Selv om 2020 har vært et spesielt og vanskelig år for de fleste arbeidstakere, der hjemmekontor og digitale møter har blitt den nye normalen, er nordmenn svært fornøyd med støtten fra arbeidsgiver. Den siste utgaven av Randstad Workmonitor viser at hele 73,4 % av oss mener at arbeidsgiver gir oss den støtten vi har hatt behov for i løpet av perioden landet har vært rammet av koronapandemien.

eivind_boe
eivind_boe

Sammen med kollegaene våre i de andre nordiske landene er vi fortsatt blant de mest fornøyde i Europa. Aller mest fornøyd er danskene, men svenske arbeidstakere ikke overraskende er litt mindre fornøyd. 

- Dette er usedvanlig gledelig lesing, sier Eivind Bøe i Randstad. Vi vet at det å oppleve støtte i vanskelige tider er dobbelt verdifullt. Det er verdifullt i det daglige for å få utført jobben, men kanskje enda viktigere er det at dette vil ha en effekt lenge etter Covid 19. Vi vil huske den støtten som blir gitt og den betydning det vil ha for intern tillit og bedriftskultur i lang tid fremover.

I Randstad har vi også sett at scoren på medarbeiderundersøkelsene har økt gjennom 2020. Vi har aldri hatt det så tøft, og samtidig trives så godt. Jeg tror stikkord som mestringsfølelse og fellesskap (dugnad) er viktige faktorer som kan forklare den økte trivselen. Og samtidig er det også slik at det er først når vi står i fare for å miste noe, vi virkelig kan ta innover oss verdien av det vi har. Det tror jeg er spesielt viktig når det kommer til vår egen jobb, sier Bøe

Tungt å lære seg ny teknologi

Til tross for at vi er fornøyd med støtten fra arbeidsgiver, ser vi at mange arbeidstakere sliter med å tilegne seg den kompetansen som skal til for å kunne jobbe på nye måter. Pandemien har tvunget oss til å finne alternative måter å gjøre oppgavene på, og hele 49 % av oss har følt at dette har vært krevende. 

- Norske arbeidstakere har selvtillit i forhold til digitale ferdigheter, og de fleste av oss har også tilgang til verktøyene vi trenger for å gjøre jobben, men at nesten halvparten av oss synes det er tungt å holde seg oppdatert er verdt å notere seg for arbeidsgiverne, fortsetter Bøe. 

Med tanke på usikkerheten på jobbmarkedet, er det positivt at nordmenn selv tar ansvar for egen utvikling. Hele 85 % av respondentene svarer at de jevnlig holder seg oppdatert for å øke egen attraktivitet på arbeidsmarkedet. 

Ideell arbeidsplass - pre-pandemi

- Det er ingen tvil om at året har preget oss som er i arbeidsmarkedet på flere måter, og når vi har spurt om hva som blir viktig i en pre-covid-19 hverdag, så ønsker mange av oss sikkerhet for lønn og egen stilling. Det er også interessant å se at samarbeide og åpen kommunikasjon står høyt på ønskelisten for mange av oss. 

Følgende er viktig på en pre-covid-19 arbeidsplass

Lønnsgaranti 49,4 %

Åpen kommunikasjon 46,0 %

Sikker jobb 36,8 %

Opplæring 32,5 %

Teamarbeid 24,0 %

Helseforsikringer 23,1 %

Kontorutstyr for hjemmekontor 18,0 %

Økt sikkerhet på arbeidsplassen 16,4 %

Helse- og sikkerhetsforskrifter på arbeidsplassen 14.4 %

Kriseordninger for ansatte, som feks inkl tilgang til psykolog 12,4 %

Ansatteordninger som tilbyr feks barnehage, og helseordninger for pårørende 7,8 %

Nye måter å jobbe

Er det noe 2020 har vist oss, så er det at arbeidslivet er i stand til å tilpasse seg. I løpet av året har virksomhetene måtte innføre en rekke nye verktøy og måter å få arbeidsdagen til å gå rundt på, mens de ansatte har vent seg til en hverdag der mange interaksjoner nå foregår digitalt. På spørsmålet om hvordan en ideell arbeidshverdag bør se ut når vi går tilbake til normalen, så ønsker hele 47,7 % av oss å jobbe, enten i en kombinasjon av hjemmekontor og arbeidsplass, eller ved å kunne ha friheten til å velge hjemmekontor når det passer arbeidstaker. 

- Til tross for dette ser vi at det kun er 5,5 % av oss som bare kunne tenkt seg å jobbe hjemmefra, så det er tydelig at norske arbeidstakere ser fram til å møte kollegaene ansikt til ansikt igjen, sier Bøe

Frykt for å miste jobben

Mens de fleste sier at de føler seg støttet av arbeidsgiverne, er det også mange av oss som er villig til å gjøre endringer for å sikre sin egen arbeidsplass. Flest (43,9 %) sier er de som kunne vært villig til å tatt på seg en annen rolle i samme selskap. Også andre endringer vil man være villig til å akseptere, så som Midlertidig redusert arbeidstid, eller økt arbeidstid uten lønn

- Man er naturlig nok minst villig til å gå ned i fastlønn. dette er jo kanskje det som også vil føles som det tyngste for mange, sier Bøe.  

- Foruten de direkte konsekvensene med lavere utbetaling vil det kunne ha betydning for den enkeltes evne til å ta f.eks huslån

Ta en annen rolle i samme selskap 43,9 %

Permittering eller midlertidig reduksjon i arbeidstid 15,8 %

Økt arbeidstid uten lønnskompensasjon 12,5 %

Midlertidig arbeidsavtale 11,5 %

Miste tilleggsgoder (betalt reise til jobb, treningskort etc) 11.0 %

Lønnsreduksjon 5,5 %

Om Randstad Workmonitor

Randstad Workmonitor ble første gang gjennomført i 2003 og dekker nå 34 arbeidsmarkeder over hele verden. Undersøkelsen omfatter Europa, Stillehavs-Asia og Amerika. Randstad Workmonitor ble utgitt fire ganger i året fram til 2019, noe som gjorde både lokale og globale trender innen mobilitet synlige over tid. I 2020 er det gjennomført undersøkelse hvert halvår. 

I tillegg til å ta opp aktuelle temaer knyttet til arbeidsliv dekker undersøkelsen også trivsel, mobilitet, sannsynlighet for jobbskifte med mer. Workmonitor gir dermed en forståelse av utvikling og trender i arbeidsmarkedet.

Undersøkelsen er gjennomført online blant arbeidstakere i alderen 18 til 65. I Norge er antallet respondenter på 800. Denne undersøkelsen ble utført fra 13. til 26. oktober 2020.

Hele rapporten kan fåes ved å kontakte oss via knappen under.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her