Dagens produksjons-, bil- og logistikkbedrifter har en felles utfordring – mangel på arbeidskraft. Selv om pandemien kan ha forsterket den globale mangelen på arbeidskraft, er motivasjonen bak de omfattende jobbskiftene fortsatt den samme: misnøye med jobben, manglende engasjement og økonomiske hensyn.

Mer enn noen gang har bedrifter behov for å utvikle og finjustere løsninger for personaladministrasjon som rekrutterer og beholder talenter. Heldigvis spesialiserer teamet vårt i Randstad seg ikke bare på rekrutteringsstrategier, vi tilbyr også ledelse av innleid arbeidskraft, inkludert intoduksjonsprogrammer, opplæring og fleksibel skiftplanlegging.

Her kan du se noen av måtene Randstad Inhouse Services kan hjelpe deg med å beholde arbeidsstyrken og administrere innleide talenter på.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan randstad kan hjelpe deg med å beholde talenter.

last ned casestudie

tilby konkurransedyktig lønn

I dagens usikre økonomi leter stadig flere bedrifter etter måter å redusere budsjettene på. Du tror kanskje at det siste bedriften din kan tilby, er høyere lønn. Men hvis ditt nåværende lønnsnivå ikke er konkurransedyktig nok til å tiltrekke seg og beholde de beste talentene, kan du tape mer enn kostnadene ved en lønnsøkning.

Nye referansedata fra Society for Human Resource Management antyder en gjennomsnittlig kostnad per ansettelse på 4 700 dollar. Men det er bare bunnlinjetallet. Det tar ikke hensyn til myke kostnader som hvor mye tid ledere bruker med HR-personell, hva de trenger og gjennomgang av foreslåtte kandidater. Eller hva med produktivitetstapet mens du mangler en person, eller når du skal lære opp den nye medarbeideren? SHRM hevder at du kan bruke tre til fire ganger lønnskostnadene på den nye personen.    

Til syvende og sist kan en lønnsøkning gi mye større besparelser for bedriften sammenlignet med rekrutterings- og introduksjonskostnadene ved å erstatte arbeidstakere som er misfornøyde med lønnen. Randstad-teamet vårt kan vise deg hvordan du kan kompensere for lønnsøkninger med andre løsninger for å sikre den mest kostnadseffektive bruken av lønnskostnadene dine.

Riktig lønn kan gi bedriften et konkurransefortrinn når den skal rekruttere nye talenter, men er det nok til å hindre at de beste medarbeiderne slutter? Undersøkelser tyder på at det er det.

Selv om motivasjonsfaktorer som fleksibel arbeidstid, meningsfylt arbeid og lignende sosiale verdier er attraktive for arbeidstakere, er penger fortsatt den viktigste motivasjonsfaktoren. Ifølge Global Workforce Hope and Fears Survey 2022, utført av PwC, oppga 71 % av arbeidstakerne at lønn var den viktigste faktoren når de skulle bytte jobb. Videre planlegger 35 % av arbeidstakerne å be om lønnsforhøyelse i løpet av det neste året. 

Økende inflasjon drevet av forstyrrelser i forsyningskjeden, pandemien og konflikten mellom Ukraina og Russland gjør det vanskelig for folk å opprettholde sin nåværende levestandard. Resultatet er at arbeidstakere som kanskje trives i jobben sin, ikke har noe annet valg enn å se seg om etter en bedre betalt jobb for å forsørge seg selv og familien.

Nå skal vi se på bedriftens levekostnadsøkninger og se om du oppfyller de ansattes behov. Ved å forholde deg proaktivt til de ansattes forventninger og kommunisere lønnspolitikken på en effektiv måte, kan du kanskje unngå å miste en verdifull medarbeider.

44b87ced
44b87ced

styrk merkevaren og omdømmet ditt som arbeidsgiver

Gallups "State of the Global Workplace 2022" undersøkte arbeidstakere i 96 land for å finne ut hvordan de vurderer sin mentale helse, og hvordan den står i forhold til hvordan de har det på jobben. Dessverre føler bare litt over en femtedel av arbeidsstyrken seg engasjert på jobben, og tilsvarende føler bare en tredjedel av de spurte at de har det godt i livet.

Mens mange bedrifter i produksjons-, bil- og logistikksektorene har gjort store fremskritt når det gjelder å forbedre medarbeiderengasjementet, har andre slitt. I noen tilfeller er grunnen til at bedriftenes innsats ikke øker de ansattes opplevde engasjement, at arbeidsgiverne har problemer med å forstå arbeidstakernes behov fullt ut.

Vårt team i Randstad har lagt merke til denne avstanden mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i årevis, og det er grunnen til at våre løsninger for styring av arbeidsstyrken inkluderer omfattende undersøkelser og analyser av amployer branding. Gjennom omfattende bransje- og bedriftsspesifikk forskning kan vi gi deg verdifull innsikt slik at du kan forstå bedre behovene til nye kandidater så vel som den nåværende arbeidsstyrken.

Med denne viktige kunnskapen vil teamet ditt ha tilgang til de verktøyene og dataene det trenger for å bygge en fordelspakke som ikke bare tiltrekker seg de beste talentene i bransjen, men også lokker de nåværende arbeidstakerne til å bli lenger. Dette kan i sin tur bidra til å øke de ansattes engasjement når du bygger en arbeidsgiverprofil som gir resultater og forbedrer selskapets omdømme blant tidligere, nåværende og potensielle ansatte.

I tillegg til å senke turnoveren vet man at økt engasjement blant de ansatte øker produktiviteten og reduserer fravær og sikkerhetsproblemer. Ifølge samlede databaseresultater fra Gallup, et analyse- og rådgivningsfirma, er bedrifter med høyt engasjement 14 % mer produktive i produksjon, 18 % mer produktive i salg og har 23 % høyere lønnsomhet, noe som er mer enn grunn nok til å bruke ressurser på å engasjere og beholde de ansatte.

«Det er også kjent at økt medarbeiderengasjement øker produktiviteten og reduserer fravær og sikkerhetsproblemer».

forbedre introduksjonsarbeidet for å fremskynde akklimatiseringen

I en egen rapport studerte Gallup introduksjonsprosessen. Selskapet fant at medarbeideropplevelsen kan sammenlignes med en reise som består av flere stadier: tiltrekning, aksept av jobben, introduksjon, engasjement, ytelse, utvikling og til slutt en positiv avslutning.

Hvorfor er introduksjonstrinnet så viktig for administrasjon av midlertidig ansatte? I løpet av introduksjonsprosessen bekrefter den ansatte sin beslutning om å akseptere jobben. Deretter går de videre til neste stopp på reisen – engasjement.

Men hvis det oppstår et problem under introduksjonsprogrammet, kan det hende at den ansatte «for raskt» bestemmer seg for at jobben ikke er noe for ham eller henne. Dermed vil du miste dem før de i det hele tatt får sjansen til å engasjere seg.

Hvis dette gjentar seg, kan det til slutt koste bedriften din tusenvis eller titusenvis av kroner årlig. Og for å gjøre ting enda mer komplisert, hvis den innleide arbeidsstyrken din er utilstrekkelig, vil du ikke være i stand til å oppfylle produksjonskvotene.

Den gode nyheten er at det er en direkte sammenheng mellom introduksjon og jobbtilfredshet. Gallup oppdaget at ansatte som fikk en god introduksjonsopplevelse, hadde større sannsynlighet for å være svært fornøyde på jobben – over 2,6 ganger.

For best resultat bør introduksjonsprogrammet begynne den første dagen, dvs. den dagen den nyansatte aksepterer stillingen. Dette trinnet kan omfatte et enkelt velkomstbrev som inneholder mer informasjon om bedriften og kulturen på arbeidsplassen, eller som krever at den ansatte fyller ut papirer for nyansatte. Når den ansatte er på jobb, bør det være en omfattende introduksjonsprosess som fremhever bedriftens verdier og bidrar til å gjøre den nyansatte husvarm så raskt og effektivt som mulig.

Randstad kan håndtere hele introduksjonsopplevelsen for deg. Vi forstår imidlertid at hvert selskap har unike smertepunkter og krav. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger som lar deg bestemme hvilke deler av introduksjonsprogrammet du vil at teamet vårt skal håndtere, og hvilke deler du vil beholde internt.

For eksempel er hybrid- og fjernarbeidsmodeller kommet for å bli, noe som kan påvirke noen av introduksjonsprosessene dine. Det er viktig at nyansatte får kontakt med lederne sine, så ta i bruk apper og programvare som gjør det mulig å overføre kunnskap sammen med deling og kameratskap.

Uansett hvilket nivå av direkte tjenester bedriften din trenger, kan vi hjelpe deg med å utvikle et introduksjonsprogram som forbedrer de ansattes engasjement, fremskynder akklimatiseringsprosessen og lokker de nyansatte til å gå videre til neste trinn på reisen.

Available for a white yellow and navy background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

hvordan randstad kan hjelpe deg med å beholde talenter.

last ned casestudie

ansett de riktige talentene fra start

En av de beste måtene å redusere turnover på er å ansette de rette talentene fra starten av. Tenk på all tiden og pengene du investerer i rekruttering og introduksjon av nyansatte. Det siste du ønsker å gjøre er å vente til introduksjonsprosessen er over før du innser at den nyansatte ikke passer i stillingen eller bedriften.

Du kan forbedre ansettelsesresultatene ved å lage en strengere ansettelsesprosess. Ved første øyekast kan det virke kontraproduktivt å utvikle mer selektive ansettelsestaktikker når du har problemer med å finne kvalifiserte arbeidstakere. Alternativet er imidlertid å forbli i den endeløse syklusen med høy turnover og dårlige resultater, eller risikere å ansette personer som skremmer bort noen av de beste talentene dine.

Tenk på kommende endringer, som digitalisering og automatisering, når du velger nye arbeidstakere. Når Industri 4.0 endrer produksjons-, logistikk- og bilindustrien, er det siste du trenger å ansette en arbeidstaker i en rolle som snart vil være foreldet. Men ved å ansette arbeidstakere som har potensial til å mestre nye ferdigheter, vil du kunne lykkes med omskolering. Omskolering er en kostnadseffektiv måte å bruke nåværende talent til å håndtere nye oppgaver på, og det hjelper deg med å dekke fremtidige kompetansegap i bransjen din.

I motsetning til enkelte av konkurrentene våre tilbyr Randstad aldri løsninger som passer for alle. I stedet tar vi oss tid til å forstå bransjetrender og bedriftsspesifikk innsikt, inkludert arbeidsplasskultur, forretningsprosesser, ansettelsesbehov og mål.

Vi bruker disse verdifulle analysedataene til å utvikle en streng ansettelsesprosess som ikke bare tiltrekker seg dyktige arbeidstakere, men også identifiserer hvilke kandidater som passer for bedriften og stillingen. Denne prosessen gir i sin tur i bedre ansettelsesresultater, inkludert medarbeidere som blir værende.

bruk omfattende løsninger for administrasjon av innleid arbeidskraft

Hvis virksomheten din trenger løsninger for store bemanningsbehov, bør du vurdere å samarbeide med Randstad Inhouse Services og Central Sourcing. Her tilbyr vi to konsepter som er myntet på leveranser av store volumer med spesialisering, volum og effektivitet i fokus. Vi skreddersyr løsninger for deg med et stort bemanningsbehov. I samarbeid med våre kunder skaper vi de mest kostnadseffektive løsningene for fleksibilitet.

Ved å la oss ta ansvaret for noen av eller alle disse oppgavene får det interne teamet ditt mer tid til å fokusere på å bygge relasjoner med de ansatte og styrke bedriftskulturen. 

Hvis bedriften din sliter med å finne de faglærte arbeidstakerne den trenger for å holde seg produktiv, kan det være en effektiv løsning å prioritere å beholde de ansatte. Finn ut hvordan Randstad hjalp et selskap med å beholde sine ansatte og samtidig redusere arbeidskraftkostnadene.

about the author
profilbilde av Cathrine Torsvik
profilbilde av Cathrine Torsvik

Cathrine Torsvik

business area director

Cathrine er regionsdirektør i Randstad og har bla. ansvar for Inhouse og Central Sourcing i Randstad staffing. Cathrine har mastergrad i samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen og NLA.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her