Undersøkelsen Randstad HR-trender avdekker at et overveldende flertall av norske virksomheter har problemer med å rekruttere kvalifisert personell. Hele 89 % av de spurte lederne har av forskjellige årsaker vansker med å tiltrekke seg attraktive søkere. Hvorfor er det så vanskelig, og hvilke mangler ser de i søknadene de mottar?

014
014

For mange bedrifter er det viktig å framstå som attraktive for jobbsøkere, slik at de tiltrekker seg de beste hodene i bransjen. Når så mange som 9 av 10 oppgir at det er et problem å finne kvalifiserte søkere, så er det helt tydelig at employer branding blir viktigere og viktigere. Etter å ha evaluert søkerne sine oppgir respondentene i Randstads HR-trender at kandidatene faller gjennom på flere egenskaper i forhold til stillingen de søker. Her er de fem vanligste manglene.

1. Bransjeerfaring

Over 40 % oppgir at den viktigste årsaken til avslag er at søkerne ikke har relevant erfaring for stillingen de ønsker å fylle. Som et mottiltak har flertallet av lederne satt i gang initiativer for å gjennomføre kurs og opplæringsprogrammer som gjør at de kan heve kompetansen hos de ansatte.

2. Utdannelse

Nesten like mange oppgir at søkerne mangler utdannelsen som kreves for stillingen. I likhet med manglende bransjeerfaring kan nok dette til dels dekkes ved gode opplæringsprogrammer for de ansatte. Et annet alternativ som mange oppgir er å øke bruken av innleide konsulenter, slik at de får raskere framdrift.

3. Soft skills

Mangel på soft skills ligger også høyt på listen over ønsker fra arbeidsgiver. Med hard-skills mener vi som regel de formelle kravene til en stilling, som utdannelse, sertifiseringer og formell kompetanse. Soft skills er samlebenevnelsen på jobbsøkernes uformelle kompetanse, og dette er gjerne den delen av en vurdering som er vanskelig å konkretisere, men som likevel er svært viktig. Sosiale evner, kommunikasjonsferdigheter og nysgjerrighet. En måte og avdekke disse egenskapene på kan feks være ved hjelp av digitale rekrutteringsverktøy. For en uerfaren rekrutterer kan det være enklere å fokusere på dokumenterbare ferdigheter, som er enklere å avdekke.

4. Språk

Med større grad av arbeidsinnvandring og internasjonalisering er også språkkunnskaper høyt på listen over krav til søkere. Det trenger ikke bestandig å være norskkunnskapene som mangler. Stadig flere selskaper har internasjonal virksomhet, og dermed kan både engelsk og andre fremmedspråk være et krav til søker. Ansettelser på tvers av kulturer kan ofte være utfordrende, men gi mange tilleggsverdier som mangfold i organisasjonen og et spennende arbeidsmiljø.

5. Generell erfaring

Det er ikke bare bransjeerfaring som ansees som vanskelig å finne, men innenfor enkelte bransjer kan det også oppleves som utfordrende å finne kandidater med generell arbeidserfaring. Så mange som 20 % oppgir at det innen egen bransje er en mangel på egnede søkere med erfaring.

Når en så stor andel som 89 % av alle virksomheter på en eller annen måte opplever utfordringer knyttet til å finne rett personell, så sier det seg selv at konkurransen om de beste ansatte er stor. Flertallet av selskapene innser at de må betale mest for de kloke hodene. Andre virkemidler som oppgis er fleksibel arbeidstid, ansattegoder og økt bruk av eksterne konsulenter. For å se mer om dette og øvrige resultater fra undersøkelsen, trykk på knappen under for å laste ned hele rapporten

Tableau 2 - Available for a blue, turqouise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

9 av 10 selskaper klarer ikke finne kvalifiserte søkere.

last ned rapport

Om rapporten HR-trender:

HR-trender er en rapport utarbeidet av Randstad i Norge. Rapporten ble første gang gjennomført i 2018, og tar sikte på å kartlegge utviklingen innenfor HR og ledelse på et nasjonalt nivå.

Randstad Norway er en del av verdens største HR-selskap, Randstad, som er etablert i 38 land med mer enn 32 000 ansatte.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her