Hvis du ønsker å bygge et sterkt employer brand og sette sammen en arbeidsstyrke som vil drive organisasjonen din til nye nivåer av lønnsomhet og suksess, må du fokusere på mangfold og inkludering.

lv-cj8
lv-cj8

Forskning har vist at det å ha en bred og likeverdig representasjon av kjønn, alder, etnisitet, nasjonalitet og faglig bakgrunn i virksomheten kan gjøre deg mer innovativ, føre til økte resultater og ikke minst gjøre bedriften attraktiv for talentfulle jobbsøkere.

Hvis du er opptatt av å gå videre på reisen til mangfold, men ikke er sikker på hvordan du skal ta de neste stegene, kan vi gi deg innsikten og ekspertisen du trenger for å optimalisere rekrutteringsprosessene og øke engasjementet hos jobbsøkerne.

hvorfor du trenger en mangfoldig arbeidsstyrke

Hvorfor er mangfold så viktig? Forskning og rapporter har fremhevet en rekke årsaker, som omfatter alt fra grunnleggende forretningsprinsipper som lønnsomhet til din evne til å tiltrekke deg og beholde neste generasjons talenter.

drive resultater gjennom innovasjon

Innovasjon kan spille en avgjørende rolle i bedriftens prestasjoner og resultater. Hvis du er i stand til å komme med nye ideer og nye perspektiver, vil du være bedre rustet til å overvinne vanlige utfordringer og oppdage muligheter som du ellers kan gå glipp av. Forskning har vist at mangfold – spesielt på ledernivå – styrker innovasjon.

I en studie fra Boston Consulting Group (BCG), som omfatter mer enn 1700 selskaper i åtte land, rapporterte organisasjoner med et mangfold på ledernivå over gjennomsnittet på innovasjonsinntekter. Dette lå 19 prosentpoeng høyere enn i bedrifter med mindre varierte lederteam. Innovasjonsinntektene ble målt på grunnlag av inntekter generert fra nye produkter og tjenester lansert i løpet av de tre årene frem til undersøkelsen.

BCG påpekte at personer med ulik bakgrunn kan se på det samme problemet og komme med helt forskjellige løsninger. Når du har en mangfoldig arbeidsstyrke, er du mer tilpasningsdyktig og vil sannsynligvis generere løsninger som fungerer.

McKinsey har gitt lignende innsikt i hvordan eklektiske team gir bedre forretningsresultater i en serie studier, hvor den siste ble publisert i mai 2020. Den viste at organisasjoner med de mest kjønnsmangfoldige lederteamene hadde 25 % større sannsynlighet for å ha en lønnsomhet over gjennomsnittet enn de som lå etter på dette området. Organisasjoner i toppkvartilen for etnisk og kulturelt mangfold utkonkurrerte de som lå i bunnkvartilen med 36 % i lønnsomhet.

tiltrekke og beholde kandidater

Suksess eller fiasko i forretningsvirksomhet avhenger av mange faktorer, men en av de viktigste er de ansatte. Hvis du har en talentfull arbeidsstyrke som er dedikert til å hjelpe selskapet med å lykkes, kan du føle deg trygg på at du befinner deg i best mulig posisjon til å overvinne hindringer og identifisere veier for fremtidig vekst. Det vil imidlertid bli stadig vanskeligere å skaffe talentet du trenger hvis du ikke forplikter deg til mangfold.

Fire av fem arbeidere (80 %) har sagt at inkludering er en nøkkelfaktor for dem når de velger en arbeidsgiver, ifølge forskning fra Deloitte, mens 72 % vil vurdere å forlate en organisasjon for en som er mer inkluderende.

Dette er et spesielt viktig tema for yngre generasjoner, som representerer fremtidens arbeid. Mer enn fire av fem Gen Z-kandidater (83 %) undersøkt av Monster sa at et selskaps engasjement for mangfold er en viktig vurdering når de evaluerer potensielle arbeidsgivere.

hold deg relevant og konkurransedyktig

Moderne arbeidsgivere må erkjenne at mangfold i arbeidsstyrken ikke lenger er "fint å ha", eller et utydelig mål som skal nås en gang i fremtiden, men noe som må få topp prioritet akkurat nå.

Det er viktig å engasjere seg i dette problemet og jobbe for å drive fremgang på denne fronten hvis du vil bygge et overbevisende employer brand og vise at du er i tråd med behovene og interessene til moderne arbeidere. Dette er spesielt viktig hvis du vil unngå å merke følgene av økende ferdighetsmangler.

Unngår du å handle, kan dette også sette deg i fare for å falle bak konkurrentene i markedet for topptalenter. BCGs forskning viste at 75 % av respondentene følte at mangfold har skutt fart i organisasjonene sine, og det rapporteres om raskere fremgang i fremvoksende markeder som Kina, Brasil og India. Tilsvarende, i PwCs Global Diversity and Inclusion Survey, sa 76 % av folk at dette var en oppgitt verdi eller et prioritert område for arbeidsgiveren.

Noen av verdens mest vellykkede virksomheter har vist hva som kan oppnås ved å forplikte seg til dette temaet. Accenture er for eksempel vist i DiversityIncs liste over de 50 beste selskapene for mangfold i 14 påfølgende år, og rangert som nummer fem i 2020. Det profesjonelle servicefirmaet sier at engasjementet for folkene og å "akselerere likestilling for alle" gjør det mulig for dem å "tiltrekke seg, utvikle, inspirere og belønne topptalenter".

Hotellkjeden Marriott International, som først ble vist på den nyeste DiversityInc-listen, sier at å omfavne forskjeller er "avgjørende" for suksessen. Kjeden er for tiden involvert i initiativer som inkluderer tverrkulturelle workshops, Women's Leadership Development Initiative og opplæring for kvinnelige ledere i bedriftsstyrer.

mangfold i rekruttering: hvordan vi kan hjelpe

Hvis du har et mål om mangfold for arbeidsstyrken som du er klar til å begynne å jobbe mot, men ikke er sikker på hvordan du tar neste skritt, kan vi hjelpe deg med å optimalisere rekrutteringen.

informasjon om hva arbeidere ønsker

For å appellere til et bredest mulig spekter av søkere, må du vite hva moderne jobbsøkere leter etter hos en potensiell arbeidsgiver.

Vi har forsket på det som virkelig betyr noe for ansatte i mer enn 20 år. Denne informasjonen kan hjelpe deg med å bygge et relevant og overbevisende employer brand, noe som er viktig hvis du vil tiltrekke deg og beholde mangfoldige talenter.

Vår siste Employer Brand Research-rapport viste for eksempel at arbeidsmiljøet er viktigere for Gen Z-søkere enn for millenniumsgenerasjonen og Gen X, som har større sannsynlighet for å prioritere balanse mellom arbeid og fritid og langsiktig jobbsikkerhet. Denne typen informasjon kan hjelpe deg med å gjøre en mer målrettet tilnærming for å rekruttere arbeidere fra en rekke aldersgrupper.

Funnene fremhevet også sentrale forskjeller i hva de ansatte ønsker basert på kjønn. Litt over halvparten (51 %) av kvinnene sa for eksempel at de så muligheten til å kjøpe selskapets aksjer som en attraktiv fordel, sammenlignet med seks av ti menn (61 %).

nye perspektiver på rekrutteringsprosessen

Hvis du vil ansette mangfoldige talenter, er det fornuftig å ha et bredt spekter av stemmer og bakgrunner i rekrutteringsteamet ditt.

Dette vil hjelpe deg med å bygge en mer inkluderende ansettelsesprosess, basert på innsikt og erfaring fra eksperter som kan tilnærme seg oppgaven fra en rekke ulike vinkler. Har du konsulentene våre i HR-teamet ditt, vil dette også gi deg fordelen av et friskt, objektivt syn på rekrutteringsmetodene dine, noe som vil hjelpe deg med å gjøre de riktige endringene for å engasjere deg med et bredere spekter av søkere.

Audra Jenkins, mangfolds- og inkluderingssjef i Randstad USA, gir råd: "Sørg for at du har et mangfoldig team som søker forskjellige perspektiver. Det hjelper også organisasjonen til å bli mer relevant for mangfoldige talenter.”

målrettet rekruttering

En annen anbefaling fra mangfolds- og inkluderingssjefen vår er å vedta en tankegang basert på "jakt og innsamling" når du vil søke etter og engasjere deg med et bredt spekter av talenter, i stedet for bare å "legge ut og be" om at forskjellige kandidater skal komme til deg.

Vi kan gi deg tilgang til data- og HR-teknologier som hjelper deg med å identifisere de beste stedene å lete etter personer som vil forbedre organisasjonen din. Rekruttering fra nettverket vårt av kontrollerte, velprøvde talenter kan også gi deg trygghet om at alle du ansetter har ferdighetene og erfaringene som kreves for å gjøre jobben med høy standard.

Vår dedikasjon for å fremme mangfold i den moderne arbeidsstyrken har blitt fremhevet av ulike lokale initiativer og partnerskap vi har dannet med ikke-statlige organisasjoner, regionale myndigheter og foreninger som hjelper oss med å finne forskjellige talenter. Eksempler er Without Borders, et program lansert av Randstad Italia, som har som mål å ansette migranter og flyktninger, samt samarbeidet vårt med Get Skilled Access i Australia, som fokuserer på å bryte ned barrierer for sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du vil vite mer om hvordan erfaringen og kunnskapen vår om rundt dette temaet kan hjelpe deg med å sette mangfold i front av rekrutteringsstrategien din, kan du ta kontakt med oss i dag.

Du kan også laste ned guiden for rekruttering, som gir et detaljert innblikk i "human forward"-tilnærmingen vår til ansettelser.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her