er hensiktsmessig, men vi ønsker også å være en menneskelig partner for kundene våre.

Hvis du ønsker å lykkes i denne unike situasjonen for logistikkbransjen ved å få maksimalt ut av arbeidsstyrken din, kan dette være et godt tidspunkt å snakke med en spesialist innen HR-tjenester på.

about the author
ragne odberg myrsve
ragne odberg myrsve

Ragne Odberg Myrsve

business area director

Business Area Director i Randstad. Har 20 års erfaring fra bemanningsbransjen og er leder for 6 distriktskontorer i selskapet. Er opptatt av å skape en arbeidsplass der mennesker trives og skaper resultater sammen.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her