Omstilling - Coaching og bistand ved nedbemmaning | Randstad | Randstad

omstilling

Vårt spesialistselskap, Dfind, tilbyr omstillingstjenester som outplacement og karriereutvikling. Bedrifter i endring kan vi støttes med Talent Management, Performance Management, og Change Management.

Omstilling - coaching utformet for ditt behov

Vårt spesialistselskap, Dfind, er spesialister innen outplacement, individuell prestasjonsutvikling og kompetansekartlegging. Det er mange som forbinder omstilling med ensidig fokus på nedbemanning i dag – men vårt team kan være viktige støttespillere lenge før din bedrift skal gjennom en større omstilling. Vi arbeider med velprøvde metoder, etisk adferd og støtter gjennom coaching. Vi har en metodisk tilnærming som er utprøvd over flere år i flere land. De grunnleggende forutsetningene for vår metodikk ligger i den enkeltes unike verdi og hva denne betyr for den enkelte arbeidstakers suksess. Mer enn 60 000 mennesker har gjennomgått vårt program siden 1991.

Dfind kan også være med å gjøre kompetansekartlegging. Er du ny som leler og vil ha oversikt over den kompetansen du skal lede? Er selskapet i en presset situasjon og må tilpasse seg endrede markedsforhold? Da kan vi være en viktig samarbeidspartner slik at du raskt blir bedre rustet til å levere resultater.

For å lese mer om Dfind, klikk her

ønsker du å kontakte oss?

Vil du diskutere personalbehov, eller får mer informasjon om våre tjenster?

Ring oss på +47 400 21 400, eller fyll ut vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg.

Til kontaktskjema