Det sies ofte at en organisasjons mest verdifulle ressurs er de ansatte. Mange små og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele verden jobber nå hardt for å overleve utfordringene knyttet til COVID-19, og er derfor mer avhengige av de ansattes produktivitet enn noensinne.

bemanningsguiden
bemanningsguiden

For enkelte vil det være muligheter for vekst i den "nye normalen" skapt av pandemien, noe som vil bety nye kompetansebehov.

I en slik ukjent situasjonen med mange nye problemstillinger er det vanskelig å fokusere på målene virksomheten har sett seg for inneværende år, og i årene framover. Da kan tjenestene til en dedikert HR-partner være helt avgjørende for at du skal nå resultatene dine.

Her er fem av de viktigste grunnene til å samarbeide med et selskap som tilbyr HR-tjenester:

1.    tids- og kostnadsfordeler

Å spare tid og kutte kostnader er vanlige prioriteringer for de fleste bedrifter. Det er spesielt viktige for små og mellomstore bedrifter med begrensede ressurser og behov for å finne og ansette de riktige personene på en mest mulig effektiv måte.

Det er noen åpenbare risikoer som bedrifter må forsøke å unngå på dette området. Det har blitt anslått at den typiske kostnaden ved å erstatte en ansatt etter en feilansettelse er 21 % av årslønnen deres.

Videre tok det gjennomsnittlig 36 dager å fylle en ledig stilling – før COVID-19. Dette har sannsynligvis endret seg på grunn av økningen i arbeidsledighet forårsaket av pandemien, men arbeidsgivere må fortsatt være klar over hvor mye tid de bruker på å ansette.

En av de viktigste fordelene ved å jobbe med et HR-selskap er å kunne finne de personene du trenger raskt og effektivt. Bemanningsspesialister vet hvordan de skal utnytte de nyeste HR-teknologiene og har tilgang til store kandidatdatabaser med høy grad av kvalifiserte medarbeidere for å optimalisere ansettelsen og minimere risikoen.

2.    tilgang til kvalifisert kompetanse

Å identifisere og ansette personer med riktig kompetansen er en stor utfordring for bedrifter i ulike sektorer, spesielt de som opererer i svært tekniske bransjer med krav til spesialistkompetanse.

Forskning har vist at 49 % av små og mellomstore bedrifter over hele verden mener at mangelen på dyktige medarbeidere er den største utfordringen de har. Randstads undersøkelse, HR-trender, viser at 9 av 10 selskaper sliter med å få tak i kvalifiserte medarbeidere. 

COVID-19 har ført til økt arbeidsledighet og et større antall mennesker som leter etter arbeid i mange land, men bedrifter som slet med å få tak i dyktige kandidater i nisjesegmenter før pandemien vil sannsynligvis møte de samme vanskelighetene i månedene og årene som kommer.

Den riktige HR-partneren kan hjelpe deg med å håndtere dette problemet på ulike måter, for eksempel ved å gi deg tilgang til en kompetanse-pool av høy kvalitet med personer som har dokumenterte resultater i jobb for bedrifter med lignende behov. Du kan også bruke de nyeste innovasjonene innen HR-teknologi for å forbedre kompetansesøket ditt.

3.    fleksibilitet

Små og mellomstore bedrifter må ofte være forberedt på perioder med rask vekst, endring eller uforutsigbarhet, noe som betyr at ansettelsespraksisen må være smidig og responsiv.

Det er mye enklere å oppnå dette hvis du samarbeider med en erfaren, kunnskapsrik HR-partner som spesialiserer seg på å finne fleksible løsninger på behovene til bedrifter som ligner din.

Hvis du for eksempel vil fokusere på vekst, kan et HR-selskap hjelpe deg med å finne høyt kvalifiserte personer som har fått verdifull erfaring innen en sektor og ønsker å videreutvikle karrieren sin i en annen. Slike kandidater er ideelle for bedrifter med et mål om vekst.

Eller du kan være på utkikk etter storskala, bærekraftig fleksibilitet på tvers av arbeidsstyrken, muligens fordi du er avhengig av sesongarbeid med høyt volum. Et erfarent bemanningsfirma kan gi den støtten og ekspertisen du trenger for å møte denne utfordringen.

4.    planlegging på neste nivå

Å planlegge og forutse behovet for arbeidskraft er en vanlig HR-utfordring. Dette gjelder spesielt for små og mellomstore bedrifter som kan ha varierende eller uforutsigbare behov, men som ikke har tid eller ressurser til å planlegge arbeidsstyrken.

HR-selskaper kan hjelpe deg med å forstå og møte kompetansebehovene dine ved å støtte deg gjennom prosesser som å:

  • Analysere arbeidsstyrkedata for å identifisere hull og forutsi det framtidige behovet
  • Utnytte og distribuere eksisterende ressurser på nytt
  • Planlegge bemanningen basert på sanntidsdata og oppdateringer

God planlegging av arbeidsstyrken er avgjørende hvis du ønsker å gjøre best mulig bruk av de menneskelige ressursene du har, slik at virksomheten kan lykkes.

5.    balansere teknologi med menneskelig kontakt

Teknologi spiller en viktig rolle i praktisk talt alle aspekter av livet og arbeidsplassen i det 21. århundre, inkludert hvordan bedrifter finner de menneskene de trenger. Det er imidlertid viktig å huske at rekruttering handler om mye mer enn å få maksimal effektivitet gjennom teknologi. Vi må ikke glemme det grunnleggende menneskelige elementet.

Derfor har Randstad gjort konseptet Tech & Touch til en sentral del av vår strategi. Dette viser hvordan samarbeid med et HR-selskap kan hjelpe deg å holde tritt med de nyeste innovasjonene i HR, uten å miste den viktige menneskelige faktoren.

Randstad har laget en veileder som gir mer innsikt i bemanningsløsningen vår, samt andre temaer som:

  • De ulike bemanningsalternativene
  • Hvordan fakturering fungerer i bemanningsverdenen
  • Eksempler på partnerskap

Last ned Randstads bemanningsguiden ved å trykke på knappen under.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her