Det kan være flere grunner til å si opp et arbeidsforhold, men det er noe de fleste arbeidstakere må gjennom i løpet av karrieren. Vi bytter jobb på grunn av studier, flytting. mistrivsel, vi har fått jobb andre steder eller ønsker en helt ny karrierevei. Det er slutt på tiden da folk fikk gullklokke for lang og tro tjeneste. Vi bytter oftere jobb, og dermed må vi skrive oppsigelse oftere. Likevel er dette noe mange gruer seg til.

hva skal det stå i brevet?

En oppsigelse trenger ikke å være så vanskelig. For det første er det ikke så mange formkrav til en oppsigelse fra arbeidstakers side. Det eneste som kreves er at oppsigelsen er skriftlig. Du kan sende oppsigelsesbrevet som vedlegg på mail, men vi anbefaler at den leveres personlig. Eventuelt informerer du arbeidsgiver om avgjørelsen, og sender den så på mail. Du kan gjerne be om å få en bekreftelse tilbake, slik at det ikke er noen tvil om datoen.

Når det kommer til selve begrunnelsen, så er det opp til deg selv hva du forteller. Det er ikke vanlig med en lang begrunnelse i oppsigelsesbrevet. Dette har først og fremst til hensikt å være dokumentasjon på oppsigelsen og datoen det blir gjort. Fatt deg derfor i korthet, og bruk malen vår som eksempel på hvor enkelt det kan gjøres.

Last ned mal for oppsigelse

Grunnen til at datoen for oppsigelse er viktig, er at den normalt gjelder fra første dag i påfølgende måned, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

oppsigelsestid

Oppsigelsestiden er gjerne regulert i arbeidskontrakten, men dersom den ikke nevner noe om dette, så er hovedregelen en måned om du har jobbet kortere enn fem år i virksomheten. (jf. Arbeidsmiljøloven § 15-3.) Har du jobbet mellom fem og ti år er oppsigelsestiden to måneder, og dersom du har jobbet lengre er den tre. Det skal helt spesielle forhold til om den skal være kortere enn det loven beskriver, men prøvetid kan være et eksempel på et arbeidsforhold der særskilte regler gjelder. Les mer om hva som gjelder her

rettigheter ved egen oppsigelse

Er grunnen til at du sier opp at du er frustrert og lei? Har du ingen ny jobb å gå til? Husk at du har helt andre rettigheter når du er sagt opp av arbeidsgiver i forhold til når det er du som avslutter arbeidsforholdet. Du får blant annet 12 ukers karantene før du får dagpenger. Det kan derfor koste deg dyrt å si opp, så med dette i tankene bør du gjøre deg noen sonderinger i forhold til muligheten til å skaffe deg en ny jobb før du avslutter den gamle. Er du i tvil om hvilke regler som gjelder, så ta gjerne en prat med NAV for du tar en endelig beslutning eller les mer her.

slutt med stil

Til slutt anbefaler vi deg uansett oppsigelsesgrunn å jobbe som normalt ut oppsigelsestiden. Selv om motivasjonen kan være sviktende i siste del av arbeidsforholdet, er det gjerne denne perioden du huskes best for, så gjør ditt beste for å avslutte med stil. Se på det som en investering i din videre karriere, da det er dette som kan sørge for at de gode referansene forblir gode. Er du usikker på hvor neste jobb befinner seg? Ta en titt på våre ledige stillinger, og registrer gjerne en CV for å være sikker på at våre rekrutterer har mulighet til å finne deg når en jobb som passer din profil dukker opp.