Jobbe på lager eller i industri og produksjon? | Randstad | Randstad
Bemanning och rekrytering inom produktion och verkstad

industri og produksjon

Industri og produksjoner et av de mest konkurranseutsatte områdene akkurat nå. Vi er spesialisert på bemanning og rekruttering innen området, og har derfor sikret oss kompetent personell som kan hoppe inn og prestere effektivt på kort varsel.

bemanning og rekruttering innen industri og produksjon

Vi vet hva som skal til i en presset bransje: Rett person, på rett plass til rett tid. Så enkelt men likevel så vanskelig. Vi har flere års erfaring fra industri og produksjon og vet at hurtighet er like viktig som kvalitet for å sørge for at produksjonen ikke stopper opp. Trenger du hjelp med bemanningen – ta kontakt i dag så ser vi på en løsning sammen.