Det å finne kandidater, og spesielt den rette kandidaten, blir stadig vanskeligere. Her er seks tips som du kan bruke for å sikre at bedriften får flere relevante søkere.

computer
computer

I et arbeidsmarked i stadig endring vokser det fram oppgaver og roller som krever ny kunnskap. Dette fører til at flere og flere bedrifter opplever at de mangler riktig kompetanse – noe som igjen gjør det utfordrende for rekrutterere å finne, samt beholde talenter. Når mange jakter på de samme arbeidstakerne blir det et kandidatdrevet marked. 

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Axelos, sier over halvparten av de nærmere 2,000 spurte rekruttererne at de sliter mest med nettopp dette: å finne kandidater som har de riktige ferdighetene til å gjøre jobben. De samme funnene ser vi også i undersøkelsen Randstad HR-trender, som viser til at 9 av 10 sliter med å finne kvalifiserte søkere.

Så hvilke tiltak kan du gjøre for å lykkes med rekrutteringen og tiltrekke flere relevante søkere?

6 ting du kan gjøre for å tiltrekke flere søkere

1) Skap “personas” for kandidatene du ønsker å nå ut til

Istedenfor å tenke på aktuelle kandidater som en del av en større målgruppe, forsøk å trekke det ned på individnivå. Se for deg drømmekandidaten for den aktuelle stillingen i din bedrift.

Beskrivelsen av denne personens ambisjoner, adferdsmønster og beslutningsprosess kaller vi en persona i markedsføringsverden. Jo bedre kjennskap du har til denne personen, jo enklere vil det være å tilpasse kommunikasjonen ut mot disse menneskene.

En persona er kort forklart en semi-fiksjonell person som hjelper deg med å forstå akkurat hvilken type person du skal forsøke å nå ut til – og dermed også gjøre det enklere å trykke på de rette knappene i for eksempel en stillingsutlysning.

Beskrivelsen av en persona bør inkludere den informasjonen du mener er viktig for å kunne gjøre en god jobb i stillingen som utlyses, men også for å kunne trives i selskapet.

En slik beskrivelse vil derfor mest sannsynlig variere ut i fra hva du anser som viktig i forhold til spesifikke stillinger, men det er noen punkter som kan være fornuftige å ha med for å sikre at du tiltrekker de riktige kandidatene ut fra arbeidet du har gjort for å avdekke drømmekandidaten:
 

  • Hvilke faktorer som er viktig for denne personen når han eller hun skal bytte jobb

Er det høy lønn, gode utviklingsmuligheter, godt og sosialt arbeidsmiljø – eller kanskje noe helt annet?

  • Hvilke ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring personen har

Tenk på de unike kvalifikasjonene som kreves for å lykkes i den spesifikke stillingen du utlyser.

  • Hvordan vedkommende er som person

Det er viktig at du ansetter mennesker som kommer til å passe inn i selskapet, og med folkene som allerede jobber i bedriften. Det betyr ikke at alle du ansetter må være like i oppførsel eller ha akkurat de samme interessene, men at de må fungere med gruppen som allerede finnes på arbeidsplassen.

2) Få henvisninger fra nåværende ansatte

Det sies at rundt 70 % av stillinger aldri lyses ut, nettopp fordi henvisninger fra ansatte har blitt den største rekrutteringstrenden.

Det behøver ikke være vanskeligere enn dette: spør dine beste ansatte om de har noen tidligere kollegaer de mener kunne passet inn i selskapet og gjort en god jobb. Du bør også sende dem stillingsutlysninger så snart det publiseres noen nye slik at de kan dele med sine nettverk, og kanskje også tipse folk de kjenner som stillingen kunne vært relevant for.

3) Bruk Facebook Ads til å nå ut til flere kandidater

Ettersom 4 av 5 nordmenn har en profil på Facebook, er sannsynligheten relativt stor for at noen av dine kandidater befinner seg her. Når vi i tillegg tar med i beregningen at 73% av millennials (18-34 år) fant sin siste jobb via en stillingsutlysning på sosiale medier, bør vi kunne fastslå at annonsering på sosiale medier kan være en god måte for å nå ut til flere kandidater.

Ved å publisere jobbutlysninger på Facebook og målrette annonsen mot relevante kandidater, har du større mulighet til å nå ut til flere kandidater – og også de kandidatene som ikke nødvendigvis er aktive jobbsøkere. I følge en rapport fra Forbes er nemlig hele 70 % av de potensielle kandidatene i markedet passive jobbsøkere.

Med Facebook-annonsering kan du rette dine stillingsannonser mot kandidater som har visse interesser, oppfyller dine krav til demografi og som befinner seg på en spesifikk geografisk beliggenhet.

Last ned: Guide til rekruttering i sosiale medier

4) Legg ned tid på å styrke selskapets omdømme

Employer branding innebærer å styrke selskapets omdømme og vise hvorfor nettopp din bedrift er en attraktiv arbeidsplass. En undersøkelse gjennomført av LinkedIn viser at den største hindringen kandidater opplever når de søker på ny jobb er at de ikke vet hvordan det er å jobbe i organisasjonen.

I den samme undersøkelsen kommer det også fram at 75% av jobbsøkere vurderer selskapets omdømme og employer brand før de engang sender inn en søknad. For å bygge opp omdømmet som en attraktiv arbeidsplass kan du blant annet optimalisere selskapets sosiale medier-sider og vise hvordan det er å jobbe hos dere ved å vise frem spennende prosjekter og løfte frem de ansatte – gjerne gjennom video. Her kan du se et eksempel på hvordan en slik video kan se ut.

5) Bruk LinkedIn til å finne og knytte kontakt med relevante kandidater

LinkedIn er en gullgruve for å finne gode, interessante kandidater. Nyansettelser som har kommet gjennom LinkedIn har 40 % mindre sannsynlighet for å forlate selskapet og jobben innen de første seks månedene.

På LinkedIn finner du også svært gode muligheter for å målrette stillingsannonsene til de rette kandidatene, basert på utdanning, ferdigheter, nåværende stilling, interesser og flere kategorier av informasjon. I tillegg får du god innsikt i kandidaten ettersom deres LinkedIn-profil kan anses som deres digitale CV.

6) Publiser stillingsannonsen på spesifikke bransjesider

Bransjesider er også en god måte å vekke interessen til passive jobbsøkere, samtidig som det er en side hvor potensielle kandidater går for å lete etter stillinger i selskaper de er interessert i å jobbe for.

Dette er sider hvor kandidater ofte leser om spennende prosjekter og interessante arbeidsplasser – og de er dermed ofte mer “mottakelige” for stillingsannonser som er relevante for dem. På bransjesider, enten det er nettsider eller magasiner, kan du både publisere stillingsannonser og artikler som viser hvordan det er å jobbe i ditt selskap.

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan tiltrekke flere relevante søkere og finne den riktige kandidaten? Last ned vår sjekkliste hvor vi går gjennom de viktigste tingene stillingsutlysningen må inneholde og ser på kreative eksempler på stillingsannonser.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her