HR-ledere står for tiden overfor en utfordring som er ulik noe annet vi har opplevd: å hjelpe organisasjoner og deres ansatte tilbake til arbeid midt i en pågående viruspandemi.

933
933

COVID-19 har hatt en enorm innvirkning på utallige næringer over hele verden. Mange sektorer har opplevd sterk nedgang i etterspørselen, noe som har satt bedriftene i fare og resultert i at millioner av arbeidsplasser har gått tapt.

De bedriftene som har vært i stand til å fortsette virksomheten sin, må tilpasse seg en "ny normal". Ifølge McKinsey er det fire hovedkrefter som former den nye situasjonen:

  • Gjennomgripende endringer i etterspørselen
  • En endret arbeidsstyrke
  • Usikkerhet rundt regelverk og bestemmelser
  • Forståelsen av viruset

For HR-avdelinger er prioriteten akkurat nå å tilpasse seg den nye situasjonen og lage en strategi som balanserer forretningskontinuitet med helsen og trivselen til arbeidsstyrken. Det betyr at du må være klar over hva som er de viktigste utfordringene dine og finne effektive løsninger på dem.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

er du klar til å møte hr-utfordringene i den nye normalen?

last ned guide

beskytte helsen

Gitt de klare helseimplikasjonene knyttet til COVID-19-pandemien, må arbeidsgivere finne måter som folk kan komme tilbake til arbeidsplassen på med minimal risiko for sikkerhet og trivsel.

Forståelig frykt for å bli utsatt for koronaviruset gjør at noen mennesker er skeptiske til å komme tilbake til den fysiske arbeidsplassen sin. Ifølge Society for Human Resource Management nekter enkelte ansatte rett og slett å komme tilbake fordi de er svært bekymret for risikoen.

HR har en nøkkelrolle å spille i dette scenariet. Det første og kanskje viktigste skrittet er å starte en konstruktiv dialog med arbeidstakere som er urolige for å komme tilbake til arbeidsplassen. Lytt til bekymringene deres, spør hvordan du kan få dem til å føle seg mer trygge på å komme tilbake, og skisser sikkerhetstiltakene du setter inn for å beskytte de ansatte mot infeksjon.

Informasjon om beskyttelsestiltakene som er nødvendige i din bransje og mest effektive for din bedrift kan fås fra ulike kilder, inkludert:

  • Regjeringen
  • Bransjeorganer
  • Fagforeninger
  • Helsemyndighetene

HR-bransjen, med Randstad og andre ledende aktører i spissen, har samarbeidet om å gi en rekke veiledende råd for å komme trygt tilbake til arbeid i den nye normalen, inkludert eksempler på best praksis når det gjelder helse og sikkerhet, og praktiske tips til en effektiv oppstart.

opprettholde kapasiteten til arbeidsstyrken

Å sørge for at de ansatte føler seg trygge og fornøyde bør være HR-avdelingens primære mål, men den nye normalen skapt av COVID-19 vil også gi mange selskaper driftsutfordringer. En av disse er å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i arbeidsstyrken til at virksomheten kan starte opp igjen og generere inntekter.

Den globale arbeidsledigheten har steget kraftig i 2020 som følge av pandemien. Også i Norge har vi blitt hardt rammet, og i august 2020 var tallet på antall helt ledige nesten 100% høyere enn i fjor, og mange arbeidsgivere ble nødt til å permittere ansatte da økonomien stengte. Du kan også få problemer med at ansatte ikke kan gjenoppta arbeidet på grunn av helsemessige bekymringer eller omsorgsoppgaver. Kombinasjonen av disse problemene kan føre til alvorlige kapasitetsbegrensninger samtidig som du prøver å øke aktiviteten og få virksomheten tilbake på rett kjøl.

Heldigvis finnes det løsninger for bedrifter som har umiddelbare kompetansebehov og hull i arbeidsstyrken som må fylles. Utviklingen i arbeidslivet de siste årene betyr at oppdragsøkonomien og arbeidsstyrken knyttet til den nå er verdifulle kompetansekilder som HR-ledere kan benytte, og en strategi for fleksibel bemanning kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av dette.

En av de største fordelene med en fleksibel tilnærming til bemanning er muligheten til å innhente kompetansen og menneskene du trenger så raskt og kostnadseffektivt som mulig. Hvis du for eksempel mangler nøkkelpersonell på et viktig område av virksomheten på grunn av kortsiktige helsemessige hensyn, kan det å hente inn midlertidig arbeidskraft sikre at du har de menneskelige ressursene du trenger uten at du binder deg tidsmessig og økonomisk på samme måte som ved en fast ansettelse.

En slik høy grad av respons og effektivitet vil være avgjørende for mange bedrifter i dagens klima, spesielt de bedriftene som har blitt alvorlig økonomisk påvirket av pandemien.

Få mer informasjon

Dette er bare to av HR-utfordringene du kan møte når bedriften din skal tilpasse seg den nye normalen som følge av COVID-19.

En annen mulighet er at du må håndtere en langsiktig endring i hvordan folk ønsker å jobbe, for eksempel fordi ansatte som aldri har jobbet eksternt før nå vet at det er mulig og gjerne vil fortsette med dette.

Randstad har laget en guide som gir en grundigere gjennomgang av disse og andre problemstillinger, og gir mer veiledning om hvordan du kan navigere i denne unike situasjonen.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her