Et jobbintervju er en krevende situasjon. Mange samtaler med ulike mennesker skal gjennomføres på kort tid, og basert på dette skal du gjøre et valg av kandidater som du ønsker å ta videre til neste steg av prosessen. Vi gir deg et hjelpemiddel for å høyne kvaliteten på intervjusamtalen i form av en omfattende nedlastbar guide.

intervjuguide
intervjuguide

La oss innse det først som sist, et jobbintervju er ikke bare vanskelig for kandidatene. For mange av oss er det krevende å skulle styre samtalene, og forsøke å hente ut det beste av nervøse jobbsøkere. Dersom HR ikke er ditt vanlige arbeidsområde, og intervjuer kun er noe du gjør en gang i mellom, kan det være nyttig å ha en mal å jobbe etter. Hvordan skal vi skille ut de viktige egenskapene som avgjør om vi skal gå videre med vedkommende? Hvordan skal vi vite om personen foran oss ikke bare påtar seg en rolle med innøvde svar for å tilpasse seg kravene til stillingen? Hvilke spørsmål kan vi stille for å være sikker på at vi ikke bare avdekker viktige områder, men også vurderer de ulike kandidatene basert på den samme informasjonen?

unngå feilansettelser

Du vil nødig havne i den situasjonen at du har gjort en feilansettelse. Det er mange ulike faktorer som spiller inn når man må avslutte et arbeidsforhold, og det er vanskelig å vite eksakt hvor mye det koster, men beregninger gjort av Randstad for noen år siden viser at en feilansettelse i snitt belaster virksomheten med mellom 500 000,- og 1 000 000,- i rene kostnader. I tillegg kommer tiden man mister ved at prosessen må restartes. I værste fall er det snakk om et år med bortkastet tid.

Les mer om hvordan du kan unngå feilansettelser her

Gjennom et godt planlagt intervju vil du kunne avdekke gode og mindre gode sider hos kandidaten. Har du tenkt gjennom hvordan du skal styre samtalen og stille de rette spørsmålene vil du kunne få et best mulig resultat.

etterarbeid

Når intervjuet er gjennomført er det også viktig at du setter av litt tid til å evaluere og vurdere samtalen du nettopp har vært del av. Ble det sagt eller gjort noe som du mener er avgjørende, så noter deg dette. Skriv også ned eventuelle spørsmål du ønsker å avdekke nærmere, slik at du har dette klart om det blir aktuelt å kontakte en referanseperson etterhvert.

Det personlige møtet med kandidaten er som regel helt avgjørende for å få riktig person til stillingen. I dag finnes det digitale løsninger for å gjennomføre et intervju, men fortsatt er det det relasjoner, følelser og kjemi i bildet når du møter en ny person. Det er derfor viktig å ha så god struktur som mulig, være forberedt og tydelig på sine forventninger, slik at man kan vurdere kandidaten på best mulig måte og beholder styringen på samtalen. 

Les mer: Alt du må vite om rekruttering

For å hjelpe deg på vei har vi satt opp en omfattende intervjuguide, som vi gjerne vil dele med deg. Det er på ingen måte tenkt å dekke alle aspekter ved et intervju, siden alle bransjer er forskjellige. Den skal derimot gi deg noen innspill og en sjekkliste som du kan bygge videre på. I tillegg til selve samtalen, gir vi deg også noen tips til både forberedelser og etterarbeid som vi tror du vil finne nyttige.

Vi håper du får nytte av guiden. Du finner den ved å trykke på linken under.

about the author
christian-ny-kvadrat.jpg
christian-ny-kvadrat.jpg

Christian Børresen

IT & Marketing Director

Markedsdirektør i Randstad siden 2016. Har utdannelse innen pedagogikk og jus. Yrkeserfaring innen IT-ledelse, markedsføring og journalistikk. Brenner for kommunikasjon, medier og ny teknologi.

her kan du blant annet lese om trender i det norske arbeidsmarkedet, hvordan du kan rekruttere på en effektiv måte, samt få tips fra våre eksperter.

abonner her