Enten selskapet står overfor utfordringer som digitalisering, uventede pandemier eller økt global konkurranse, må organisasjonen forberede seg på uforutsette hendelser. I denne artikkelen undersøker vi tre viktige ting å ta hensyn til når det gjelder å organisere teamene for å møte usikkerhet.

reorganisering-av-team-
reorganisering-av-team-

økende behov for å bygge opp et smidig og fleksibelt team

Verden rundt oss endrer seg stadig raskere og påvirker arbeidsmarkedet og hvordan vi beslutter oss for å bygge opp teamene og organisasjonene våre. I løpet av de siste tiårene har vi gått fra et enhetlig, felles administrert arbeidsmarked til et som er stadig mer fragmentert. Der vi tidligere så at folk ble lenge i den samme jobben, ser vi i dag stadig oftere midlertidige ansettelser i en kombinasjon av prosjektansettelser, konsulenter og frilansere. Ifølge studien 2020 Global Human Capital Trends fra Deloitte, uttalte 45 % av HR-medarbeidere at det å innlemme et smidig og teambasert arbeid er den største endringen HR kan gjøre for å maksimere innvirkningen.

I tillegg har mer enn halvparten (53 %) av organisasjoner som har tatt i bruk en teambasert strategi, sett tydelige forbedringer i ytelsen.

Det viser at det blir stadig viktigere for HR å ha en smidig og tilpasningsdyktig tilnærming til de unike utfordringene og mulighetene bedrifter står overfor i dag. HR må finne måter å gjøre det mulig for organisasjonen, teamene og de ansatte å tilpasse seg nye forhold på. I denne bloggen ser vi nærmere på tre viktige hensyn som må tas når du skal omstrukturere teamet for å tilpasse det til den nye normalen og samtidig fremtidssikre organisasjonen.

tre viktige hensyn å ta når du omorganiserer teamet for å kunne møte usikkerhet

har vi for øyeblikket tilgang til de mest kritiske kompetansene og ferdighetene?

Hvilken kompetanse det er behov for kan endre seg drastisk i en raskt skiftende økonomi. Plutselig oppstår det nye områder og muligheter, og du må ansette nisjekompetanse raskt. Mange selskaper er avhengige av konsulenter for å sikre at de har den mest kritiske kompetansen til riktig tid. Ofte kan det være effektivt å la de ansatte jobbe parallelt med eksterne spesialister med andre avanserte ferdigheter slik at de ansatte kan utvikle kompetanse på viktige områder.

hvilke bemanningsbehov har vi i fremtiden?

I mange bransjer er det tydelige sesongvariasjoner i løpet av året, uken og dagen. Ved å kartlegge disse kan det være enklere å planlegge hvordan du kan organisere teamet. Når du skal planlegge for usikkerhet, må du også planlegge med tanke på forskjellige fremtidsscenarier. Dette lar deg legge en strategi for å tilpasse størrelsen på gruppen basert på uforutsette hendelser, noe som igjen fremtidssikrer virksomheten.

har vi riktig kombinasjon av fast og midlertidig ansatte?

For å tilpasse organisasjonen til uforutsette svingninger trenger du riktig kombinasjon av fast og midlertidig ansatte. Når du skal beslutte hvilken kompetanse som skal ansettes permanent og hvilke som skal leies inn midlertidig, anbefaler vi kundene å skille mellom tre typer ferdigheter: forretningskritiske ferdigheter, ferdigheter på mellomnivå og mindre avanserte ferdigheter.

forretningskritisk kompetanse:

Disse medarbeiderne bør helst ansettes permanent.

kompetanse på mellomnivå:

Disse medarbeiderne kan være en kombinasjon av fast og midlertidig ansatte.

mindre avansert kompetanse:

Disse medarbeiderne kan med fordel være midlertidig ansatte i kortere eller lengre perioder.

Et team kan inneholde alle tre kategoriene av ferdigheter, og enkeltpersoner kan ofte flytte mellom teamene.

en veiledning til hvordan du bygger opp et lønnsomt team

Målet må være å organisere team som skaper en langsiktig og lønnsom vekst. I et stadig skiftende marked med behov for både kontinuitet, hastighet og smidighet må organisasjonen planlegge for usikkerhet.

Hvis du ønsker å lese mer om hvordan du kan organisere teamene for å møte dagens utfordringer og fremtidssikre organisasjonen, kan du laste ned den detaljerte veiledningen om hvordan du bygger opp lønnsomme team.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her