Er du inspirerende og motiverende for dine medarbeidere? I så fall har du det som skal til, i følge norske ledere. I undersøkelsen HR-trender fra Randstad, har ledere fra et bredt spekter av bransjer rangert de egenskapene de mener er de mest ettertraktede for en bedriftsleder.

I år som i fjor var det evnen til å motivere og inspirere de ansatte som blir sett på som den ypperste egenskap for en leder. Hele 66 % av de spurte mener dette er viktig kompetanse å ha med seg. Av respondentene var hele 77 % ledere av nasjonale og internasjonale bedrifter, og 32 % jobber i selskaper med mer enn 1000 ansatte. Dette bør indikere at det er erfarne ledere som vet hva som må til for å lykkes i et krevende arbeidsmarked som har gitt svarene som ligger til grunn for rapporten.

Ulikt hva som motiverer

- Jeg tror første bud for ledere som vil være motiverende og inspirerende er at de faktisk selv er motivert og inspirert. De må ha et ønske om å være leder, sier Eivind Bøe, som er administrerende direktør i Randstad. Han har også bred erfaring som toppleder fra en rekke virksomheter, og har selv kjent dette på kroppen.

eivind_boe.
eivind_boe.

- Hva som motiverer oss er ulikt fra menneske til menneske, og noe av nøkkelen går på å kartlegge nettopp dette. For noen vil faglig dyktighet være det viktigste, for andre kan det være hvordan leder evner å formidle en visjon og for atter andre er det evnen til å se den enkelte som er viktigste. I Randstad begynner enhver lederrekruttering med å kartlegge hvem og hva som skal ledes, først da kan vi begynne med å beskrive hvilke lederegenskaper som kreves for den spesielle lederjobben, forteller Bøe.

Støttes av forskning

Funnene i artikkelen støttes også godt gjennom forskningen til selskapet FranklinCovey. De har jobbet med lederutvikling globalt i mer enn 25 år, og har gjennom sin egen forskning funnet resultater som samsvarer godt med det norske ledere påpeker gjennom Randstads rapport.

thomas
thomas

- Gjennom de siste godt to årene har vi jobbet med spørsmålsstillingen «hva er den største/viktigste lederutfordringen i dag?» Gjennom studier og intervjuer med ledere og eksperter (thought leaders) er konklusjonen at de mest effektive lederne i dagens arbeidsmarked er de som evner å engasjerer andre til å følge dem, sier Tomas Arnesen, assosiert partner, FranklinCovey Norge

Øverst på listen i FranklinCoveys studie ligger derfor egenskapen “Å engasjere, motivere og beholde talent”.

- Ledere kan imidlertid ikke skape engasjement. Det de kan gjøre er å legge til rette for de forutsetningene som skal til for at andre velger å gi av seg selv og yte sitt beste, fortsetter Arnesen

Suksessfaktor

Klarer du å motivere og inspirere dine ansatte er også muligheten høy for at de trives på jobben. Randstad Employer Brand Research, som gjorde dybdeintervju med 4000 norske arbeidstakere, konkluderte med at nettopp dette er det som i størst grad motiverer nordmenn på jobb. Klarer du ikke å legge til rette for trivsel er også muligheten stor for at dine ansatte ser seg om etter andre arbeidsgivere.

https://blogg.randstad.no/workforce360-bloggen/hvorfor-mister-du-ansatte

Endringsvillige ledere

På andre plass kommer evnen til å tilpasse seg endringer (53%) mens relasjonsbyggeren kommer på en tredjeplass (41 % ) I forhold til 2018 er dette en endring, da evnen til å bygge relasjoner ble sett på som viktigere enn endringsvilligheten. At det nå ansees som viktigere å endre seg kan muligens være begrunnet i at fokuset på dette har vært enda større det siste året. Dette henger også sammen med de tre neste egenskapene som settes pris på. Evnen til å innovere, være visjonær og problemløsende er alle egenskaper som legger til rette for endring og måten man kan lykkes i eget marked.

Hele listen

evne til å motivere og inspirere andre 66 %

evne å tilpasse seg endringer i forretningsbehov 53 %

evne til å bygge gode relasjoner 41 %

evne til å innovere og legge til rette for kreativitet 31 %

evne til å være visjonær 26 %

evne til å ha gode analytiske evner og ferdigheter for problemløsing 21 %

* totalen er over 100 % fordi dette var et flervalgsspørsmål

Ønsker du å laste ned hele rapporten fra undersøkelsen HR-trender, så kan dette gjøres ved å trykke på knappen under. Der vil du også finne svar hva lederne anser som de beste rekrutterings- og HR-strategiene i 2019. Hva de leter etter når de ansetter, og årsakene til at ansatte forlater virksomheten.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her