Mange arbeidsgivere sliter med å tiltrekke seg og ikke minst beholde de talentene de trenger. Med dagens stadige mangel på talenter og vedvarende kompetansegap, er det mange organisasjoner som ender opp med å ansette feil kandidat eller tyr til sesongarbeidere. Dette gjør det svært vanskelig å opprettholde en arbeidsstyrke av høy kvalitet.

604
604

Randstad tilbyr skreddersydde tjenester for rekruttering og HR for å hjelpe organisasjoner som din med å bygge opp en arbeidsstyrke av topp kvalitet. Vi skal ta en nærmere titt på de viktigste måtene Randstad kan hjelpe bedriften din med å bygge opp talentene den trenger.

Vil du vite mer om hvordan Randstad kan bidra til å forbedre medarbeiderengasjementet?

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan randstad kan bidra til å forbedre medarbeiderengasjementet.

book et møte

over 60 års erfaring.

Randstad har vært ledende innen rekruttering og HR-service i over 60 år. I løpet av denne tiden har vi hjulpet tusenvis av kunder med å fylle utallige roller med talenter av høy kvalitet. I dag har vi kontorer i over 38 markeder fordelt på fem kontinenter. Denne erfaringen gir oss et unikt perspektiv på det globale arbeidsmarkedet og en inngående forståelse av hvordan regionale forskjeller påvirker både arbeidsgiveres og arbeidstakeres forventninger.

I løpet av disse årene har vi forstått behovet for å tilpasse og endre strategiene våre for rekruttering og bemanninsplanlegging, for å møte de skiftende behovene til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere.

Ettersom dagens arbeidsgivere står overfor en rekke utfordringer, blant annet mangel på talenter, kompetansegap og overgangen til et kandidatdrevet arbeidsmarked, ligger vi fortsatt i tet med innovative verktøy, strategier og tjenester for å hjelpe kundene våre med å sikre seg og beholde den kompetansen de trenger for å lykkes i årene som kommer.

innsikt i arbeidsstyrkens engasjement.

Vi forstår at organisasjoner trenger mer enn å bare ansatte til ledige stillinger. Snarere trenger de at disse rollene fylles med kandidater som har de riktige ferdighetene, talentet og kompetansen. Og som er en god "job fit" og "boss fit" for rollen. For å gjøre dette til en realitet og levere de resultatene kundene våre trenger, bruker vi vår arbeidstakerinnsikt.

Innsamling og analyse av arbeidstakerinnsikt en topprioritet for oss. Vi utfører for eksempel vår regelmessige Workmonitor-studie som kaster lys over arbeidstakernes forventninger og årlig lønnsinnsikt fra hele verden. Samtidig som vi har vår årlige Randstad Employer Brand Research, som er verdens største uavhengige HR-undersøkelse. Der samler vi inn og analyserer arbeidstakerinnsikt slik som forventninger til lønn, motivasjon for å bytte jobb, forskjell på kjønn og andre spørsmål knyttet til arbeidsliv og employer branding. Disse dataene gjør at vi kan utvikle innovative rekrutteringsstrategier for å tiltrekke, engasjere og ansette de ideelle kandidatene for deg.

Det beste av alt er at vi tilbyr denne innsikten til arbeidsgivere over hele verden, slik at de bedre kan forstå dagens kandidater, deres motivasjon, atferd og forventninger. Med denne informasjonen kan organisasjoner bygge arbeidsmiljøer og retningslinjer som gir gjenklang hos arbeidstakerne.

innovative verktøy og teknologi for motiverte medarbeidere.

Hos Randstad bruker vi banebrytende teknologi for å finne, ansette og veilede talenter. Teknologien gjør det mulig for oss å forme rekrutteringsprosessen for å gi konsekvente og effektive resultater. Vi finner og engasjerer talenter som samsvarer med dine fastsatte kristerier, og forutser endringer i arbeidsmarkedet. Slik kan bedriften din tilby konkurransedyktige jobbtilbud. Denne kombinasjonen fører også til at medarbeiderne blir værende i bedriften lenger, og gir forbedret jobbtilfredshet.

Mens vår teknologi samler inn og lagrer verdifulle talentdata, omdanner våre talentanalyser disse dataene til verdifull innsikt. Denne innsikten bringer tydelighet og kunnskap inn i ansettelses- og HR-prosessen, ettersom vi bedre forstår de spesifikke behovene til kundene våre og atferden, motivasjonsfaktorene og forventningene til jobbsøkerne. 

Vi bruker denne informasjonen til å søke i vår store database med forhåndssjekkede kandidater for å bygge opp en talent-pool av høy kvalitet for våre kunder. Dette bidrar til å gjøre ansettelsesprosessen raskere og sikre at du kan finne de talentene du trenger når du trenger dem. 

I de tilfellene der vi ikke finner en egnet kandidat i vår talentpool, vil vi lage en robust rekrutteringsstrategi basert på vår lange erfaring, talentinnsikt og teknologi for å finne og engasjere kvalifiserte kandidater. Deretter kan vi følge kandidaten gjennom ansettelsesprosessen for å sikre at vedkommende aksepterer jobbtilbudet. 

motiverte medarbeidere forutsetter et menneskelig preg. 

Den ene faktoren som skiller Randstad fra andre rekrutteringsselskaper, er den menneskelige kontakten. Vi forstår at rekruttering er mer enn bare å fylle ledige stillinger med kvalifiserte kandidater. Vi vet at å skape en rekrutteringsprosess som gir bedre ansettelsesresultater, inkludert medarbeidere som blir værende, innebærer å finne de riktige kandidatene til de riktige rollene. Det krever ansettelser som passer både til jobben og til lederen.

Selv om kandidatinnsikt og innovativ teknologi kan gi oss informasjonen vi trenger for å forstå kandidatene bedre og finne kvalifiserte søkere, er det først når dette kombineres med menneskelig kontakt at treffsikre ansettelser finner sted.

Dette trinnet krever at teamene våre først tar seg tid til å forstå kundens behov fullt ut, inkludert hvilke ferdigheter de trenger både nå og i fremtiden. Om de trenger faste eller fleksible arbeidstakere eller en kombinasjon av begge, og andre bedriftsspesifikke krav de måtte ha. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å vite nøyaktig hvilken type kandidater kunden ønsker seg, og å utvikle skreddersydde profiler. Vi tar også en nærmere titt på bedriftskulturen, slik at vi kan ansette den som passer best for både jobben og lederen.

Den andre delen krever at vi engasjerer oss fullt ut i kandidatene som jobber gjennom Randstad. Vi tar oss også tid til å forstå kandidatenes karrieremål, styrker, interesser og bekymringer. Gjennom samtaler, tilbakemeldinger og intervjuer samler vi kontinuerlig innsikt om de talentene vi jobber med, og jo bedre vi forstår kandidatene, desto bedre er vi i stand til å plassere dem i stillinger de blir værende i. Dette er en faktor som kan bidra til å forbedre både bedriftens og kandidatenes karrieremuligheter. På sikt kan det også hjelpe organisasjonen din med å både forbedre medarbeidertilfredshet og å holde på de ansatte.

010-4
010-4

tilpassbare tjenester. 

Teamene våre i Randstad tilbyr et bredt spekter av løsninger for rekruttering og administrering av arbeidsstyrken, for å møte talentbehovene til våre mangfoldige kunder. Vi tilbyr helhetsløsninger for å møte alle arbeidsgiveres behov, fra rekruttering av talenter og introduksjonsprogram for nyansatte til opplæring av ansatte og skiftplanlegging. 

Vi er imidlertid klar over at ingen organisasjoner er like. Virkeligheten er at hver enkelt arbeidsgiver har sine egne spesifikke talentkrav, sin egen unike kultur og sine egne kandidatkriterier. Derfor tilbyr vi tjenester som kan tilpasses fullt ut. Som arbeidsgiver bestemmer du nøyaktig hvilke tjenester du vil at teamene våre skal håndtere, og hvilke tjenester du vil beholde internt. 

Dette betyr at bedriften din bare betaler for akkurat de tjenestene den trenger. Hvis du vil at teamene våre skal håndtere hele prosessen for rekruttering og personaladministrasjon, kan vi gjøre det. Hvis du bare vil at vi skal finne kvalifiserte kandidater og overlate selve ansettelsesprosessen til deg, kan vi også gjøre det.

Teamene våre i Randstad har ferdighetene, erfaringen, innsikten og teknologien som trengs for å sette bedriften din i kontakt med kandidater som samsvarer med kriteriene dine. Det er imidlertid vår menneskesentrerte tilnærming som skiller oss ut. Med vår unike innsikt får vi en bedre forståelse av arbeidsgiverens talentbehov og kandidatens karrieremål, interesser og behov. Dette gjør det mulig for oss å finne en bedre match av arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Vil du vite mer om hvordan Randstad kan bidra til å forbedre medarbeiderengasjementet?

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan randstad kan bidra til å forbedre medarbeiderengasjementet.

book et møte

vil du vite mer?

Hvert år gjennomfører Randstad en global undersøkelse om merkevarebygging for arbeidsgivere, også kjent som Randstad Employer Branding Report (REBR). I en verden i kontinuerlig endring blir det stadig viktigere å bygge en merkevare som ansatte og talenter liker å jobbe med. Last ned rapporten for å lære mer om de nyeste trendene innen merkevarebygging for arbeidsgivere.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her